Trots högre bostadspriser och boendekostnader lägger många hushåll samma eller en lägre andel av sin disponibla inkomst på boendet idag jämfört med för tio år sedan. Men med högre bostadspriser följer en högre skuldsättning och räntekänslighet. För att minska hushållens skuldsättning och räntekänslighet har regeringen beslutat att införa Finansinspektionens hårdare krav på amortering för hushåll som tar stora bolån. Detta slår främst mot hushåll med goda inkomster i storstäder med höga bostadspriser visar en analys från Swedbank och sparbankerna.
I kreditgivningen tas hänsyn till ett antal faktorer för att avgöra hur mycket en individ har råd att låna. Nödvändiga levnadskostnader, hur mycket hushållet måste ha kvar att leva på varje månad när de nödvändiga levnadskostnaderna är betalda är exempel på faktorer som påverkar kreditgivningen. Andra faktorer som påverkar kreditgivningen är kravet på kontantinsats, skuldkvotstak och amorteringsregler.
– Det är många hushåll som undrar vad som sätter ett eventuellt stopp för ett bolån. För ensamhushåll med inkomster upp till 35 000 per månad är det nödvändiga levnadskostnader och för inkomster över 35 000 är det främst bankernas skuldkvotstak och efter den 1 mars Finansinspektionens nya hårdare amorteringskrav, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Kraven på kontantinsats och amortering liknar andra länders krav. Men de nya amorteringsreglerna ökar komplexiteten och gör det svårare för kreditgivarna att ta individuella hänsyn till nackdel för inte minst kunden.

Tips från Swedbank om du ska låna till bostad:

  • Gör en kalkyl över vad du har råd med och hur mycket du vill lägga på ditt boende.
  • Håll den gränsen, köp inte dyrare bostad än du har råd med.
  • Tänk på att banken använder en kalkylränta som tar höjd för framtida räntehöjningar. Gör det du med i din kalkyl, så undviker du negativa överraskningar.
  • Kom förberedd till banken, de kommer behöva uppgifter över dina inkomster och utgifter varje månad.
  • Jämför din banks villkor med andra bankers.