Bilfinansiering

Hos oss kan ni få en finansieringslösning som är förmånlig både för företaget och för den som ska köra bilen – oavsett vilken bil ni väljer.

Byt bil när det passar dig!

Våra finansieringslösningar är märkesoberoende. Det betyder att vilket bilmärke ni än beslutar er för, kan vi erbjuda en trygg och konkurrenskraftig leasingfinansiering. Vill ni under avtalsperioden byta bil kan ni lösa det befintliga avtalet och teckna ett nytt. Som ett alternativ till leasing erbjuder vi även privat finansiering via billån.

Billeasing

Du kan köpa din bil via billeasing. Det är möjligt att dra av upp till 50 % av momsen på leasingavgiften. Dessutom är leasingavgiften avdragsgill mot företagets resultat. Bilen fungerar vanligtvis som enda säkerhet för finansieringen.

Företaget leasar bilen av Swedbank Finans AB som också är ägare av bilen. Därmed belastas inte företagets balansräkning, vilket är positivt för nyckeltalen. Leasingavgiften är en rörelsekostnad. Det ger en bra överblick och enkel budgetering.

Finansieringen läggs upp efter företagets önskemål och bilens värdeminskning, vilket ger anpassad avtalstid med lämpligt restvärde. Efter avtalstidens slut kan företaget lösa avtalet, förlänga avtalet eller låta någon annan köpa bilen.

Fullt avdragsgill kostnad

Leasingkostnaden är fullt avdragsgill mot rörelsens resultat. Leasingformen gör det också enklare för dig att budgetera kostnaderna genom att du vet exakt vilka utgifter du har månad för månad. Du slipper problemet med periodiseringar, som du måste göra själv om ditt företag äger bilarna.

Miljöbilleasing

Miljön är viktig för oss alla! Därför erbjuder vi dig som väljer en miljöbil ett mer förmånligt leasingupplägg. Det tjänar både ditt företag och vår miljö på! Givetvis får du även de andra fördelarna med vår Billeasingprodukt det är möjligt att dra av upp till 50 % av momsen på leasingavgiften. Dessutom är leasingavgiften avdragsgill mot företagets resultat. Bilen fungerar vanligtvis som enda säkerhet för finansieringen.

Företaget leasar bilen av Swedbank Finans AB som också är ägare av bilen. Därmed belastas inte företagets balansräkning, vilket är positivt för nyckeltalen. Leasingavgiften är en rörelsekostnad. Det ger en bra överblick och enkel budgetering.

Finansieringen läggs upp efter företagets önskemål och bilens värdeminskning, vilket ger anpassad avtalstid med lämpligt restvärde. Efter avtalstidens slut kan företaget lösa avtalet, förlänga avtalet eller låta någon annan köpa bilen.

Fullt avdragsgill kostnad

Leasingkostnaden är fullt avdragsgill mot rörelsens resultat. Leasingformen gör det också enklare för dig att budgetera kostnaderna genom att du vet exakt vilka utgifter du har månad för månad. Du slipper problemet med periodiseringar, som du måste göra själv om ditt företag äger bilarna.

Vagnparksfinansiering

För dig som har fler än 19 bilar i företaget. I samarbete med Swedbank Finans och AutoPlan hjälper vi dig med administration, leasing samt försäljning av företagets bilar.

  • Smidig och tidsbesparande administration
  • Detaljerad kostnadsuppföljning
  • Effektiv och lönsam försäljning av era företagsbilar

Som märkesoberoende aktör tar vi hand om samtliga bilrelaterade frågor och ger full administrativ support i allt från bilköp och leasing till försäljning för företag som har behov av fler än 19 bilar. Dessutom får du alla kostnader för företagets bilar samlade på en och samma faktura, med ett färdigkonterat bokföringsunderlag.

