Huvudmän

I Sala Sparbanks reglemente finns en paragraf som säger att banken skall ha 48 huvudmän. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Sala Kommun och 10 av kommunfullmäktige i Heby Kommun. Övriga 24 utses av huvudmännen själva. De senare väljs vid den årliga stämman på förslag av bankens valberedning. De personer som föreslås av valberedningen skall utses bland bankens insättare.

Kari Hildebrand

Mandatperiod: 2017 – 2021
Vald första gången: 2017
Adress: Morgongåva

Angelica Åberg

Mandatperiod: 2017 – 2021
Vald första gången: 2017
Adress: Heby

Johan Widén

Mandatperiod: 2017-2021 Ledamot valberedningen
Vald första gången: 2016
Adress: Hedåker

Stefan Olsson

Mandatperiod: 2016-2020
Vald första gången: 2016
Adress: Tärnsjö

Anders Dahlström

Mandatperiod: 2016-2019
Vald första gången: 2016
Adress: Sala

Michael Öhman

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Tärnsjö

Anneli Johansson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Heby

Göran Hillbom

Mandatperiod: 2015-2019 Ledamot valberedningen
Vald första gången: 2015
Adress: Tärnsjö

Erik Åberg

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Sala

Ulf Westman

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Kumla

Tomas Bergling

Mandatperiod: 2017-2019
Vald första gången: 2017
Adress: Sala

Agneta Sonnebo

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Sala

Ingvar Jonsson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2016
Adress: Möklinta

Pernilla Johansson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Sala

Elva-Lyse Ntawari

Mandatperiod: 2016-2019
Vald första gången: 2016
Adress: Sala

Gunilla Albinsson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2015
Adress: Sala

Anna May Vesterberg Jansson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 1999
Adress: Huddungeby

Anna Wengdin

Mandatperiod: 2014-2018
Vald första gången: 2010
Adress: Sala

Hans Sävneby

Mandatperiod: 2017-2021
Vald första gången: 1983
Adress: Heby

Sven-Olof Segelsbo

Mandatperiod: 2012-2016
Vald första gången: 1988
Adress: Tärnsjö

Tom Runeklev

Mandatperiod: 2017-2021
Vald första gången: 2005
Adress: Heby

Åsa Olsson

Mandatperiod: 2015-2019 Ordförande i valberedningen
Vald första gången: 2001
Adress: Sala

Marie Olsson (avliden)

Mandatperiod: 2013-2017
Vald första gången: 1986
Adress: Heby

Håkan Matz

Mandatperiod: 2014-2018
Vald första gången: 2010
Adress: Sala

Camilla Runerås

Mandatperiod: 2014-2018
Vald första gången: 2014
Adress: Sala

Alph Lennartsson

Mandatperiod: 2014-2018
Vald första gången: 2006
Adress: Harbo

Rolf Larsson

Mandatperiod: 2012-2016
Vald första gången: 2005
Adress: Östervåla

Ann-Christin Korths-Aspengren

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2007
Adress: Västerfärnebo

Per Johan Karlsson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2006
Adress: Sala

Cecilia Lindh

Mandatperiod: 2012-2016
Vald första gången: 2012
Adress: Sala

Kristina Nyberg

Mandatperiod: 2014-2018
Vald första gången: 2014
Adress: Sala

Lotta Holmér

Mandatperiod: 2017-2021 Ledamot valberedningen
Vald första gången: 2000
Adress: Sala

Tony Gunnarsson

Mandatperiod: 2016-2020
Vald första gången: 2009
Adress: Möklinta

Lisbeth Byström

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 1993
Adress: Sala

Camilla Liljeberg

Mandatperiod: 2014-2018 Ledamot i valberedning
Vald första gången: 2009
Adress: Östervåla

Kerstin Gustafsson

Mandatperiod: 2016-2020
Vald första gången: 2012
Adress: Sala

Rickert Olzon

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2007
Adress: Heby

Bengt Löfling

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 1996
Adress: Morgongåva

Sven Erik Eriksson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2013
Adress: Tärnsjö

Rose-Marie Isaksson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 1999
Adress: Harbo

Carola Eriksson

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2006
Adress: Tärnsjö

Håkan Collin

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 1987
Adress: Heby

Kristina Flodström

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2011
Adress: Huddungeby

Mats Vangbo

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2002
Adress: Västerfärnebo

Bo Kihlström

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2003
Adress: Sala

Mats Eriksson

Mandatperiod: 2015-2019 Ledamot i valberedningen
Vald första gången: 1987
Adress: Sala

Marie Falestål

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2012
Adress: Sala

Ulrika Spårebo

Mandatperiod: 2015-2019
Vald första gången: 2011
Adress: Sala