Skip to content

Vi har trygghet för företagare!

Här hittar du lösningar som ger dig och dina anställda ett bra skydd. Idag och imorgon.

Som företagare och arbetsgivare har du ansvar för pension och trygghetslösningar både för dig själv och för dina eventuella anställda. Vad behöver du göra för att skaffa en bra pension och öka tryggheten för dig själv och dina anställda? Börja med att ställa dig 4 frågor:

  • När vill jag gå i pension?
  • Hur klarar jag ekonomin om jag blir sjuk?
  • Vad händer om oturen är framme?
  • Hur går det för min familj om något händer mig?

Ta hjälp av vår Trygghetsguide för att se över hur du kan lösa dina behov.

Trygghetsguiden

0771-44 00 44

Ring oss så hjälper vi dig med dina pensions- och trygghetslösningar.

Måndag-fredag 08-18

Tips som kan ge dig som företagare ökad trygghet:

  • Ta ut (marknadsmässig) lön

Då får du rätt till allmän pension, sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning.

  • Skaffa en tjänstepensionslösning

Sätt av pengar till en tjänstepension så får du och dina anställda en ökad trygghet och större pension.

  • Komplettera med trygghetsförsäkringar:

Sjukförsäkring - täcker inkomstförlust vid sjukdom.

Olycksfallsförsäkring - täcker kostnader direkt kopplade till olycksfall
Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabbt kvalificerad vård när du behöver den
Livförsäkring - ger din familj ett minimiskydd om du skulle gå bort

Tips

* Beräkning från Swedbank baserat på Pensionsmyndighetens typfallskalkyl från 2017

Swedbank och Sparbankerna förmedlar pensions- och försäkringslösningar till företag från Swedbank Försäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB och Tre Kronor Försäkring AB.