Föreningskraften

Teckna en tjänst hos oss och så skänker vi 100 kronor till en förening du väljer. Föreningskraften är ett extra tillskott från oss till föreningslivet i våra kommuner för att främja ett levande föreningsliv som en del i en attraktiv kommun. Föreningskraften startade 2016. Varje år sponsrar vi föreningar med en halv miljon kronor. Genom Föreningskraften avsätter vi lika mycket till.

* Gäller vid tecknande av tjänst/tjänster hos oss, via telefon eller kontor, vid ett tillfälle under 2018. Gäller föreningar i Sala och Heby kommuner, ej med politisk eller religiös inriktning

Vilken förening bankar ditt hjärta för 2018?