Här kan du gå tillbaka i tiden och läsa om tidigare utdelningar av bidrag från Miljonen.

 • Barn/Ungdomsinfo i Tärnsjö får 40 000 kr till Lovaktiviteter för barn och unga

  De vill genom samverkan med lokala partners skapa aktiviteter under loven för barn och unga i Tärnsjö med omnejd.

 • Crossfit Heby får 25 000 kr till StrongKids

  De vill utöka sin träningsverksamhet med ”Strong Kids”. En träningsform där barnen bland annat får dra, kasta, klättra och hoppa för att utvecklas och skapa rörelseglädje.

 • FUB får 20 000 kr till Anhörighetsvecka & Rörelse tillsammans

  De vill bjuda in en föreläsare under anhörighetsveckan samt starta upp ”Rörelse tillsammans” för att träna fysik och förebygga psykisk hälsa och utanförskap.

 • Föreningen Möklintagården får 35 000 kr till Stärk Möklintagårdens möjligheter att vara en drivkraft i bygden

  De vill köpa in nya bord och stolar för att kunna fortsätta att hyra ut bygdegården och utveckla sin verksamhet.

 • Gymmix Ransta får 28 000 kr till Mer rörelse i Ransta

  De vill bredda utbudet av aktiviteter i den nya idrottshallen genom att köpa in material som främjar barns grundläggande motorik.

 • Heby AIF får 50 000 kr till Energibesparingar på Arena Tegelvallen

  De vill se över energiförbrukningen på hela anläggningen för att minska energiförbrukningen.

 • Heby Folkets Hus o Park får 40 000 kr till Kulturutveckling

  De vill utveckla sin kulturella verksamhet så att de når ut till fler människor; barn, ungdomar, pensionärer och personer med utländsk härkomst.

 • IFK Sala får 60 000 kr till Barnen vill ha hjul året om

  De vill bygga en cykelpark med fasta hinder i anslutning till Annedals idrottsgård.

 • Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium får 30 000 kr till Klockstapelns trädgård vid Sala Silvergruva

  De vill återskapa Klockstapelns trädgård som skapades under slutet av 1700-talet, som är en av de olika trädgårdar som funnits på gruvområdet vid Sala Silvergruva.

 • Morgongåva Boxnings klubb får 30 000 kr till Samlingsrum i Morgongåvas Boxningsklubb

  De vill bygga ett samlingsrum som idag saknas, för att förbättra gemenskap och öka trygghet.

 • Måns Ols-sällskapet får 50 000 kr till Återskapande av trädgård kring gruvtorp vid Måns Ols

  De vill anlägga en trädgård vid gruvarbetare Fredrik Söderstedts gruvtorp vid Måns Ols. Torpet kommer att renoveras och genom att anlägga en trädgård blir platsen än mer attraktiv att besöka.

 • Räddningstjänsten Sala-Heby får 60 000 kr till fyra hjärtstartare.

  I samarbete med Räddningstjänsten har vi valt att placera en hjärtstartare vardera på:

  Enåkers Bygdegårdsförening
  Crossfit Bifrost i Hedåker
  Café Stadsparken i Sala
  Solrosen i Östervåla

 • Sagåns Vattenråd i Sala får 30 000 kr till Liv i vattnet vid Hyttgatedammen

  De vill skapa fria vandringsvägar för fisken i Sagåns grenar.

 • Sala Fotbollsförening får 15 000 kr till Fotboll som en del i integrationsarbetet

  De vill fortsätta att arbeta aktivt med integration inom föreningen.

 • Sala gymnastikförening – barn och ungdomskommittén får 40 000 kronor till Sala GF gymnastiktävling

  De vill anordna en regional gymnastiktävling som kommer att sätta Sala på kartan.

 • Sala SMK får 19 000 kr till Staketbygge

  De vill bygga ett staket för att öka säkerheten emellan publikplats och bana.

 • Sala Orienteringsklubb får 25 000 kr till Friska Sala

  De vill säkerställa genomförandet av svenska orienteringsförbundets friskvårdskoncept ”Hitta ut” för att få fler att röra på sig.

 • Sala Simsällskap får 35 000 kr till Utveckling av simträningens utformning, simteknik och landträning

  De vill köpa in en portabel träningsklocka samt plattformar för ryggsims-starter för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet.

 • Sala Slöjd och Hantverksförening får 35 000 kr till Sala världens djupaste silversmycke

  De vill lyfta Sala som silverstaden genom att skapa ”världens djupaste silversmycke”.

 • Sala Wakeboard Förening får 100 000 kr till Sala Cable Park

  Den nystartade föreningen vill bygga en kabelpark för wakeboardåkning. Ett miljövänligt och billigt sätt att åka wakeboard på till skillnad från att åka efter båt.

 • Sala-Heby Fotboll Ideella Förening får 10 000 kr till Sätta än mer fokus på den lokala fotbollen via digitalt material

  De vill fortsätta att bevaka fotbollen i Sala och Heby kommuner.

 • Salaortens Ryttarförening får 50 000 kr till Vattenkraft

  De vill installera ett bevattningssystem för att skapa en bättre miljö på utebanan som kommer skapa en bättre ridmiljö och minskade utsläpp.

 • SaRon i Tärnsjö får 10 000 kr till Hösten på SaRon 2018

  De vill ordna aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

 • SFK Silverfiskarna får 1 000 kr till Knattemetet

  De vill fortsätta traditionen med fisketävlingen Knatte-metet i Ekeby dammar i Sala.

 • Tärna Bygdegård får 30 000 kr till Ljussättning av Bygdegård

  De vill ljussätta bygdegården utomhus för att skapa en trevlig och säker miljö.

 • Våga mixa det okända får 5 000 kr till Våga mixa det okända

  De vill arbeta med integration genom att ordna aktiviteter med fokus på att våga vara tillsammans och skapa trygga relationer. Oavsett var i världen man kommer ifrån.

 • Wåhla IBK får 50 000 kr till Nytt säkert material till Wåhla IBK

  De vill köpa in en godkänd innebandysarg för att kunna genomföra sin innebandyverksamhet på ett säkert sätt.

 • Åkra FC får 15 000 kr till Åkra FC

  De vill arbeta aktivt med integration inom föreningen.

