Under perioden 6 augusti fram till den 10 september genomför SKI (Svenskt Kvalitetsindex) en kundundersökning av den svenska bankmarknaden och ett slumpmässigt urval av våra privat- och företagskunder. SKI ställer frågor om vad du tycker om oss som bank och om bankbranschen i Sverige generellt.

Svara aldrig på frågor om känsliga uppgifter såsom koder, kontonummer, kortuppgifter eller starta upp BankID om du blir uppringd.
Banken, eller SKI som vi i detta fall anlitar, ber aldrig om dessa uppgifter över telefon eller e-post.

Vi hoppas att du som blir uppringd har möjlighet att medverka i undersökningen. Det betyder oerhört mycket för oss att veta vad du som kund tycker om oss.

Stort tack på förhand!