Onsdag den 16 augusti kommer ytterligare 500 000 kunder att få tillgång till den nya versionen av internetbanken. Det innebär att flera av bankens kunder nu har tillgång till den nya internetbanken automatiskt när man loggar in. I maj fick alla bankens kunder en ny inloggningssida till internetbanken. Samtidigt påbörjades utrullningen av en ny version av internetbanken för våra våra privatkunder. Uppdateringen till den nya versionen sker successivt och senast i september ska alla privatkunder ha fått den. De kunder som ännu inte fått tillgång till den nya internetbanken loggas fortfarande in i den tidigare (gamla) versionen via inloggningssidan.