 • Östervåla Buzzards får 32 000 kr till Höj- och sänkbara korgar till Östervåla Sporthall

  De vill köpa in höj- och sänkbara basketkorgar till Östervåla Sporthall för att möjiggöra för barn att kunna spela basket.

 • Östervåla IF får 30 000 kr till Projekt Skogsvallen

  De vill installera en ny avloppsanläggning för att kunna fortsätta sin verksamhet.

 • Arcaneangels Production får 10 000 kr till Arcaneangels.
  De vill erbjuda unga möjlighet att spela teater, göra musikföreställningar och film i Sala.
 • Dancing For Life Aktiv Ungdom får 15 000 kr till Se dig själv med dancing for life.
  Att utveckla dansföreningen Dancing for Life i Heby där del av överskottet går till välgörenhet.
 • Ekebyskolan och Vallaskolan får 16 000 kr till Maumee Valley Country Day School.
  De vill möjliggöra för ett fåtal elever med goda resultat att få åka till en skola i USA och studera.
 • Gussjöns reglerings- och vattensamfällighet får 60 000 kr till Gussjön.
  De vill arbeta för att motverka den övergödning som drabbat Gussjön.
 • Heby AIF får 50 000 kr till Uppvärmning av BMX-hallen.
  De vill sätta Heby på kartan genom att värma upp BMX-cykelhallen för att öka uthyrningen än mer.
 • Heby Folkets Hus och Park får 18 000 kr till Energibesparing i Heby Folkets Hus.
  De vill byta ut den befintliga belysningen i parken till LED-lampor för att minska energiförbrukningen.
 • Heby Frivilliga Samhällsarbetare får 12 000 kr till Utveckling för Frivilliga Samhällsarbetare.
  De vill anordna en utbildningsdag för skolor, föräldrar och fritidsgårdar inom bland annat psykisk ohälsa och beroendeproblematik.
 • Heby Nästa får 15 000 kr till Hebykarnevalen.
  De vill säkerställa ett genomförande av den 96:e upplagan av Hebykarnevalen.
 • Heby Ryttarförening får 40 000 kr till Belysning i Heby ridhus.
  De vill förnya armaturerna i ridhuset för att skapa en bättre miljö och en mer energieffektiv verksamhet.
 • IFK Sala får 25 000 kr till Mot ljusare tider.
  De vill stärka upp belysningen kring Annedal för att kunna nyttja fotbollsplanen till både skidor och fotboll under en längre säsong.
 • Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium får 100 000 kr till Belysning under jord vid Sala Silvergruva.
  De vill ljussätta Sala Silvergruva med känsla för den unika platsen.
 • Majblommans lokalavdelning i Tärnsjö får 25 000 till Barn hjälper barn.
  De vill möjliggöra för barn i familjer med en sämre ekonomi att få någonting utöver det vanliga, exempelvis att få göra en fritidsaktivitet.
 • Möklinta barn- och föräldraförening får 16 000 till ”BoF kulan”.
  De vill anordna aktiviteter för barn och föräldrar i Möklinta.
 • Ransta Nästa Bygdegårdsförening får 20 000 kr till Barn och unga växer i Ungdomsstationen.
  De vill fortsätta att utveckla Ungdomsstationen och förbli en självklar mötesplats för unga i Ransta.
 • Sagåns Vattenråd får 30 000 kr till Undanröjande av vandringshinder för fisk i Lillån/Sagån.
  De vill öppna upp och skapa fria vandringsvägar för fisken i Sagån.
 • Sala Folketspark & Husförening UPA får 100 000 kr till Parken 100 år till.
  De vill fortsätta att utveckla Folkets Park genom bland annat energieffektivisering samt öka tillgängligheten för funktionshindrade.
 • Sala Heby Golfklubb får 50 000 kr till Övningsområde för alla.
  De vill bland annat anlägga en äventyrsbana för barn för att öka intresset för golf som idrott.
 • Sala Hembygds- och Fornminnesförening får 100 000 kr till Ljussättning Väsby Kungsgård.
  De vill ljussätta Väsby Kungsgård utomhusmiljö och på så sätt framhäva en historiskt viktig plats.
 • Sala Orienteringsklubb får 50 000 kr till Friska Sala Stolpjakten.
  De vill arbeta för att få fler Salabor att röra på sig mer, såväl privatpersoner som företag.
 • Sala Skyttegille får 50 000 kr till Bevarande av skjuthall.
  De vill renovera skjuthallen och på så sätt skapa en stabil byggnad som kommer att finnas kvar under många år.
 • Sala-Heby Fotboll Ideella Förening får 20 000 kr till Bevaka och rapportera om den lokala fotbollen.
  De ska bevaka den lokala fotbollen i Sala och Heby kommuner och skriva om det i digitala kanaler för att både bevara och locka nya ungdomar och seniorer till fotbollen.
 • Sala-Heby FUB får 10 000 kr till Att hitta vår målgrupp.
  De vill arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få en större delaktighet i samhället genom att anordna olika tematräffar.
 • SFK Silverfiskarna får 1000 kr till Sala-Heby Knatte-metet.
  De vill fortsätta traditionen med fisketävlingen Knatte-metet i Ekeby dammar i Sala.
 • Strömsbacka återvinning får 12 000 kr till Personalutveckling.
  De vill utbilda sin personal i bland annat värdering av föremål och ergonomi.
 • Tehuset Sala får 10 000 kr till Tehuset.
  De vill driva en interkulturell mötesplats för kvinnor och barn i syfte att verka för stärkt integration.
 • Tärnsjö Bordtennisklubb får 25 000 kr till Aktivitet och integration genom bordtennis som gemensamt intresse.
  De vill starta upp en barn- och ungdomssatsning för att främja idrott på lika villkor samt öka integrationen på orten.
 • Varmsätra Idrottsklubb får 30 000 kr till Varmsätra Hinderpark.
  De ska anlägga en hinderpark som skapar förutsättningar för träning i närmiljö för både skolelever och boende i Varmsätra med omnejd.
 • Wåhla IBK får 30 000 kr till Kompetensutveckling för mer växtkraft.
  De vill kompetensutveckla befintliga ledare för att kunna bibehålla en hög kvalité i en förening som växer fort.
 • Ösby Naturbruksgymnasium får 30 000 kr till Ösbys hinderbana.
  De vill anlägga en hinderbana som kommer både elever, Salabor och inresta entusiaster till del.
 • Östervåla Buzzards BBK får 30 000 kr till Sänkbara basketkorgar.
  De vill sätta upp sänkbara basketkorgar i Tärnsjö Sporthall för att möjliggöra att även de yngsta kan träna basket.
 • Arbetsgruppen för Sätra Brunns Museum får 30 000 till Katalogisera, digitalisera museets samling samt göra dessa åtkomliga via Internet.

