Därför måste banken ställa frågor

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har vi i Sverige en lag grundad på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, vars syfte är att förhindra att bland annat bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet.

Den nya lagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Det är bland annat nödvändigt att vi förstår syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om:

  • var dina pengar kommer ifrån
  • syftet med dina transaktioner och affärer
  • om du är företagskund: företagets verksamhet, omsättning och ägarförhållanden

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen.

Du kan läsa mer om vad Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär för dig som bankkund på:

Du som är ny kund i banken

Banken är skyldig att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund, till exempel när du vill öppna konto, spara i fonder eller pensionsförsäkringar. För att få mer kunskap om dig behöver banktjänstemannen ställa ytterligare frågor för att kunna utföra begärda tjänster.

Du som redan är kund i banken

Även om du redan är kund måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter.
Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst.

Du som bor utomlands

För dig som bor utomlands gäller särskilda regler. Banken måste känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är nära släkting till en sådan person.

I vissa fall får inte banken utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte banken utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Om banken misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.