Därför måste banken ställa frågor

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har vi i Sverige en EU-grundad lag, vars syfte är att förhindra att bland annat bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet.

Den nya lagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Det är bland annat nödvändigt att vi förstår syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om:

När du ska sätta in kontanter

För att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism ska banken ha god kundkännedom om sina kunder. Det innebär att banken ställer frågor till dig som kund om ekonomisk situation eller om vilken verksamhet du bedriver. Kundkännedom omfattar även uppgifter om hur du som kund tänker använda bankens tjänster. Informationen som samlas in används för att bedöma vilka transaktioner banken kan förvänta sig av varje kund.
Läs mer
Därför måste banken ställa frågor
Penningtvätt

När du blir ny kund i banken och/eller skaffar en ny banktjänst

För att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism ska banken ha god kundkännedom om sina kunder. Det innebär att banken ställer frågor till dig som kund om ekonomisk situation eller om vilken verksamhet du bedriver. Kundkännedom omfattar även uppgifter om hur du som kund tänker använda bankens tjänster. Informationen som samlas in används för att bedöma vilka transaktioner banken kan förvänta sig av varje kund.

För att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism ska banken ha god kundkännedom om sina kunder och även kunna lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att banken ställer frågor till dig som kund om var du är skattskyldig.

Som en del i att samla in kundkännedomsinformation ingår att ställa frågor till dig som kund om du har ett yrke eller en position som innebär politisk utsatthet, och därmed riskerar att utsättas för till exempel mutbrott. De yrken och positioner det gäller är till exempel riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ministrar, ambassadörer och höga officerare. Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med dessa med skärpta åtgärder. Skärpta åtgärder innebär bland annat att du som är PEP, eller anhörig till PEP, behöver uppge varifrån de tillgångar du har i banken kommer.

Personer i politiskt utsatt ställning (pdf)

En verklig huvudman är den person eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag, till exempel ett aktiebolag eller en förening.

En person kan kontrollera ett företag eller en förening på olika sätt, exempelvis genom att, direkt eller indirekt:

Själv eller tillsammans med en eller flera närstående (t.ex. make/maka/sambo/partner eller förälder) kontrollera mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andra andelar eller medlemskap
Ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare
Utöva kontroll genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna om det ger personen rätt att kontrollera mer än 25 procent av rösterna eller rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.
Om företaget eller föreningen saknar verklig huvudman behöver banken istället ha uppgifter om VD och styrelseordförande eller motsvarande.

Läs mer om verklig huvudman och regler om detta på bolagsverket.se.

Banken samlar in dessa uppgifter från alla företags- och föreningskunder och behöver hålla informationen uppdaterad. Observera att banken behöver mer information om vem som är företagets verkliga huvudman än vad Bolagsverket frågar efter. Det beror på att lagstiftningen ställer olika krav på banken och Bolagsverkets register.

När du gör en internationell betalning

För att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism ska banken ha god kundkännedom om sina kunder. Det innebär att banken ställer frågor till dig som kund om ekonomisk situation eller om vilken verksamhet du bedriver. Kundkännedom omfattar även uppgifter om hur du som kund tänker använda bankens tjänster. Informationen som samlas in används för att bedöma vilka transaktioner banken kan förvänta sig av varje kund.

När du vill placera pengar och före en bokad rådgivning

Hur ser din samlade ekonomiska situation ut?
Vilken risk är du beredd att ta?
Vilken placeringshorisont har du?
Vad har du för kunskap och erfarenhet av olika sorters placeringar?
Hur ser dina familjeförhållanden ut?

Vid en rådgivning ska vi tillsammans komma fram till vilka placeringar som passar dig bäst. Syftet med genomgången är att vi ska säkerställa att den tjänst du vill köpa verkligen uppfyller dina krav och förväntningar.

Första gången du köper värdepapper som definieras som komplicerade föreskriver reglerna att banken ska ställa ett antal frågor. Syftet är att vi ska försäkra oss om att du har betryggande kunskaper om och erfarenheter av de värdepapper som du tänker köpa. Rutinen kallas passandebedömning.

 

Läs mer
MiFID – Starkare kundskydd
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

När du ska teckna en försäkring

Vilket är ditt civilstånd?
Är du med i A-kassan?
Har du barn?
Har du lån?

Banken har krav på sig att lämna tydlig information till dig som kund innan du tecknar en försäkring, om bland annat pris och bankens provision. Vissa uppgifter vid förmedlingen av försäkringen ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss som bank att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.