Vi kan vår marknad.

Låter kanske lite kaxigt, men det är ärligt.

Ärlighet är något vi på Sala Sparbank värdesätter högt, tillsammans med trygghet och engagemang.
Som kund hos oss ska man känna det.

Vi har under många år gett tillbaka av vår vinst, till olika lokala verksamheter. Utdelningen av Miljonen skapar möjligheter som är unika. Pengarna sår frön för tillväxt inom miljö, skola, samhälle, näringsliv, kultur och idrott.

Att ge, för en bättre framtid, är en viktig drivkraft i vårt arbete.

Du kanske undrar hur vi skiljer oss från andra banker? Förutom att vi är landets näst äldsta och har varit verksamma ända sedan 1828? Jo, så här är det: Vi bestämmer själva. Vi har inga aktieägare som kräver utdelning av vår vinst. Självständigheten blir därför vår styrka.

Sala Sparbank vill arbeta i symbios med det lokala näringslivet, värna om miljön, samt göra våra områden attraktiva att bo och verka i.

Vi är inte som andra – det gör oss starka. Och när vi är starka ger vi tillbaka. Till er.

Det är vad vi kallar växtkraft.

Vår vision

Sala Sparbank, vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder.

Vårt uppdrag

Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner. En viktig drivkraft i vårt arbete är att delar av bankens överskott kommer bygden till del för en bättre framtid.  Kunder i Sala Sparbank bidrar därmed till bygdens tillväxt och utveckling.

Vår affärsidé

Vi ska vara en självständig bank med god lönsamhet. Vi anpassar vår verksamhet och våra erbjudanden utifrån marknadens utveckling.  Sala Sparbank växer genom att våra kunder och medarbetare växer.

Jobba hos oss

Vi är intresserade av dig som är duktig på att bygga kundrelationer och vill arbeta med att göra affärer som är bra både för oss och för våra kunder. Hos oss får du chansen att jobba i en sparbank med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka din egen utveckling.

Läs mer om lediga tjänster

Företagsform

En sparbank är inte som andra banker. Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område och utan ägare eller enskilt vinstintresse. Den vinst som uppkommer fonderas för att trygga insättarnas medel.

Läs mer om vår företagsform

Historik

Den första sparbanken startade i Skottland 1810. Det var den första banken som var öppen för precis alla. Ambitionen var att verka för ekonomisk frihet genom sparande. Med denna humanistiska idé som grund öppnade Sala Sparbank 1828.

Läs mer om bankens historia