  De vill katalogisera & digitalisera den stora samlingen av foton, dokument och andra föremål och göra arkivet tillgängligt online till förmån för exempelvis andra forskare och arkivinstitutioner.

 • Chillbo Ungdomsgård, Kulturförening Kilbolokalen får 8 000 till Chillbo Ungdomsgård Myshörna.

  De vill förbättra ljud och miljö genom att köpa in en ljudanläggning och möbler.

 • Dyslexiförbundet FMLS i Sala får 12 000 till Kunskapslyftet om Dyslexi.

  De vill öka kunskapen & förståelsen för dyslexi genom att anordna informationsföreläsningar för allmänheten.

 • Heby Frivilliga Samhällsarbetare i Heby kommun får 12 000 till Utveckling för Frivilliga Samhällsarbetare i Heby kommun.

  De vill anordna nödvändig utbildning för de gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare som åtagit sig uppdraget att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

 • Heby Nästa får 15 000 till projekt Hebykarnevalen.

  De vill tillsammans med Heby AIF fortsätta att arrangera Hebykarnevalen 2017 som kommer att bli den 95:e upplagan.

 • Hälsoloppet i Sala får 10 000 till Hälsoloppet 2017.

  De vill engagera och skapa en gemenskap genom ett motionslopp där alla kan delta oavsett fysisk förmåga.

 • Ideell Kultur i Sala får 20 000 till Sala Silverfestival.

  De vill skapa en återkommande Silverkonsthantverksfestival. Genom workshops tillsammans med kommun, företag och allmänhet vill de lägga grunden för hur man förbättrar attraktiviteten av en plats och kommun vilket bland annat ska ligga till grund för utformningen av Silverfestivalen.

 • IFK Sala får 45 000 till Motionärsrundan Taborsberg.

  De vill anlägga en alternativ väg vid en uppförsbacke i motionsspåret för att öka tillgängligheten för motionärer och barn.

 • Integrationsenheten vuxna och familj Sala kommun får 100 000 till Kulturtolkar -Vi bygger broar för ökad integration.

  De vill utbilda kulturtolkar för att underlätta social integration för alla nyanlända.

 • Morgongåva Byalag får 35 000 till Mötesrum och Sommarcafè.

  De ska göra renovera ett magasin till ett mötesrum och sommarcafé för att främja den sociala gemenskapen i samhället.

 • Mötesplats Tärnsjö (språkcafe) får 15 000 till Mötesplats Tärnsjö.

  De har genom en mötesplats för Tärnsjöbor och nyanlända byggt kulturbroar och underlättat språkinlärning. Nu vill de bland annat anordna dagsutflykter tillsammans för att förbättra integrationen än mer.

 • Nora församling/Kyrkstigskommittén får 20 000 till Förbättring och underhåll av vandringsleden kyrkstigen i Tärnsjö.

  De vill förbättra en av grillplatserna på vandringsleden för att öka brandsäkerheten.

 • Riksens Clenodium får 30 000 till Ovanjordsvisning i Sala Silvergruva, delprojekt Vasatiden.

  De vill skapa en inspirerande och spännande historisk vandring ovan jord.

 • Räddningstjänsten Sala-Heby får 90 000 till fem hjärtstartare.

  I samarbete med Räddningstjänsten har vi valt att placera en hjärtstartare vardera på Heby Ryttarförening, Sala Silvergruva, Strömsbacka, ICA i Salbohed samt på ICA i Harbo.

 • Sadelmakeriskolan i Tärnsjö får 40 000 till Från läderidé till business.

  De ska i utbildningen till sadelmakare träna de studerande att uppmärksamma och utveckla nya företagsidéer i samspel med entreprenörer och marknadsförare.

 • Sala Amatörteaterförening Cameleonterna får 60 000 till Lokalanpassning.

  De vill handikappanpassa sin lokal på Salberga med ramp och hörselslinga för att göra kulturen tillgänglig för fler.

 • Sala Folkets park & Husförening får 30 000 till Salaparken gungar.

  Sala Folkets park har genomfört en familjedag och en konsertkväll.

 • Sala Gymnastikförening får 50 000 till ledarutveckling och nya gymnastikformer.

  De vill locka barn och ungdomar till rörelse och få upp ögonen för gymnastik bland annat genom utbildning av ledare och att starta upp kurser i nya former av gymnastik.

 • Sala Konstförening-Aguélimuseet får 50 000 till Boken Aguélimuseet.

  De ska producera en bok om Aguélimuseet i syfte att berätta om Ivan Aguélis liv och konst och inspirera människor till att besöka museet och Sala.

 • Sala Orienteringsklubb får 50 000 till Friska Sala och Friska Heby 2017.

  De vill utveckla ”Stolpjakten” så att även företagen i kommunerna engagerar sig för att hjälpa medarbetare till fysisk aktivitet.

 • Samarbetet Föreningarnas Hus Kaplanen Sala får 25 000 till Anhörigvecka för olika grupper av anhöriga till handikappade i Sala kommun.

  De ska anordna en anhörigvecka för anhöriga till handikappade för att lyfta och stödja dessa bland annat genom föreläsningar.

 • SFK Silverfiskarna får 1 000 kr till Knatte-metet.

  De vill inspirera barn & ungdomar att prova på fiske genom att årligen anordna evenemanget Knattemetet.

 • Sätra Idrottsförening får 50 000 till Multislinga i Gropen.

  För att kunna träna inför skidsäsongen vid barmark kommer en 1,5 km lång slinga asfalteras för att exempelvis kunna åka rullskidor på en säker väg.

 • Vittinge IK får 23 000 till Integrationsprojekt Vittinge IK, Heby Kommun.

  De vill bjuda in nyanlända ungdomar att delta i fotbollsträningar, matcher och samvaro för integration.

