Projekt ur Miljonen 2017

Mot ljusare tider

Under vinterhalvåret försvinner solen redan under eftermiddagen. Det är inget som den mörkrädde idrottaren gillar. Därför ansökte IFK Sala till Miljonen 2017, och beviljades 25 000 kronor för att sätta upp lyktstolpar vid Annedal.

Läs mer

Heby Folkets hus

Ur Miljonen 2017 fick Heby Folkets hus grönt ljus av Sala Sparbank för att kunna byta ut alla glödlampor i sin lokal. Numera lyser alla allmänna utrymmen både klimat- och energismart.

Läs mer

Projekt ur Miljonen 2016

Hjärtstartare från Miljonen

Susanne Holmberg är ordförande i Heby Ryttarförening och berättar att hela styrelsen och föreningen är tacksamma att de fick en hjärtstartare för snart ett år sedan.

—Vi blev fantastiskt glada när vi faktiskt fick en hjärtstartare.

Läs mer

Kulturtolkar

Freweyni Ghirmay och Senada Trstena.

Senada Trstena är Boendechef på Integrationsenheten. Hon minns när de fick beskedet att de deras ansökan beviljats, hela 100 000 kronor.
—Det var som att vinna på Bingolotto, skrattar Senada Trstena.

Läs mer

Ingbo Källor och Kvarn

Ingbo Källor och Kvarn fick 30.000 kronor för att bevara den unika miljön kring källorna och kvarnen i Ingbo. Platsen har anor så långt tillbaka som 1100-talet.

Läs mer

Projekt ur Miljonen 2015

Alla barn, alla språk

Alla språk är lika värda. På Turbo- och Dalhems förskola i Sala går totalt 144 barn i åldrarna ett till fem år. Dessa barn har olika modersmål och språk.

-Bland Salas kommunala förskolor har vi 21 olika språk som talas, säger Karin Lantz, förskolechef för Turbo- och Dalhemsförskola i Sala.

Läs mer

Columbuskören

Columbuskören i Sala har under de 18 åren de varit verksamma blivit en del av Salas rika kulturliv. För ett par månader sedan köptes ny ljud- och musikanläggning in.

-Den har hjälpt oss att ta ytterligare ett steg framåt i vår utveckling, säger Maritha Johansson, som tillsammans med kollegan Elin Järn leder Columbuskören.

Läs mer

Sala FF

Sala FF är inte bara en viktig idrottsklubb i Sala, utan klubben är även viktig ur ett socialt- och ur ett integrationsperspektiv.

-Vi vill ge, förutom fotbollsutveckling, även ge våra spelare möjlighet att utvecklas personligen och växa som människor, säger Mats Swartling, utbildningsansvarig i Sala FF.

Läs mer

Mer träning åt bygden

Magnus Eklöf i föreningens träningshall där det utövas StrongFit.

Träningen ligger i fokus för Östervåla kraftsportklubb. 2015 fick de 50.000 kronor ur Miljonen för att expandera verksamheten ytterligare.

Läs mer

Projekt ur Miljonen 2014

Alla vill väl kunna cykla

Magnus Eklöf i föreningens träningshall där det utövas StrongFit.

Att cykla ses som en självklarhet för de allra flesta, men för vissa är möjligheterna begränsade. Heby grundsärskola Solen, träningsskolan, ville ändra på det. Alla som vill ska få möjligheten att cykla.

Läs mer

I musiken möts människor

Musik är ett universellt språk. I musiken möts människor från olika kulturer och med olika språk. Det blir en naturlig start för att utveckla mänskliga relationer. För Samer Hamo och Berifan Osman Hamo blev det en väg in i svenska samhället.

Läs mer

Lysande läsning

Enligt PISA-undersökningar har läsförmågan, det vill säga att tolka och förstå längre texter, sjunkit dramatiskt i Sverige de senaste åren. Nu vill Sala Stadsbibliotek bidra till en förändring och förstärka sitt arbete med läsfrämjande åtgärder.

Läs mer