Bankkonton – Företag & Föreningar
Räntorna gäller från och med (2015-03-18)

Den 22 november 2016 bytte vi namn på sju av våra konton till Sparkonto. Du som kund behöver inte göra någonting. Förändringen skedde per automatik och du behöll samma kontonummer för alla dina konton. Det nya Sparkontot har fria uttag och omfattas av insättningsgarantin. Räntesatsen kommer att vara oförändrad.

Dessa konton bytte namn: Silverkonto, Sparandekonto, Framtidskonto, Premiumkonto, Silverkonto Ung, Placeringskonto Företag, Placeringskonto Lantbruk.

Sparande Ränta % Kontovillkor i korthet Annan
information

Fasträntekonto

Löptid från 3 månader till 60 månader.

Enligt gällande dagsränta Fast ränta under löptiden. Vid uttag före slutförfallodagen utgår ränteskillnadsersättning. Minimibelopp 50.000 kr (företag). Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonto

 

 0,00% Fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Företagskonto

0,00 % Fria uttag. Företagskonto är ett service- och transaktionskonto för alla in- och utbetalningar. Till kontot kan alla företagstjänster kopplas. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Skogskonto
1,00 % Gäller även Skogsskadekonto och Upphovsmannakonto. Konto för uppskjuten beskattning.Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

med 12 månaders löptid

Enligt gällande dagsränta Kapitalet bundet med fast ränta i 12 månader, därefter vanligt Skogskonto. Konto för uppskjuten beskattning.