 • Västerfärnebo AIK skidor får 50 000 till Energibesparande elljusspår.

  De ska byta ut glödlamporna i elljusspåret till en elarmatur för att minska elförbrukningen samt byta stolpar och ledning.

 • Västerlöfsta biodlarförening får 4 000 till Mer biodling åt alla.

  De vill öka antalet lokala producenter som kan erbjuda lokalt producerad honung genom att bland annat ordna prova på tillfällen för att få upp ögonen för biodling.

 • Västerlöfsta IBF får 25 000 till 2 föreningar, ett mål.

  Föreningen och Morgongåva SK slår samman sina innebandyverksamheter för att alla barn ska få möjligheten att delta, och på så sätt få större lag och minska spannet på årskullarna.

 • Östervåla Idrottsförening får 100 000 till Lundalyftet 2.0, Sivan.

  De vill renovera vandrarhemmet Sivan för att höja kvalité och trygghet för att kunna erbjuda lägerdeltagare och övernattande privatpersoner övernattning i Östervåla.

 • Avlidna Salakonstnärers sällskap får 35 000 kronor till projektet Sala konst i minnets ögon

  Sällskapet vill anordna en sommarutställning med tavlor med Salamotiv från framlidna Salakonstnärer. Utställningen ska även dokumenteras som bildspel och visas på äldreboende med förhoppning att få mer information om konstnärerna bakom verken.

 • Biosfärum och Gröna Kunskapshuset får 7 500 kronor till projektet Insektshotell

  Biosfärum är en mötesplats för att öka förståelsen för biologisk mångfald. De vill bygga ett insektshotell för att kunna studera insekter på nära håll.

 • Columbus får 45 000 kronor till projektet The show must go on

  Kör- och teatergruppen vill köpa in bättre teknisk utrustning för att kunna skapa bättre framträdanden där fler personer inom verksamheten kan agera samtidigt.

 • Dalhems och Turbo förskola får 20 000 kronor till projektet Barnens alla språk

  Med 23 språk representerade vill förskolorna genom så kallade språk- och lekväskor stärka barnens språkkunskaper och förstå vikten av att använda ett språk.

 • Familjevårdens centralorganisation får 40 000 kronor till projektet Familjehemcentralen Sala

  Familjevårdens centralorganisation har öppnat en familjehemcentral i Sala och har med detta skapat en mötesplats för familjehem och deras barn och ungdomar.

 • FUB Sala får 15 000 kronor till projektet Meningsfull fritid

  FUB vill skapa en meningsfull fritid för personer med utvecklingsstörning och funktionsnedsättningar genom att anordna exempelvis bowling-, bad- och cafékvällar.

 • Företagarcentrum i Sala får 40 000 kronor till projektet Attraktionskraft i Sala för hållbar tillväxt

  Företagarcentrum vill genomföra en analys, Attraktionskraft för hållbar tillväxt, för att få strategiska riktlinjer bland annat inom besöksnäring och nyetablering.

 • Företagarcentrum i Sala får 20 000 kronor till projektet Sala Vinterstad

  Företagarcentrum vill sätta upp belysning runt Stora Torget för att skapa en attraktivare stadskärna under vintermånaderna och därigenom kunna växa som handelsstad.

 • Grundsärskolan i Sala får 27 500 kronor till projektet Bildstöd / Kommunikation för alla i alla miljöer

  Grundsärskolan i Sala vill köpa in ett bildstödprogram och därigenom öka tillgängligheten och delaktigheten för alla individer.

 • Heby Brottarklubb får 35 000 kronor till projektet Utveckla brottningen i Sala och Heby

  Brottarklubben vill öka intresset för brottning och få fler ungdomar att börja idrotta. De ska köpa in en brottarmatta i litet format, och åka runt till skolor och evenemang och visa upp brottningen som sport.

 • Heby frivilliga samhällsarbetare får 10 000 kronor till projektet Utveckling för frivilliga samhällsarbetare

  Samhällsarbetarna vill bland annat utbilda och stödja särskilda förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn.

 • Hela Människan Sala-Heby får 25 000 kronor till projektet Renovering av lokalen i Sala

  För att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för arbetstränande och möjlighet att ge bättre service till kunder i caféet behöver viss renovering genomföras.

 • Hela Människan Sala-Heby får 25 000 kronor till projektet Renovering av lokalen i Heby

  Hela Människan behöver genomföra vissa renoveringar för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för arbetstränande och möjlighet att ge bättre service till kunder i caféet.

 • IFK Sala får 20 000 kronor till projektet Sjö till Sjö

  Med Swimrun-tävlingen vill IFK Sala sätta Sala på kartan och genom bansträckningen visa upp gruvans betydelse för Sala. Tävlingen utökas med motionärsklasser för att fler deltagare ska kunna vara med.

 • Inova Assistans får 30 000 kronor till projektet Föreläsning om Mångfald

  Inova har anlitat Pär Johansson från Glada Hudik-teatern för att hålla en föreläsning om mångfald. Den ämnar sprida kunskap inom området för att minska fördomar och hot som finns i vårt samhälle idag. Föreläsningen ägde rum den 28 augusti.

 • IOGT-NTO Heby får 9 000 kronor till projektet Kamratstöd

  Tillsammans med drogenheten i Heby kommun vill man genom projektet Kamratstöd erbjuda hjälp till självhjälp genom att personer med liknande erfarenheter stöttar varandra i sin rehabilitering.

 • Johannesbergsgatan 2 och förskolan Filuren får 75 000 kronor till projektet Johannesbergsgatan 2 och Filuren

  Genom att låta barn och äldre mötas och uppleva saker tillsammans skapas nya insikter och
  lärdomar, och vänskapsband över generationsgränserna växer fram.

 • Kungsängsgymnasiets elevkår får 5 000 kronor till projektet En bättre skola

  Elevkåren vill skapa en gemenskap mellan de yrkes- och högskoleförberedande programmen för att skapa samhörighet över programgränserna, genom att anordna olika aktiviteter.

 • Orienteringsklubben Triangeln får 25 000 kronor till projektet Skolkartor i norra Heby

  Orienteringsklubben vill i samarbete med skolorna i Heby kommun rita kartor över skolgård och närområden och på så sätt väcka intresset för orientering som ger träning till både hjärta och hjärna.

