Vår hemmaplan är Sala och Heby kommuner. Det är här vi har vårt engagemang och våra intressen. För oss är det en självklarhet att vara med och påverka utvecklingen i våra hemtrakter. Därför engagerar vi oss i det som händer här omkring och vill bidra till våra kommuners bästa genom vår sponsring och våra vinstavsättningar till Miljonen. Det kan gälla idrott, kultur, föreningar, näringsliv eller annat som ger en aktiv lokal marknad och en blomstrande region. Både i det långa och korta perspektivet.

2015-09-07

Vårt hjärta bankar för världens barn

Sala Sparbank ger tillsammans med alla medarbetare 50 000 kronor till Rädda Barnens fond ”Barn på flykt”.

Till Rädda Barnen – Barn på flykt


2014-02-14

Vårt hjärta bankar för bygden

På Alla Hjärtans dag placerade vi ut fem hjärtstartare i vårt verksamhetsområde. Under åren har vi bidragit med 18 hjärtstartare i Sala- och Heby kommuner. Tillsammans kan vi rädda liv.

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. Två av dem överlever. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är tiden avgörande för om personen kan räddas till livet. Användning av en hjärtstartare tillsammans med hjärt- och lungräddning ökar chanserna till överlevnad i väntan på ambulanssjukvård.

Jan Lindberg, insatsledare på Räddningstjänsten i Sala-Heby berättar att vid användning av en hjärtstartare ökar överlevnaden med 70 % om hjälp påbörjas inom 3 minuter.

– Varje minut är viktig. Med ett tidigt samtal till 112, hjärt- och lungräddning och användning av hjärtstartare ökar chanserna betydligt. Att våga ingripa och göra en insats är oerhört viktigt i väntan på professionell vård, berättar Jan Lindberg.

I dagsläget finns det ett 50-tal hjärtstartare i Sala kommun och ett 20-tal i Heby kommun. Av dessa har Sala Sparbank sponsrat sammanlagt 18 stycken sedan år 2008. Dessa har placerats på strategiska platser i nära samarbete med Räddningstjänsten i Sala-Heby. I samband med överlämningen av hjärtstartaren utbildas personalen, både i hur man använder hjärtstartaren samt gör hjärt- och lungräddning.

2013-11-15

Sala Sparbank stöttar världens barn

Sala Sparbank stöttar världens barn genom att skänka 35 000 kronor till Rädda Barnen.

Vårt hjärta bankar för världens barn. Det finns oerhört många barn runt om i världen som har det svårt. Inte minst barn som är extra utsatta i katastofer, krig och fattigdom.

– Det känns oerhört viktigt för oss att göra en insats globalt för utsatta barn, inte minst vid katastofer som tyfonen i Filippinerna, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

Lokalt ansvar
– Vi tar idag ett stort lokalt ansvar och skänker cirka 1,5 miljoner kronor varje år, exempelvis till föreningar, kultur, miljö och andra projekt och initiativ som skapar växtkraft i bygden. Nu vill vi vidga våra vyer och även göra en global insats såhär i jultid, berättar Christer.

Snabb hjälp på plats
Henrik Linder, Företagssamarbeten på Rädda Barnen berättar att vårt bidrag är oerhört viktigt.
– Fler barn kan snabbt få hjälp i krig och katastrofer med mat, vatten, vård och skydd. Dessutom kan vi arbeta långsiktigt med t.ex. utbildning, barnvänliga platser och återförening av familjer.

Du kan också göra skillnad genom en gåva
Gåvor till ideell verksamhet sänker dessutom skatten om du skänkt minst 2 000 kronor under året och minst 200 kronor per gåvotillfälle. Det högsta belopp du kan få skattereduktion för är 6 000 kronor som ger en maximal skattereduktion på 1 500 kronor. En lista på alla godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webbplats.

Sala Sparbank ser lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv som en viktig del i vårt verksamhetsområde.

För att ge alla samma chans till ekonomiskt bidrag och för att hantera sponsringen så effektivt som möjligt sker alla förfrågningar och ansökningar via vår elektroniska ansökan.

Miljonen ingår som en viktig del i satsningen att skapa växtkraft och banken fortsätter den traditionen: att låta en del av överskottet gå tillbaka till bygden.

Här har vi placerat hjärtstartare

 • Idrottshallen
 • Sala Torg
 • Sala Turistbyrå
 • Sala Bowlinghall
 • Sala Folkets Park
 • Järnvägsstationen
 • ICA
 • Liljebacken
 • Konsum
 • Heby sporthall
 • Tegelbacken
 • Björkgården
 • Per-Erics Livs Ny hjärtstartare
 • Rungården
 • Tempo Ny hjärtstartare
 • Ransta Nästa
 • Östervåla sporthall
 • Tallgården