En ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en undersökning från Sifo visar att över hälften av Sveriges företagare inte litar på de allmänna trygghetssystemen.
Omkring 40 procent av företagarna tror inte att de får tillräcklig ekonomisk kompensation när de blir föräldrar. Motsvarande andelar när de själva eller barnen blir sjuka och vid arbetslöshet är 52 procent respektive 62 procent. En jämförelse med en undersökning bland anställda som genomfördes av Försäkringskassan1 visar att anställda har betydligt högre förtroende för trygghetssystemen.
– Trygghetssystemen är anpassade för personer med jämna och trygga inkomster. Företagare passar inte in i den mallen och måste därför ofta hitta egna lösningar, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.
Lågt löneuttag och låg frånvaro gör att företagarna har mindre nytta av socialförsäkringarna
En del företagare med aktiebolag väljer att hålla ned sina löneuttag och istället ta ut mer i utdelning från företaget för att hålla ned beskattningen. Detta medför att ersättningen från socialförsäkringarna minskar. För att få ut full a-kassa krävs ett löneuttag på cirka 25 000 kronor i månaden. Taket i sjuk- och föräldraförsäkringen går vid ett löneuttag på cirka 30 000 respektive 38 000 kronor i månaden. För att få maximal avsättning till den allmänna pensionen behöver lönen uppgå till strax över 40 000 kronor per månad. Många företagare avstår också från att gå med i en a-kassa.
Samtidigt visar olika undersökningar att löneuttaget inte är det enda problemet. Anställda använder föräldra-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen i betydligt högre grad än företagare. Huvudorsaken till det är att frånvaro kan vara betydligt mer kostsamt för företagare. Förutom de inkomster som skulle skapats under frånvaroperioden kan verksamheten skadas långsiktigt. Kunder kan förloras om leveranser inte görs i tid. Det gör att företagare tar kortare föräldraledighet, har högre sjuknärvaro och tar med sina sjuka barn till jobbet.
– I dagens läge betalar företagare, via skatten, för ett trygghetssystem som de har begränsad användning av och saknar förtroende för. Det är olyckligt för det kan också avskräcka potentiella entreprenörer, säger Johan Kreicbergs och menar att en ny översyn av trygghetssystemen för företagare bör vara en politiskt prioriterad fråga.
Enligt Johan Kreicbergs finns det flera möjliga vägar att gå. En är att bryta ut företagarna ur dagens trygghetssystem och låta dem själva hitta sina egna trygghetslösningar. En annan är att ge företagare större möjligheter att använda den ersättning de har rätt till på ett friare sätt.
– Det kan till exempel gälla att finansiera någon som tar hand om barnen när de är sjuka, avslutar Johan Kreicbergs.
1 Socialförsäkringsrapport 2015:12 ”Människors tillit till våra ekonomiska trygghetssystem”.

Tips  – så ökar du din trygghet

  • Se över ditt löneuttag. Ett högre löneuttag ger upp till olika nivåer en högre ersättning vid frånvaro.
  • Gå med i en a-kassa. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen finansieras huvudsakligen via arbetsgivar-/egenavgifter. Därför är det i de flesta fall inte någon bra idé att spara in på de dryga 100 kronor per månad som medlemskapet i en a-kassa kostar.
  • Se över om konsekvenserna av en eventuell frånvaro kan minskas. Det kan handla om att hitta en ersättare som skulle kunna ta över driften av företaget vid frånvaro. Men det kan också gälla att teckna en sjukvårdsförsäkring för att få snabbare behandling och på det sättet korta ned den eventuella frånvaron.