 • Projekt Skogsvallen Östervåla IF får 40 000 kronor till projektet Möteslokal/nöjesmuseum

  Östervåla IF vill skapa en möteslokal och ett nöjesmuseum över Skogsvallens 80-åriga historia och utöka möjligheterna till att hyra ”Vallen” för olika evenemang.

 • Sala FF får 40 000 kronor till projektet Nu ökar vi farten

  Fotbollsföreningen kommer att genomföra en utbildningssatsning för att ge ledare och spelare samma synsätt på fotboll. Med utbildningen vill föreningen också på sikt öka intresset för fotboll hos både stora och små barn.

 • Sala Handbollsförening får 10 000 kronor till projektet Gänghandboll

  Sala Handbollsförening vill underlätta för barn på landsbygden att börja spela handboll genom att åka ”hem” till barnen.

 • Sala Heby Reumatikerförening får 5 000 kronor till projektet Vaxbad för reumatikers värkande händer

  Reumatikerföreningen vill köpa in ett vaxbad för att kunna erbjuda detta för värkande händer. Många har idag svårigheter att förflytta sig till andra orter för att få behandling som lindrar.

 • Sala Hockey får 71 000 kronor till projektet Introducera kälkhockey i Sala

  Hockeyföreningen vill köpa in hockeykälkar och starta upp kälkhockey som gör det möjligt för alla som inte kan åka skridskor att spela hockey.

 • Sala Kommun, Kultur och fritid får 30 000 kronor till projektet Renovering av lilla Istanbul

  Kulturmiljön Lilla Istanbul uppfört av konstnären Jan-Erik Svennberg behöver renoveras för att även i fortsättningen kunna ta emot besökare och vara en del i Salas kulturarv.

 • Sala Kommun, Vård och omsorg får 30 000 kronor till projektet Att växa ute

  Sala kommun vill skapa en meningsfull daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att starta upp och driva en verksamhet med odling av närproducerade grönsaker.

 • Sala Simsällskap får 15 000 kronor till projektet Vattensäkerhet

  Simsällskapet vill utveckla barnverksamheten och satsa på vattensäkerhet bland annat genom att
  utöka verksamheten vid Långforsbadet i Måns Ols.

 • Sala Voltige får 50 000 kronor till projektet Kompetensutveckling, för att behålla och säkra återväxt av ledare

  Voltigeföreningen vill genom utbildning av ledare, tränare och linförare säkra återväxten av dessa nyckelpersoner för att kunna fortsätta att växa.

 • Sätra IF får 75 000 kronor till projektet Utrustning för hantering

  Sätra IF har anlagt konstsnöspår i Gropen i Sätra Brunn. För att hantera den tunga konstsnön effektivare behöver bättre utrustning för detta köpas in.

 • Trolleby Förskola får 25 000 kronor till projektet Trollebys trädgård och återvinning

  Uteförskolan vill certifiera sig inom Grön Flagg som är en del av ”Håll Sverige Rent”. De vill ge barnen kunskap om att allt vi gör påverkar vår miljö. Bland annat vill de anlägga en miniåtervinningsstation.

 • Världens Mat får 50 000 kronor till projektet Start av Världens mat som socialt projekt

  Världens Mat som visade sig vara ett lyckat koncept under Sala Festivalen vill starta en förening för att kunna anordna ett antal evenemang i Sala Kommun med omnejd. Detta för att främja integration i samhället.

 • Östervåla Kraftsportsklubb får 50 000 kronor till projektet Hinderbana – strong man park

  Med besökare från hela Sverige vill klubben vidareutveckla verksamheten på den befintliga hinderbanan med ett utegym för funktionell träning.

 • Folkets Hus Sala får 50 000 kr till projektet Lördagsskola/språkstöd

  Folkets Hus i Sala vill starta lördagsskola och språkstöd för stora och små. Målet är integration genom utbildning.

 • Heby grundsärskola Solen, träningsskolan får 60 000 kr till projektet Alla vill väl kunna cykla

  Heby grundsärskola Solen vill att eleverna oberoende av funktionshinder ska få uppleva känslan av att cykla.

 • Heby kommuns bibliotek får 60 000 kr till projektet Träna med boken i hand

  Målet är att etablera ett långsiktigt samarbete mellan bibliotek och idrottsföreningar för att få fler att läsa mer och för att visa att läsning och idrott går att kombinera.

 • IFK Sala får 50 000 kr till projektet Energispåret för tryggare motion

  Genom pengarna från Miljonen kan IFK Sala byta armatur i den återstående slingan från Lärkans Sportfält till Aspenstorp för att få bättre ljus och en mer energibesparande lösning.

 • Integrationsenheten i Sala kommun får 75 000 kr till projektet Integration i förening för växtkraft i Sala

  Integrationsenheten vill underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. De vill skapa ett samarbete med lokala föreningar och aktivt arbeta för att få fler nyanlända aktiva i föreningslivet.

 • Kungsängsgymnasiet får 20 000 kr till projektet Musikalisk integration

  Kungsängsgymnasiet vill erbjuda invandrarungdomar ett nytt sätt att komma in i det svenska samhället genom att via Kulturskolan lära sig spela något instrument eller att sjunga.

 • Morgongåva Byalag får 50 000 kr till projektet Utegym i Morgongåva

  Morgongåva Byalag vill bygga upp ett utegym vid elljusspåret i Morgongåva. Utegymmet ska vara tillgängligt för alla och blir en positiv tillgång till alla som löptränar i spåret.

 • Ransta Nästa Bygdegårdsförening får 30 000 kr till projektet Ransta Nästa Ungdomsverksamhet

  Ransta Nästa Bygdegårdsförening vill starta en ungdomsgård i Ranstas före detta stationshus. För att göra närområdet säkrare behöver de sätta upp ett staket mot järnvägen.

 • Sala Demensförening får 60 000 kr till projektet Dementas möjlighet att behålla och öka sin livskvalité

  Sala Demensförening vill erbjuda demensboendena i Sala att via cykel komma ut i naturen och besöka minnesvärda miljöer tillsammans med dementa.

