Vi vill att våra kunder ska få bästa möjliga service och rådgivning. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Därför är dina synpunkter viktiga för oss. Om du är missnöjd vill vi veta det så att vi får en chans att tillsammans med dig reda ut vad som har gått fel. Genom att aktivt lyssna på våra kunder och ta till vara på synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vart vänder du dig vid frågor
Om ditt ärende inte är ett klagomål utan mer en allmän bankfråga eller bankärende ber vi dig använda formuläret till kundtjänst.

Fråga kundtjänst

Distansavtalslagen

Från och med 1 april 2005 gäller ny lag om distans- och hemförsäljning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken under 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter eller tjänster där priset fluktuerar p g a av svängningar på finansmarknaden eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

Sala Sparbank står under tillsyn av Finansinspektionen. I vissa konsumentfrågor står Sparbanken dessutom under Konsumentverkets tillsyn.

Vart vänder du dig vid klagomål

Om du anser att ett fel har blivit begånget är det enklast och snabbast att få rättelse om du vänder dig till det kontor som du anser har gjort fel. Ofta behöver vi utreda vad som har sagts i samtal med vår personal och/eller andra underlag för att ta reda på som har hänt. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren eller din kontaktperson på Sala Sparbank om du är missnöjd.

Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige Anders Hedberg, tel. 0224 – 850 85 eller använda kontaktformuläret nedan. Glöm inte att ange vilket kontor/avdelning klagomålet gäller.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter prövning hos Sparbankens klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box174
101 23 STOCKHOLM

De prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
105 41 STOCKHOLM

eller telefon 0200-225800 måndag till fredag mellan 9-12

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Information om hur vi hanterar personuppgifter
Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem i tre månader för intern statistik och felsökning.
  • Läs mer om GDPR och Sala Sparbanks personuppgiftspolicy här
  • Namn

    Epost

    Telefon

    Avdelning/kontor klagomålet avser

    Ärende