Administration

AutoPlan, del av Swedbank Finans, hanterar all administration som rör era bilar. Vi har genom åren arbetat fram ett flertal tidsbesparande tjänster som effektiviserar hanteringen i alla led. Som managementkund kan du även få hjälp med att upprätta en bilpolicy, avtal och inköp, rutiner för drivmedelshantering och löpande rådgivning och uppföljning. I AutoAnalys, ett historik- och statistikverktyg har du tillgång till all data kring din vagnpark.

Finansiering

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg gällande finansieringen av bilarna vilket gör det möjligt för dig att välja det som passar dig bäst.

Bilförsäljning

När det är dags att sälja bilen gör du det enklast genom att använda vår fullservicetjänst för detta. Den innebär att vi fotar, tar in offert från bilhandlare, transporterar och sedan säljer din bil via vår rikstäckande webbauktion. I basutbudet sköter vi försäljningen medan du gör de förberedande åtgärderna.[/dt_toggle]

Avbetalning

Avbetalning kan användas vid finansiering av de flesta typer av objekt, såsom maskiner och fordon, det ger dig möjlighet till ett högt säkerhetsutnyttjande. Objektet ägs av ditt företag, men fungerar som vår säkerhet för avbetalningsaffären. Du behöver därmed normalt inte lämna företagsinteckningar.

Tjänsten fungerar ur redovisningssynpunkt, som ett ”vanligt” banklån. Avbetalning kan användas vid finansiering av alla typer av objekt med ett värde på andrahandsmarknaden; som till exempel entreprenadmaskiner, fordon och annan typ av lös egendom.

Möjlighet att balansera resultatet

Trots att vi använder objektet som säkerhet är det ditt företag som formellt äger det. I och med att det bokförs som en tillgång i din balansräkning, kan du göra avskrivningar för att balansera företagets resultat. Under goda tider ökar du avskrivningarna och tvärtom när tiderna är sämre.

Flexibel finansieringsform

Vi kan lägga upp avbetalningsplanen så att den stämmer med den typ av verksamhet ditt företag bedriver. Har du exempelvis låga intäkter under sommarhalvåret sänker vi amorteringarna under den perioden då och istället ökar vi amorteringarna på dem när du har full fart på verksamheten. Dessutom är det under avtalstidens gång möjligt att byta objekt. Avbetalningsformen ger dig också en fullständig överblick över dina kostnader. Du får kontinuerlig information om ränta, amortering och restskuld. Du kan göra extraamorteringar på lånet under löptiden eller lösa det i förtid utan att det kostar dig något. Du kan även välja att koppla ditt lån till autogiro och på så sätt förenkla din vardag genom att månadsbeloppet automatiskt dras från ditt konto.

Billån

Drömmer du om en ny bil? Vi hjälper dig gärna att förverkliga drömmen. Att ta Billån på banken är både tryggt och enkelt. Det spelar ingen roll om bilen är ny eller begagnad. Bilen du köper räcker normalt som säkerhet för lånet

  • Låna upp till 80 procent av bilens värde
  • Anpassad lånetid i förhållande till bilens värdeminskning
  • Enkel kredit med rörlig ränta som du kan amortera extra på eller lösa utan kostnad

Du kan låna ända upp till 80 % av bilens pris, resterande 20 % betalar du kontant eller med en inbytesbil. Återbetalningstiden för Billån är mellan två och sju år, beroende på hur gammal bilen är. Bilen bör heller inte vara äldre än 12 år när lånet slutbetalas.

Betala Billånet månadsvis i efterskott via bankgiro eller e-faktura. Vill du göra extra amorteringar eller lösa lånet i förtid kostar det inget extra.

För att få ett Billån måste du köpa bilen av en auktoriserad handlare och lånebeloppet måste vara minst 30 000 kronor. Avbetalningskontraktet ska vara tecknat innan bilen levereras. Säljer du bilen under avtalstiden måste du lösa lånet.

Mer information

[vetamer vetamer=””]

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Jag vill att ni kontaktar mig på