 • Sala e-sport får 35 000 kr till projektet e-sport turneringar

  Sala e-sport vill främja e-sporten i Sala kommun genom att arrangera återkommande turneringar i olika typer av tv-spel för att skapa en social kontakt mellan de som delar detta intresse.

 • Sala Festival ekonomisk förening får 65 000 kr till projektet Salafestivalen världens mat

  Salafestival vill bygga vidare på återkommande evenemang och vill utveckla med ett förenings- och världens mat-tält där man kan lyfta fram lokala etniska-, kulturella- och idrottsföreningar.

 • Sala Folkets Park o Hus förening får 75 000 kr till projektet Ökad tillgänglighet

  Parkstyrelsen har under många år arbetat för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och äldre. Pengarna från Miljonen kommer att gå till att starta arbetet med att installera en hiss i parken.

 • Sala Hembygds och fornminnesförening till 50 000 kr för En historisk kärlekshistoria på Väsby Kungsgård

  Sala Hembygds och fornminnesförening vill producera en kortfilm som levandegör Väsby Kungsgård och den gamla sägnen om kärlekshistorien mellan Gustav II Adolf och Ebba Brahe för att stärka intresset för Salas historia.

 • Sala Orienteringsklubb får 60 000 kr till projektet Friska Sala

  Målsättningen är att utveckla friskvårdsprojektet ”Friska Sala” och få fler att aktivera sig i stolpjakten med bland annat ytterligare kartsläpp och riktade delprojekt till speciella grupper.

 • Sala Stadsbibliotek får 60 000 kr till projektet Lysande och läsande förebilder

  Sala Stadsbibliotek vill ge barn, föräldrar, unga och vuxna i Sala kommun fler läsande förebilder och därmed stärka läsningens roll samt öka vår lust till läsning på vår fritid.

 • Salaortens biodlarförening får 40 000 kr till projektet Växtkraft kräver bin

  Målet är att få fler biodlare i Sala och en ökad kunskap om pollinering genom utökad service till medlemmar och nybörjare och genom att utveckla föreningens marknadsföring.

 • Solvändans dagverksamhet får 60 000 kr till projektet Side-by-Side

  Målet är att öka livskvalitén för unga och äldre personer som drabbas av demenssjukdomar i Sala. En sideby- sidecykel kommer att köpas in för att kunna erbjuda fysisk aktivitet och frisk luft.

 • Studera Mera får 50 000 kr till projektet Studera Mera Matte

  Studera Mera kommer från ett projekt via Ung Företagsamhet där tre elever från ABB Industrigymnasium tog fram en app med ambitionen att hjälpa elever i sina matematikstudier. Pengarna kommer att användas till att testa deras idé på gymnasieskolorna i Sala.

 • Wåhla Innebandyklubb får 20 000 kr till projektet Uppstart av Wåhla IBK tar fart

  Wåhla Innebandyklubb är en helt nystartad förening med ambitionen att kunna erbjuda damer, herrar och ungdomar att utöva innebandy.

 • Västerfärnebo Handelsbod ekonomisk förening får 30 000 kr till projektet Ett levande centrum i Västerfärnebo

  Målet är att få ett mer levande centrum i Västerfärnebo genom att erbjuda torgstånd där bygdens invånare bland annat kan saluföra överskott från trädgårdar, bärplockning och eget hantverk.

 • Curlingklubben Silverstenen får 66 000 kr till projektet Bowls

  Curlingklubben vill anlägga en Bowlsmatta i sin curlingklubb för att kunna erbjuda aktivitet och en samlingsplats även under sommartid då curlinghallen annars står tom.

 • Dalhems förskola får 17 000 kr till projektet Säkert vatten

  För att barnen på Dalhems förskola ska kunna använda omgivningarna runt förskolan med Långforsen och Gröna gången på ett säkert sätt vill personalen köpa in flytvästar.

 • Föreningen Ingbo Källor och Kvarn Ideell förening får 50 000 kr till projektet Utveckling av Kulturarvet Ingbo Källor

  Föreningen vill återskapa en genuin miljö vid Ingbo Källor och Kvarn för att öka attraktiviteten och antalet besökare samt behålla kunskapen om vårt kulturhistoriska arv.

 • Heby AIF får 20 000 kr till projektet Cykelpark

  På önskemål från barn och ungdomar i Heby vill Heby AIF hjälpa till att bygga en cykelpark med miniramp för att skapa fler aktiva fritidsmöjligheter i Heby.

 • Heby kommun biblioteket får 70 000 kr till projektet Ny digital teknik = litteratur för alla

  Genom bland annat utbildning vill Heby kommun ge dess bibliotekspersonal kunskap att
  nyttja de möjligheter som finns att tillgängliggöra litteratur och information för personer med
  funktionsnedsättningar av olika slag.

 • Heby kommun kulturenheten får 65 000 kr till projektet Kulturpool

  För att stimulera elever till att prova fler estetiska verksamheter vill kulturenheten i Heby kommun
  införa en kulturpool som ska erbjuda elever i grundskolan att prova på musik, dans, drama, bild och skriva
  böcker.

 • Heby Ryttarförening får 10 000 kr till en handikapptoalett

  Då Heby Ryttarförening nu kommer att komma igång med handikappanpassad ridning vill de utrusta
  ridskolan med en handikapptoalett.

 • IOGT-NTO Heby får 50 000 kr till projektet Utveckling av Sjudaregården

  IOGT-NTO Heby vill bygga en övernattningsstuga som bland annat ska användas vid ungdomsläger för
  ungdomar som har begränsade ekonomiska möjligheter till aktiviteter under sommarloven.

 • Kungsängsgymnasiet får 35 000 kr till projektet Vindkraft

  I El – och Teknikprogrammets ambition att utveckla utbildningens inriktning mot alternativ energi och
  alternativ energianvändning vill de nu sätta upp ett mindre vindkraftverk på skolgården.

 • Liss Fännsjöns Sportfiskeklubb får 25 000 kr till bryggor vid Myranbadet

  Liss Fännsjöns Sportfiskeklubb vill bygga om bryggorna i sin helhet vid den populära badplatsen Myran i
  Huddunge då dessa är i stort behov av renovering.

 • Ransta skola får 40 000 kr till projektet BiBoholkar

  Ransta skola vill genomföra ett biprojekt i deras GrönFlaggarbete. Träd och buskar kommer att planteras
  och fler insekter kommer att gynnas av arbetet.

