CV

Martina Forsberg

Arbetslivserfarenhet

 • Premiumrådgivare I Sala Sparbank började jobba I banken 2010.

Från kassaarbete, kundtjänst, privatrådgivare och nu premiumrådgivare med egen kundbas.

Utbildningar och kurser

 • Gymnasieekonom
 • Magisterexamen i Ekonomi från Karlstads Universitet
 • Bankinterna utbildningar
 • Fackliga utbildningar

 

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Finansförbundets klubbstyrelse i Sala Sparbank
 • Sekreterare i bostadsrättsförening

Styrelseuppdrag jag har idag

 •  Klubbstyrelsen Sala Sparbank

 

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar/deltagit i:

 • Kongressombud Finansförbundet
 • Utbildningen framgångsrikt ledarskap

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 •  Inblick i bankens verksamhet från arbetstagarens perspektiv