Vårt hjärta bankar för bygden

Vi uppmärksammar Alla Hjärtans dag den 14 februari genom att köpa in fyra hjärtstartare till Sala och Heby kommuner. Hjärtstartarna kommer att placeras på våra kontor i Sala och Heby kommuner. Det innebär en på vardera kontor i Sala, Heby, Östervåla och Tärnsjö.

När Miljonen delades ut i september fick även Harbo, Salbohed, Heby Ryttarförening, Strömsbacka och Sala Silvergruva en hjärtstartare. Totalt har vi nu placerat ut 27 hjärtstartare sedan 2008.

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. Två till tre av dessa personer överlever. Användning av en hjärtstartare tillsammans med hjärt- och lungräddning ökar chanserna till överlevnad i väntan på ambulanssjukvård.

– Det känns oerhört viktigt att vi kan bidra med fler hjärtstartare. När någon drabbas av hjärtstopp är tiden avgörande. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar chansen till överlevnad. Kan vi bidra till att en person som får hjärtstopp överlever så är det fantastiskt, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

Jan Lindberg, Brandmästare/Yttre befäl på Räddningstjänsten i Sala-Heby berättar att vid användning av en hjärtstartare inom 3 minuter efter hjärtstoppet, kan överlevnaden vara cirka 70 % (av de som drabbats av ett så kallat kammarflimmer).

– Att våga ingripa och göra en insats är oerhört viktigt i väntan på professionell vård.

I dagsläget finns det ett 70-tal hjärtstartare i Sala kommun och ett 30-tal i Heby kommun. Av dessa har nu Sala Sparbank sponsrat sammanlagt med 27 stycken sedan år 2008. Dessa har placerats på strategiska platser i nära samarbete med Räddningstjänsten i Sala-Heby. I samband med överlämningen av hjärtstartaren utbildas personalen, både i hur man använder hjärtstartaren samt gör hjärt- och lungräddning.

Här har vi placerat hjärtstartare

 • ICA i Harbo
 • Konsum
 • Heby sporthall
 • Tegelbacken
 • Heby Ryttarförening
 • Sala Sparbank
 • Per-Erics Livs Ny hjärtstartare
 • Rungården
 • Tempo Ny hjärtstartare
 • Ransta Nästa
 • Idrottshallen
 • Sala Torg
 • Sala Turistbyrå
 • Sala Bowlinghall
 • Sala Folkets Park
 • Järnvägsstationen
 • Sala Silvergruva receptionen
 • Strömsbacka
 • Sala Sparbank
 • ICA i Salbohed
 • ICA
 • Liljebacken
 • Sala Sparbank
 • Björkgården
 • Östervåla sporthall
 • Tallgården
 • Sala Sparbank