 • Sala festival ekonomisk förening får 30 000 kr till evenemangstält

  Målet är att Sala festivalen ska bli ett återkommande årligt event med matupplevelser och uppträdande.
  De vill köpa in evenemangstält som de ska hyra ut och använda pengarna till att bygga upp festivalen.

 • Sala Folkets Park och Hus förening får 75 000 kr till projektet Tillgänglighet

  Parkstyrelsen har under många år arbetat för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och äldre. Nu
  vill de köpa in en högtalaranläggning för att installera en hörselslinga.

 • Sala Golfklubb får 50 000 kr till projektet Skydd för framtiden

  För att kunna erbjuda golfare, skidåkare och andra besökare skydd i alla väder vill Sala Golfklubb uppföra
  tre stycken vind-, regn- och åskskydd utefter banan.

 • Sala Missionsförsamling får 12 000 kr till projektet Konsertflygel

  Sala Missionskyrka är en av Salas populäraste konsertlokaler och behöver renovera en av deras flyglar för
  att kunna möta kravet på bra klaviaturinstrument.

 • Sala Simsällskap får 40 000 kr till träningsutrustning

  Målet för Sala Simsällskap är att öka antalet ungdomar som simmar i teknik- och tävlingsgrupper. De vill
  därför köpa in mer modern simundervisnings- och träningsutrustning för att öka kvalitén på varje
  träningstillfälle.

 • Sala Stadsbibliotek får 90 000 kr till projektet Digital delaktighet för alla

  Sala Stadsbibliotek vill möta upp den stora efterfrågan de dagligen möter vad gäller utbildning i ny teknik
  och sociala medier. De vill köpa in 10 datorer för att kunna genomföra fler insatser för att öka den digitala
  delaktigheten och minska den digitala klyftan i Sala kommun.

 • Salaortens Ryttarförening får 40 000 kr till projektet Må bra med häst

  Salaortens Ryttarförening vill i samverkan med särskolan i Sala utveckla samt fortsätta att erbjuda elever
  med funktionsnedsättning ridning i ”må bra med häst-projektet”.

 • Sätra Idrottsförening får 50 000 kr till projektet Gropen

  Sätra Idrottsförening vill bygga ett unikt frilufts-/motionsområde i Gropen, ett före detta grustag mellan
  Sätrabrunn och Lånsta. Med bland annat konstsnöanläggning, elbelyst spårslinga och pumpstation vid
  befintlig sjö för tillverkning av konstsnö kan de utveckla skidverksamheten ytterligare.

 • Tärnsjö Folkets Hus får 50 000 kr till projektet Rädda bion i Tärnsjö

  Genom att digitalisera bion vill Tärnsjö Folkets hus bredda och säkerställa en fortsatt biografverksamhet i
  Tärnsjö.

 • Tärnsjö Idrottsförening får 20 000 kr till digitalt matchur till Furuvallen

  Tärnsjö idrottsförening vill vidareutveckla Furuvallen som en mötesplats för alla åldrar genom friskvård
  och hälsofrämjande aktiviteter. De vill därför köpa in ett digitalt matchur med resultatvisning.

 • Vittinge Byalag får 15 000 kr till Parkprojektet

  Vittingeparken har genom omfattande ideellt arbete byggt en dansbana och en scenbyggnad. Med pengar
  från Miljonen kan de nu köpa in en scenbelysning.

 • Östervåla Idrottsförening får 80 000 kr till projektet Välskötta spår år efter år

  Målet för skidsektionen i Östervåla Idrottsförening är att förbättra och förlänga skidspåren till en totallängd
  av två mil. För att kunna genomföra detta vill de köpa in en pistmaskin eller en snövessla.

 • Amatörteaterföreningen Cameleonterna får 25 000 kr till projektet Ljus i mörker

  Teaterföreningen vill köpa in ett nytt ljusbord och nya teaterljus för att kunna skapa häftiga teaterupplevelser.

 • Föreningen Ingbofestivalen får 25 000 kr till festivalen

  Ingbofestivalen vill bygga en mobil scenvagn för att festivalen ska kunna fortsätta att växa.

 • Företagarcentrum i Sala får 64 000 kr till projektet Energifallet

  Företagarcentrum vill tillsammans med andra aktörer motivera små- och medelstora företag att arbeta med energieffektivisering.

 • Heby kommun kulturenhet får 50 000 kr till projektet Tillväxt – ideella organisationer.

  Kommunen vill utveckla samarbetet mellan föreningar och näringsliv för att öka besöksnäringen, bland annat genom att samarbeta med
  SISU Idrottsutbildarna.

 • Heby Ryttarförening får 50 000 till barn- och ungdomsutveckling.

  Ryttarföreningen vill köpa in en ny trygg och stabil häst så att barn
  med funktionshinder kan växa som individer med hjälp av hästar.

 • IFK Sala får 75 000 kr till projektet Spår för Hälsan

  Föreningen vill köpa in en ny spårmaskin för att kunna spåra
  Sala kommuns skidspår.

 • Kungsängsgymnasiet får 20 000 kr till projektet Framåt Mentorskap

  Gymnasiet vill anlita en föreläsare för att ytterligare motivera elever och företagsmentorer
  i det pågående projektet ”Framåt Mentorskap”.

 • Morgongåva Boxningsklubb får 80 000 kr till projektet Ramsjösatsningen

  Boxningsklubben vill renovera gamla Ramsjö skola för att kunna erbjuda träningsmöjligheter
  och träningsläger inom boxning och andra idrotter.

 • Morgongåva Park Ek. förening får 50 000 kr till Morgongåva Park

  Föreningen vill utveckla Morgongåva park för att locka besökare, bland annat med
  promenadstig och grill.

 • Morgongåva/Vittinge Mackens Ek. förening får 75 000 kr till Morgongåva/Vittingemacken

  Föreningen vill etablera en drivmedelsanläggning i Morgongåva för att de boende i
  Morgongåva och Vittinge ska ha en närliggande mack.

 • Möklinta Folkdansare får 18 000 kr till Barndansutveckling

  Dansföreningen vill köpa in en bärbar ljudanläggning för att kunna ha dans med
  barnen. Dansen främjar barnens hälsa och tolerans.

