När man driver ett företag är det viktigt att man ser över juridiska frågor och försäkringsfrågor.

Vad händer med företaget om min kompanjon avlider? Vem ska ta över företaget när det är dags att pensionera sig? Vad händer med företagets affärer om jag blir sjuk?

När besluten inte längre känns enkla och rutinmässiga utan får stor betydelse eller handlar om stora värden för dig och/eller ditt företag kan det vara tryggt att veta att sparbankens specialister finns nära till hands.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

Köp- och avtalsrätt
Vår Affärsjurist kan exempelvis vara juridiskt biträde vid överlåtelse och förvärv av rörelse och hjälpa till med kompanjonavtal, aktieägaravtal eller andra avtal som handlar om samarbetsformer.


Bolagsrätt
Du kan ta hjälp vid val av företagsform, bildande av bolag, utformning av bolagsordning och dylikt. Vid genomförande av emissioner eller andra former av kapitaltillskott kan vår Affärsjurist bistå som juridiskt biträde.

Fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt
Exempelvis upprättande av hyres- och arrendeavtal, avtal om servitut och nyttjanderätter, medverkan vid olika fastighetsbildningsåtgärder såsom fastighetsregleringar och avstyckningar.

Familjerätt
Inom området Familjerätt kan du få hjälp med upprättande av testamenten, äktenskapsförord, bodelningar, arv- och gåvojuridik, exempelvis i samband med generationsskiften.

Gör en översyn
Tänk på att det även kan vara aktuellt att göra en översyn av företagets befintliga juridiska handlingar. En juridisk handling är att betrakta som färskvara och bör ses över med jämna mellanrum, förslagsvis vart fjärde år.

 

Priser
För aktuella priser på våra vanligaste juridiska tjänster, se vår prislista.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har du några andra funderingar? Fyll i formuläret intill så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta din rådgivare, besöka något av våra kontor i Sala, Heby, Tärnsjö eller Östervåla, eller ringa Kundcenter på 0224 - 850 00 så hjälper vi dig.

Information om hur vi hanterar personuppgifter
Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem i tre månader för intern statistik och felsökning.
  • Läs mer om GDPR och Sala Sparbanks personuppgiftspolicy här
  • Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Jag vill att ni kontaktar mig på