För fjortonde gången delar Sala Sparbank ut en miljon kronor av sitt överskott, tillbaka till bygden. Temat för Miljonen 2017 är växtkraft. I år inkom 111 ansökningar varav 30 initiativ får del av årets Miljonen. I och med årets utdelning har 327 initiativ fått del av de sammanlagt fjorton miljoner kronor som delats ut via Miljonen genom åren.
Årets utdelning skedde på Sala Mässan lördagen den 26 augusti på Stora scenen.

– I år har vi fått in många ansökningar om energibesparing och miljö. Vi kan även se att fler ansökningar berör hälsa. Detta är områden som ligger oss varmt om hjärtat som miljöcertifierad och klimatneutral bank. Jag är oerhört glad att vi genom Miljonen kan göra skillnad inom dessa, såväl som andra viktiga områden. Att bidra till samhällsnytta är en viktig del av oss som sparbank, säger Christer Eklind.

Nedan finner ni de 30 mottagarna presenterade.

Hämta hem pressmeddelandet här.

Dessa får Miljonen 2017:

 • Arcaneangels Production får 10 000 kr till Arcaneangels.

De vill erbjuda unga möjlighet att spela teater, göra musikföreställningar och film i Sala.

 • Dancing For Life Aktiv Ungdom får 15 000 kr till Se dig själv med dancing for life.

Att utveckla dansföreningen Dancing for Life i Heby där del av överskottet går till välgörenhet.

 • Ekebyskolan och Vallaskolan får 16 000 kr till Maumee Valley Country Day School.

De vill möjliggöra för ett fåtal elever med goda resultat att få åka till en skola i USA och studera.

 • Gussjöns reglerings- och vattensamfällighet får 60 000 kr till Gussjön.

De vill arbeta för att motverka den övergödning som drabbat Gussjön.

 • Heby AIF får 50 000 kr till Uppvärmning av BMX-hallen.

De vill sätta Heby på kartan genom att värma upp BMX-cykelhallen för att öka uthyrningen än mer.

 • Heby Folkets Hus och Park får 18 000 kr till Energibesparing i Heby Folkets Hus.

De vill byta ut den befintliga belysningen i parken till LED-lampor för att minska energiförbrukningen.

 • Heby Frivilliga Samhällsarbetare får 12 000 kr till Utveckling för Frivilliga Samhällsarbetare.

De vill anordna en utbildningsdag för skolor, föräldrar och fritidsgårdar inom bland annat psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

 • Heby Nästa får 15 000 kr till Hebykarnevalen.

De vill säkerställa ett genomförande av den 96:e upplagan av Hebykarnevalen.

 • Heby Ryttarförening får 40 000 kr till Belysning i Heby ridhus.

De vill förnya armaturerna i ridhuset för att skapa en bättre miljö och en mer energieffektiv verksamhet.

 • IFK Sala får 25 000 kr till Mot ljusare tider.

De vill stärka upp belysningen kring Annedal för att kunna nyttja fotbollsplanen till både skidor och fotboll under en längre säsong.

 • Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium får 100 000 kr till Belysning under jord vid Sala Silvergruva.

De vill ljussätta Sala Silvergruva med känsla för den unika platsen.

 • Majblommans lokalavdelning i Tärnsjö får 25 000 till Barn hjälper barn.

De vill möjliggöra för barn i familjer med en sämre ekonomi att få någonting utöver det vanliga, exempelvis att få göra en fritidsaktivitet.

 • Möklinta barn- och föräldraförening får 16 000 till ”BoF kulan”.

De vill anordna aktiviteter för barn och föräldrar i Möklinta.

 • Ransta Nästa Bygdegårdsförening får 20 000 kr till Barn och unga växer i Ungdomsstationen.

De vill fortsätta att utveckla Ungdomsstationen och förbli en självklar mötesplats för unga i Ransta.

 • Sagåns Vattenråd får 30 000 kr till Undanröjande av vandringshinder för fisk i Lillån/Sagån.

De vill öppna upp och skapa fria vandringsvägar för fisken i Sagån.

 • Sala Folketspark & Husförening UPA får 100 000 kr till Parken 100 år till.

De vill fortsätta att utveckla Folkets Park genom bland annat energieffektivisering samt öka tillgängligheten för funktionshindrade.

 • Sala Heby Golfklubb får 50 000 kr till Övningsområde för alla.

De vill bland annat anlägga en äventyrsbana för barn för att öka intresset för golf som idrott.

 • Sala Hembygds- och Fornminnesförening får 100 000 kr till Ljussättning Väsby Kungsgård.

De vill ljussätta Väsby Kungsgård utomhusmiljö och på så sätt framhäva en historiskt viktig plats.

 • Sala Orienteringsklubb får 50 000 kr till Friska Sala Stolpjakten.

De vill arbeta för att få fler Salabor att röra på sig mer, såväl privatpersoner som företag.

 • Sala Skyttegille får 50 000 kr till Bevarande av skjuthall.

De vill renovera skjuthallen och på så sätt skapa en stabil byggnad som kommer att finnas kvar under många år.

 • Sala-Heby Fotboll Ideella Förening får 20 000 kr till Bevaka och rapportera om den lokala fotbollen.

De ska bevaka den lokala fotbollen i Sala och Heby kommuner och skriva om det i digitala kanaler för att både bevara och locka nya ungdomar och seniorer till fotbollen.

 • Sala-Heby FUB får 10 000 kr till Att hitta vår målgrupp.

De vill arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få en större delaktighet i samhället genom att anordna olika tematräffar.

 • SFK Silverfiskarna får 1000 kr till Sala-Heby Knatte-metet.

De vill fortsätta traditionen med fisketävlingen Knatte-metet i Ekeby dammar i Sala.

 • Strömsbacka återvinning får 12 000 kr till Personalutveckling.

De vill utbilda sin personal i bland annat värdering av föremål och ergonomi.

 • Tehuset Sala får 10 000 kr till Tehuset.

De vill driva en interkulturell mötesplats för kvinnor och barn i syfte att verka för stärkt integration.

 • Tärnsjö Bordtennisklubb får 25 000 kr till Aktivitet och integration genom bordtennis som gemensamt intresse.

De vill starta upp en barn- och ungdomssatsning för att främja idrott på lika villkor samt öka integrationen på orten.

 • Varmsätra Idrottsklubb får 30 000 kr till Varmsätra Hinderpark.

De ska anlägga en hinderpark som skapar förutsättningar för träning i närmiljö för både skolelever och boende i Varmsätra med omnejd.

 • Wåhla IBK får 30 000 kr till Kompetensutveckling för mer växtkraft.

De vill kompetensutveckla befintliga ledare för att kunna bibehålla en hög kvalité i en förening som växer fort.

 • Ösby Naturbruksgymnasium får 30 000 kr till Ösbys hinderbana.

De vill anlägga en hinderbana som kommer både elever, Salabor och inresta entusiaster till del.

 • Östervåla Buzzards BBK får 30 000 kr till Sänkbara basketkorgar.

De vill sätta upp sänkbara basketkorgar i Tärnsjö Sporthall för att möjliggöra att även de yngsta kan träna basket.