Nära fyra av tio svenskar tycker att det är krångligt, stressande eller svårt att hålla koll på sina abonnemang och prenumerationer. Många vet inte heller exakt hur mycket de betalar för sina abonnemang, det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.
Åtta av tio av de tillfrågade har upp till tio abonnemangstjänster och 15 procent har fler än tio abonnemang. Samtidigt tycker nästan fyra av tio svenskar att det är krångligt, stressande eller svårt att hålla koll på sina abonnemang.
För att ha en sund privatekonomi behöver man ha koll på sina löpande utgifter. Men vår undersökning visar att många har dålig koll på sina abonnemangstjänster. Därmed riskerar man både att betala för tjänster som man inte behöver och att betala onödigt mycket för sina abonnemang, säger Malin Hlawatsch, privatkundschef, Swedbank.

Vidare visar undersökningen att fler kvinnor än män tycker att det är stressigt eller svårt att hålla koll, 41 procent jämfört med 32 procent bland män. Även äldre tycker i större utsträckning än yngre att det är svårt att hålla koll på sina abonnemang.
Var tredje ser sällan över sina abonnemang
En av tre uppger att de ser över sina abonnemang mer sällan än en gång per år eller aldrig. Fler än sex av tio ser över sina abonnemang någon eller några gånger per år. Nästan en av tio vet inte vad deras abonnemang kostar och knappt hälften vet endast på ett ungefär vad de lägger på sina abonnemang.
Jämför priser hos olika leverantörer, och gå regelbundet igenom vilka abonnemang du har så minskar risken att du betalar onödigt mycket, säger Malin Hlawatsch.
Digital abonnemangshjälp ger överblick och kontroll
Tillsammans med fin-techbolaget Mina Tjänster har Swedbank och Sparbankerna utvecklat tjänsten Abonnemangshjälpen, där bankens privatkunder kan hantera sina abonnemang och prenumerationer på allt från el till telefonabonnemang.
Vårt fokus är att underlätta och förbättra vardagen för konsumenter. På bara 1,5 år har vår app Mina Tjänster lyckats spara över 60 miljoner kronor åt våra användare. Genom samarbetet med Swedbank och sparbankerna kan vi hjälpa 4,3 miljoner svenskar att få bättre koll på sina abonnemang, direkt i Swedbanks bankapp, säger Joakim Sjöblom, medgrundare av Mina Tjänster.
Tips från Swedbank:

  • Gå regelbundet igenom vilka abonnemang du har så att du får en överblick över dina återkommande kostnader
  • Se över dina återkommande kostnader regelbundet och jämför priser hos olika leverantörer.
  • Tänk på att många prenumerationstjänster går att teckna som ”familjeprenumerationer”. På så vis behöver man inte teckna individuella prenumerationer för var och en i hushållet.

Abonnemangshjälpen – ny tjänst i Swedbank och sparbankernas mobilapp
Swedbank har tillsammans med fin-techbolaget Mina Tjänster utvecklat tjänsten Abonnemangshjälpen. Tjänsten finns i bankens mobilapp där bankens 4,3 miljoner privatkunder i Sverige kostnadsfritt kan se över och göra förändringar i sina abonnemang och prenumerationer på allt från el till telefonabonnemang. Det är första gången som en fin-techapp integreras i en banks plattform på det här sättet – aldrig tidigare har bankkunder kunnat hantera sina abonnemang direkt i sin mobila bank-app.