Skogsägaren Torsten Karlsson och hans företagsrådgivare Cecilia Jareholm ses två gånger per år för att diskutera företagets förutsättningar.

Cecilia Jareholm från Sala Sparbank är Torstens lantbruksrådgivare, och hon håller med om att det personliga mötet är ett lyckat recept.

– Det är en fördel att diskutera verksamheten på plats. Vi får större kunskap och känsla för företaget jämfört med om skogs- eller lantbrukaren enbart beskriver sin verksamhet med ord, säger hon.

Träffas ute på skogsfastigheten

Skogsägaren Torsten Karlsson brukar träffa sin rådgivare två gånger per år. Den här gången åker de ut till den skogsfastighet där han nyligen gjorde en betydande avverkning.

– Allt är återplanterat. Jag har satt 40 000 granplantor som ser ut att komma upp fint, säger Torsten Karlsson.

Stickvägen upp till skogsfastigheten blev dock något sönderkörd av den tunga trafiken i samband med avverkningen, konstaterar han. Sedan går samtalet över till kommande åtgärder i skogen, och till den senaste älgjakten.

Under de fem år som Cecilia Jareholm har varit Torsten Karlssons företagsrådgivare har ett ömsesidigt förtroende byggts upp. Tidigare hade han hennes föregångare som rådgivare.

– Jag uppskattar den personliga kontakten, vi känner varandra, säger Torsten Karlsson.

– Det förtroende som finns sinsemellan gör att banken vågar vara med och satsa vid investeringar, säger Cecilia Jareholm, skog- och lantbruksspecialist i Västmanlands län.

Går igenom affärerna över en fika i köket

Hemma på köksbordet ligger skogsbruksplanen utbredd. Torstens sambo Ann-Britt Reinholdsson har dukat fram kaffe och nybakad rulltårta. Cecilia pekar på kartan över det område som de precis har besökt, och går sedan över till att syna siffrorna i den ekonomiska översikten.

– Nu kan du göra de amorteringar som vi har diskuterat länge, säger hon.
Ibland är Torstens redovisningskonsult också med vid rådgivningsmötena på gården.

– Det är bra. Cecilia och min redovisningskonsult har lärt känna varandra. Vid behov kan de stämma av med varandra.

– Att banken kommer hit till gården är trevligt och positivt. Vi går igenom allt på en gång – ekonomin, tittar på skogen och går igenom möjliga tillköp eller vägar som ska dras, fortsätter Torsten.

Nästa möte blir inne i stan.

– Då kan vi ta en kopp kaffe igen! Jag uppskattar vår personliga kontakt, säger Torsten.

Cecilias åtta tips som du kan ta upp vid kontakt med banken:

  • Ingen fråga är för liten. Ta upp det som är angeläget.
  • Investeringar: Vart är du på väg och vad vill du med din gård? Som rådgivare får jag en mycket bättre bild av vad det handlar om när vi gör gårdsbesök
  • Juridik: samboskap, äktenskap, skilsmässa, generationsskiften
  • Pensionsfrågor och planering av annat sparande
  • Försäkringsfrågor
  • Gårdsbutik – Vi har lösningar på hur man kan ta betalt, till exempel med kort, swish eller faktura
  • Finansieringslösningar – Saker kan finansieras på olika sätt
  • Förluster. ”Går verksamheten dåligt? Ta upp det direkt. Banken får förtroende för dig som kund när du är ärlig”