Din personliga integritet är viktig för oss

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR påverkar hela samhället, varenda företag, organisation och myndighet, och ger kunder större kontroll över de uppgifter de lämnar ut.

På Sala Sparbank har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av bankverksamheten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.service.

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda de produkter och tjänster som du begärt. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig.

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Kunduppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt.

Vi är enkla och tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i internetbanken eller i appen, på ditt kontor eller genom att ringa bankens Kundcenter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, bankkortsuttag, registreringsnummer eller det språk du talat om för oss att du vill bli kontaktad på.

Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig när vi tecknar avtal om till exempel konton, lån eller försäkring, men också senare när du kommunicerar med banken och använder tjänsterna. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel kreditupplysningsföretag och Folkbokföringsregistret, samt genom cookies på våra webbsidor.

 

Läs mer om våra användarvillkor och cookie-policy

Hur använder vi personuppgifter?

De uppgifter som vi inhämtar används för att ge dig produkter och tjänster som du begärt och se till att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Personuppgifter är nyckeln till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd och för att bättre förstå vilken service du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. Sist men inte minst hjälper de oss att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och göra det möjligt att genomföra betalningar, kredit- och riskbedömningar.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Personuppgifter som vi delar med andra mottagare

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi kan också dela uppgifter till myndigheter, kreditupplysningsinstitut, parter i internationella betalningssystem och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av banken och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flytta dina uppgifter.

Viss behandling av personuppgifter kräver att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. Du kommer att kunna hantera dina godkännanden och val själv i internetbanken och i appen, eller via kontor och Kundcenter, där du också kan lägga till och ändra dina kontaktuppgifter.

Så här beställer du ett registerutdrag från oss


Om du vill få information om Sala Sparbanks behandling av dina personuppgifter, kan du använda dig av formuläret nedan och begära att få ett registerutdrag, det vill säga en kopia på dina personuppgifter som behandlas av Sala Sparbank och information om vår behandling.

Skicka din begäran via post
Skicka din begäran till Dataskyddsombud, Sala Sparbank, 733 21 Sala

Vi kommer att svara dig så fort som möjligt, men senast inom en månad. Registerutdraget skickar vi till din folkbokföringsadress.

Skicka din begäran via mail
Du kan också göra din begäran genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@salasparbank.se, bifoga beställningsformuläret nedan. Vi kommer att svara dig så fort som möjligt, men senast inom en månad. Registerutdraget skickar vi till din folkbokföringsadress.

Beställningsformulär registerutdrag personuppgifter för kunder