Den 2 maj ska deklarationen lämnas in så nu har du mindre än en vecka på dig att kolla igenom att du fått med alla skatteavdrag du kan göra. Mycket finns förtryckt men till exempel reseavdrag behöver du lägga in själv. Om du deklarerar elektroniskt kan du få dina skattepengar redan i början av juni.
– Det mesta är förtryckt i din deklaration, men det kan vara värt att ha koll på vad du har rätt att göra avdrag för, det kan du tjäna tusenlappar på, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Bostad
Har du sålt din bostad under 2017 måste du deklarera för det. Först ska du räkna ut om försäljningen ska deklareras som vinst eller som förlust. Från försäljningspris får du dra av vissa utgifter. Har du uppskov (uppskjuten skatt) sedan tidigare ska hänsyn även tas till det innan du räknar fram din vinst eller förlust.
En vinst kan du skatta av direkt1 eller begära uppskov för. Det är själva vinsten du begär uppskov på, inte skatten. Så om skattesatsen ändras i framtiden ändras också den skatt du ska betala. Det finns inget tak för hur stort belopp du får begära uppskov för. Regeringen har infört temporära2 regler som innebär att du kan skjuta upp beskattningen av hela din vinst om du vill. På uppskovsbeloppet betalar du årligen 0,5 procent skatt. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor.

Gör du en förlust får du en skattereduktion att dra av mot din skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Skattereduktionen är 30 procent på underskott upp till 100 000 kronor och 21 procent på belopp däröver.
Om du hyr ut din privatbostad ska du deklarera ditt eventuella överskott som inkomst av kapital. Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Vid uthyrning av småhus får du dessutom göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget.
– Du kan också ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning om du på grund av ditt arbeta har flyttat till annan ort och du har behållit bostad för dig eller din familj på din tidigare bostadsort, fortsätter Arturo Arques.

Värdepapper
Har du sålt aktier eller fonder med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan den kvittas mot annan vinst i inkomstslaget kapital.
Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas. Den förtryckta schablonintäkten för 2017 är 1,25 procent av kapitalunderlaget (statslåneräntan i slutet av november föregående år + 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent). Schablonintäkten redovisas i deklarationen i inkomstslaget kapital, och beskattas med 30
1 22/30-delar av vinsten beskattas med 30 procent.
2 På försäljningar mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020.
procent. Det kommer förtryckt som kapitalinkomst i din deklaration. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust.

Avdrag för räntor och ränteskillnad
Utgifter för räntor får dras av till 30 procent i din deklaration. Medför ränteavdragen att underskott av kapital blir mer än 100 000 kronor får du skattereduktion på 21 procent för det överskjutande beloppet. Avdragen kommer förtryckta på din deklaration. Avdrag medges inte på ränta på studielån via CSN. Tänk på att ränteavdragen kan fördelas på sammanboende/makar.
Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank kan du göra avdrag för 30 procent av den räntekompensation som du kan få betala för det.

Rut och rot
Skattereduktion medges för husarbeten, rut och rot. För rut är maxbeloppet 25 000 kronor per person och år, för rot är maxbeloppet 50 000 kronor per person och år. Arbetet måste vara utfört och betalt under inkomståret 2017 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att dra av ifrån för att beviljas avdrag för husarbete. Övriga skattereduktioner påverkar den inkomst som rut- och rotavdrag görs ifrån. Därför är det viktigt att ha koll på dina samlade skattereduktioner. Det är den som utför arbetet som ansöker om rut- respektive rotavdrag och skattereduktionen är förtryckt på din deklaration.
– Är man två som betalar inkomstskatt i hushållet kan det vara smart att omfördela ränteavdrag på eventuella bostadslån för att på så sätt maximera rut- och/eller rotavdrag. Görs alla avdrag från den enas inkomst finns en risk att kvarvarande inkomst blir för låg för att göra rut- och/eller rotavdrag från fullt ut, fortsätter Arturo Arques.
Avdrag för arbete
Du kan även ha rätt att göra avdrag för kostnad för resor till och från ditt arbete, dock enbart för den del som överstiger 11 000 kronor. Använder du din egen bil i tjänsten får du även göra avdrag för det. Har du på grund av ditt arbete flyttat till annan ort och har dubbel bosättning kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader.
Avdrag för pensionssparande
Om du helt saknar pensionsrätt i din anställning (avsättning till tjänstepension) kan du göra avdrag för eget pensionssparande. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Avdraget får vara högst 35 procent av din försvärvsinkomst och uppgå till maximalt 448 000 kronor för inkomståret 2017.

Viktiga datum:

2 maj Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration.
5-6 juni Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar om du har deklarerat elektroniskt senast 2 maj och anmält bankkonto till Skatteverket.
7-8 aug Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar om du har deklarerat på papper och inte har anmält något bankkonto före 2 maj.
12 nov Om du fick slutskattebesked i augusti och har skatt att betala in ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto senast 12 november.

Tips:

  • Beloppstaket för uppskov vid beskattning vid bostadsförsäljning är temporärt slopat
  • Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital
  • Utgifter för räntor får dras av till 30 procent. Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar
  • Skattereduktion för husarbeten får göras på max 30 000 kronor per person och år för rut och max 50 000 kronor per person och år för rot
  • Du kan göra avdrag för resor till och från ditt arbete, samt avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning om du flyttar på grund av ditt arbete