För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank. Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelation med oss. Det innebär bland annat att vi behöver kunna identifiera alla kunder som vill göra sina bankärenden och att vi som bank förstår på vilket sätt och varför man vill använda våra tjänster. Därför ställer vi regelbundet frågor till dig och andra kunder. Frågorna rör till exempel hur mycket pengar man planerar att sätta in på sina konton hos oss eller skicka till konton utomlands. Genom svaren förstår vi bättre vilka affärer våra kunder avser att göra med/via banken och vi kan därmed leva upp till kraven som lagen om penningtvätt ställer på oss.

Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt, vi ställer samma frågor till alla kunder och vi tar hand om svaren inom ramen för banksekretessen.

Varför finns lagen om penningtvätt?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra i det så kallade finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism. Vi som bank bidrar till att förhindra detta genom att lära oss vad som är varje enskild kunds normala sätt att sköta sina bankärenden på och när vi märker att någon gör något annorlunda med sina konton och andra banktjänster måste vi följa upp detta. Frågan om någon har ett yrke som innebär en politiskt utsatt ställning ställer vi då lagstiftarna bedömer att om man har en sådan position i högre grad än andra bedöms vara mer utsatt för mutbrott och korruption. Frågan om vart man betalar skatt (skatterättslig hemvist) ställer vi för att vi i vår tur är skyldiga att lämna de uppgifterna till Skatteverket.

Om vi, av någon anledning, inte har den information vi behöver om våra kunder måste vi försöka få den på olika sätt. Ett sätt som vi gör just nu är att ställa frågor i internetbanken och appen som du och andra kunder behöver besvara. Efter tre inloggningar utan att du har svarat måste du göra det för att kunna gå vidare med dina ärenden. Det tar bara några minuter att svara. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss på 0224- 850 0.0 Öppettiderna för personlig service är må-to 08:00-20:00 och fr kl 08:00-18:00, knappval 1 2 . Eller besök oss på något av våra kontor.

Varje bank gör sin egen riskbedömning och beslutar vilken information man behöver samla in från sina kunder för att kunna följa lagen om penningtvätt. Dock samarbetar bankerna om detta via Bankföreningen och i Svenska Institutet Mot Penningtvätt – SIMPT.

Läs mer om lagen om penningtvätt och bankernas skyldigheter

Svenska Bankföreningen – därför måste banken ställa frågor

Med vänlig hälsning,
Sala Sparbank