Skip to content

Rehabiliteringsstöd - hjälp tillbaka till arbetet

  • Ingår i din sjukförsäkring 
  • Tillgänglig alla vardagar 8-17

Om du någon gång skulle bli sjukskriven och behöva hjälp att komma tillbaka till arbetet, har du möjlighet att få arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd via sjukförsäkringen.