För femtonde gången delar Sala Sparbank ut en miljon kronor av sitt överskott, tillbaka till bygden. Temat för Miljonen 2018 är växtkraft likt tidigare. I år inkom 84 ansökningar varav 30 initiativ får del av årets Miljonen.

I och med årets utdelning har 357 initiativ fått del av de sammanlagt femton miljoner kronor som delats ut via Miljonen genom åren.

– I år har vi fått in många ansökningar om hälsa och idrott. Det här är områden som ligger oss varmt om hjärtat. Att möjliggöra att fler barn och unga får en meningsfull fritid genom att kunna ha ett fritidsintresse, oavsett om man håller på med teater eller idrott. Det tror vi är viktigt för våra barn och ungdomars hälsa – såväl den fysiska som den psykiska.

Jag är glad att vi genom Miljonen kan göra skillnad inom dessa, såväl som andra viktiga områden. Att bidra till samhällsnytta är en viktig del av oss som sparbank, säger Christer Eklind.

Dessa får Miljonen 2018

 • Barn/Ungdomsinfo i Tärnsjö får 40 000 kr till Lovaktiviteter för barn och unga

  De vill genom samverkan med lokala partners skapa aktiviteter under loven för barn och unga i Tärnsjö med omnejd.

 • Crossfit Heby får 25 000 kr till StrongKids

  De vill utöka sin träningsverksamhet med ”Strong Kids”. En träningsform där barnen bland annat får dra, kasta, klättra och hoppa för att utvecklas och skapa rörelseglädje.

 • FUB får 20 000 kr till Anhörighetsvecka & Rörelse tillsammans

  De vill bjuda in en föreläsare under anhörighetsveckan samt starta upp ”Rörelse tillsammans” för att träna fysik och förebygga psykisk hälsa och utanförskap.

 • Föreningen Möklintagården får 35 000 kr till Stärk Möklintagårdens möjligheter att vara en drivkraft i bygden

  De vill köpa in nya bord och stolar för att kunna fortsätta att hyra ut bygdegården och utveckla sin verksamhet.

 • Gymmix Ransta får 28 000 kr till Mer rörelse i Ransta

  De vill bredda utbudet av aktiviteter i den nya idrottshallen genom att köpa in material som främjar barns grundläggande motorik.

 • Heby AIF får 50 000 kr till Energibesparingar på Arena Tegelvallen

  De vill se över energiförbrukningen på hela anläggningen för att minska energiförbrukningen.

 • Heby Folkets Hus o Park får 40 000 kr till Kulturutveckling

  De vill utveckla sin kulturella verksamhet så att de når ut till fler människor; barn, ungdomar, pensionärer och personer med utländsk härkomst.

 • IFK Sala får 60 000 kr till Barnen vill ha hjul året om

  De vill bygga en cykelpark med fasta hinder i anslutning till Annedals idrottsgård.

 • Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium får 30 000 kr till Klockstapelns trädgård vid Sala Silvergruva

  De vill återskapa Klockstapelns trädgård som skapades under slutet av 1700-talet, som är en av de olika trädgårdar som funnits på gruvområdet vid Sala Silvergruva.

 • Morgongåva Boxnings klubb får 30 000 kr till Samlingsrum i Morgongåvas Boxningsklubb

  De vill bygga ett samlingsrum som idag saknas, för att förbättra gemenskap och öka trygghet.

 • Måns Ols-sällskapet får 50 000 kr till Återskapande av trädgård kring gruvtorp vid Måns Ols

  De vill anlägga en trädgård vid gruvarbetare Fredrik Söderstedts gruvtorp vid Måns Ols. Torpet kommer att renoveras och genom att anlägga en trädgård blir platsen än mer attraktiv att besöka.

 • Räddningstjänsten Sala-Heby får 60 000 kr till fyra hjärtstartare.

  I samarbete med Räddningstjänsten har vi valt att placera en hjärtstartare vardera på:

  Enåkers Bygdegårdsförening
  Crossfit Bifrost i Hedåker
  Café Stadsparken i Sala
  Solrosen i Östervåla

 • Sagåns Vattenråd i Sala får 30 000 kr till Liv i vattnet vid Hyttgatedammen

  De vill skapa fria vandringsvägar för fisken i Sagåns grenar.

 • Sala Fotbollsförening får 15 000 kr till Fotboll som en del i integrationsarbetet

  De vill fortsätta att arbeta aktivt med integration inom föreningen.

 • Sala gymnastikförening – barn och ungdomskommittén får 40 000 kronor till Sala GF gymnastiktävling

  De vill anordna en regional gymnastiktävling som kommer att sätta Sala på kartan.

 • SMK Sala får 19 000 kr till Staketbygge

  De vill bygga ett staket för att öka säkerheten emellan publikplats och bana.

 • Sala Orienteringsklubb får 25 000 kr till Friska Sala

  De vill säkerställa genomförandet av svenska orienteringsförbundets friskvårdskoncept ”Hitta ut” för att få fler att röra på sig.

 • Sala Simsällskap får 35 000 kr till Utveckling av simträningens utformning, simteknik och landträning

  De vill köpa in en portabel träningsklocka samt plattformar för ryggsims-starter för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet.

 • Sala Slöjd och Hantverksförening får 35 000 kr till Sala världens djupaste silversmycke

  De vill lyfta Sala som silverstaden genom att skapa ”världens djupaste silversmycke”.

 • Sala Wakeboard Förening får 100 000 kr till Sala Cable Park

  Den nystartade föreningen vill bygga en kabelpark för wakeboardåkning. Ett miljövänligt och billigt sätt att åka wakeboard på till skillnad från att åka efter båt.

 • Sala-Heby Fotboll Ideella Förening får 10 000 kr till Sätta än mer fokus på den lokala fotbollen via digitalt material

  De vill fortsätta att bevaka fotbollen i Sala och Heby kommuner.

 • Salaortens Ryttarförening får 50 000 kr till Vattenkraft

  De vill installera ett bevattningssystem för att skapa en bättre miljö på utebanan som kommer skapa en bättre ridmiljö och minskade utsläpp.

 • SaRon i Tärnsjö får 10 000 kr till Hösten på SaRon 2018

  De vill ordna aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

 • SFK Silverfiskarna får 1 000 kr till Knattemetet

  De vill fortsätta traditionen med fisketävlingen Knatte-metet i Ekeby dammar i Sala.

 • Tärna Bygdegård får 30 000 kr till Ljussättning av Bygdegård

  De vill ljussätta bygdegården utomhus för att skapa en trevlig och säker miljö.

 • Våga mixa det okända får 5 000 kr till Våga mixa det okända

  De vill arbeta med integration genom att ordna aktiviteter med fokus på att våga vara tillsammans och skapa trygga relationer. Oavsett var i världen man kommer ifrån.

 • Wåhla IBK får 50 000 kr till Nytt säkert material till Wåhla IBK

  De vill köpa in en godkänd innebandysarg för att kunna genomföra sin innebandyverksamhet på ett säkert sätt.

 • Åkra FC får 15 000 kr till Åkra FC

  De vill arbeta aktivt med integration inom föreningen.

 • Östervåla Buzzards får 32 000 kr till Höj- och sänkbara korgar till Östervåla Sporthall

  De vill köpa in höj- och sänkbara basketkorgar till Östervåla Sporthall för att möjiggöra för barn att kunna spela basket.

 • Östervåla IF får 30 000 kr till Projekt Skogsvallen

  De vill installera en ny avloppsanläggning för att kunna fortsätta sin verksamhet.