 • Sala Handikapp skolidrottsförening får 20 000 kr till Handikappridning

  Skolidrottsföreningen vill att alla elever med funktionshinder ska få möjligheten att
  rida då det är en bra form av terapi.

 • Sala Hockey får 77 000 kr till projektet Samspel Lärkan

  Sala Hockey vill skapa ett Föreningarnas hus i Lärkan med samverkan sportklubbar
  emellan. För det behöver de genomföra omfattande renoveringar.

 • Sala SMU får 40 000 kr till Kamratbanan Sofielund

  Föreningen vill genom en ”kamratbana” med olika fysiska hinder och aktiviteter,
  stärka gruppdynamiken hos såväl barn- och ungdomsföreningar som företag.

 • Sala-Heby Energi AB, Hebygårdar AB/Hebyfastigheter AB får 80 000 kr till
  projektet Med sikte på framtiden

  Heby kommun vill genom projektet ”Heby 2030” bli nettoproducent av förnybar
  energi till 2030.

 • Salaortens biodlarförening får 12 000 kr till projektet För en levande och
  surrande landsbygd

  Biodlarföreningen vill köpa in utrustning som behövs för att slunga honungen som
  nya biodlare och medlemmar kan låna.

 • Satsa på Sala/Svensk Handel får 60 000 kr till julbelysningen i Sala

  Satsa på Sala och Svensk Handel vill investera i en ny mindre energikrävande julbelysning
  för att skapa ett ännu mysigare och attraktivare centrum.

 • Silvköparens Vattenskidklubb får 50 000 kr till projektet Båthus 2013

  Vattenskidklubben vill bygga ett nytt båthus som skyddar deras dragbåt i alla tänkbara
  väder.

 • Vittinge byalag får 40 000 kr till Vittingeprojektet

  Byalaget vill utveckla turistnäringen och inflyttningen till socknen, bland annat genom
  att utveckla hemsidan och förse Vittingeparken med tak.

 • Västerlöfsta Innebandyförening får 25 000 kr till ledarutveckling

  Innebandyföreningen vill utbilda tränarna så att de ska känna sig trygga i sin ledarroll
  och ge dem kunskap för att kunna skapa bra spelare och individer, såväl på planen som
  utanför.

 • Östervåla Byggnadsförening, Fokus Bio får 16 000 kr till satellitutrustning

  Byggnadsföreningen vill köpa in satellitmottagare och antenn för att kunna visa exempelvis
  sportsändningar och konserter på bion och på så sätt öka kulturutbudet i Östervåla.

 • Östervåla Hembygdsförening får 50 000 kr till projektet ”En paviljong på Mårtsbogården”

  Hembygdsföreningen vill bygga en utepaviljong så att de kan ha aktiviteter utomhus oberoende av vädret. Paviljongen kan bland annat skolan

 • Kungsängsgymnasiet får 85 000 kr till projektet Energicentrum

  Teknikcentrummet (el-, industri och teknikprogrammet) som är inriktad mot alternativ energi vill bygga ett energicentrum där bland annat deras solelanläggning ska monteras.

 • Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening får 100 000 kr

  Den ekonomiska föreningen bedriver ett socialt företag med återv inning som huvudsysselsättning. Syftet är att främja miljön och att skapa arbetstillfällen.

 • Sala Gymnastikförening får 75 000 kr till projektet Gymnastiken vill i Sala

  Föreningen vill erbjuda kommuninvånarna ett brett utbud av rörelse och hälsa. De vill utbilda ledare och köpa in redskap samt en scen.

 • Hela Människan Sala Heby får 50 000 kr till projektet Växtverk

  Genom att anlägga ett växthus med odling av ekologiska grönsaker vill Hela Människan främja miljön och skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och funktionshindrade.

 • Östervåla Hembygdsförening får 35 000 kr till projektet Gärdesgård vid Mårtsabogården

  Hembygdsföreningen kommer att i kursform sätta upp en gärdesgård runt Östervåla Hembygsgård där bland annat Östervåla Möbel Museum finns.

 • Föreningen Heby Nästa får 25 000 kr till projektet Utveckling i Heby

  Föreningen vill utveckla Heby genom att främja idrotts- och kulturlivet, förbättra handeln och allmänna kommunikation, arbeta för inflyttning och nyetablering samt värna om miljön.

 • Tämnarens Vattenråd får 60 000 kr till en projektet Förstudie restaurera Tämnaren

  Föreningen vill restaurera Tämnaren och dess miljö för att ge möjlighet till rent och tillräckligt vatten för kommande generationer.

 • IFK Sala får 50 000 kr till projektet Energispåret

  Genom att installera lågenergilampor i hela elljusspåret i Sala vill föreningen göra spåret tryggare genom bättre belysning och sänka energikostnaderna.

 • Sätra IF får 80 000 kr till projektet Skidspåret i Sätrabrunn

  Föreningen vill utveckla sin satsning inom längdskidåkning för barn- och ungdomar genom att bland annat utbilda ledare och köpa in en spårsläde.

 • Möklinta Drivmedel ekonomiska förening får 80 000 kr för projektet Möklintamacken

  Genom att uppföra en tankanläggning i Möklinta vill föreningen skapa möjlighet att erbjuda Möklintabor, lantbrukare, företagare, sommargäster med flera tillgång till bensin och diesel.

 • Frivilligcentrum i Sala får 20 000 kr för projektet Organisationsutveckling och utbildning

  Föreningens mål är att skapa ett centrum för människor som vill göra en insats för någon genom till exempel att erbjuda läxläsning eller sällskap för att gå och handla.

 • Heby AIF Skidor får 80 000 kr för projektet Spårsläde

  Genom bland annat inköp av spårsläde vill föreningen erbjuda bättre skidspår i elljusbanan i Heby.

 • Sala kommuns stadsbibliotek får 40 000 kr till projekt Mamma Mu-hörna

  I samarbete med författaren Jujja Wieslander vill man göra stadsbiblioteket mer tilltalande för barn genom att bygga en Mamma Mu-hörna på barnavdelningen.

 • HESAB får 20 000 kr till projektet Miljökampen

  För att främja energieffektivisering vill HESAB arrangera Miljökampen, en energispartävling mellan Sala och Heby kommuner.

 • Sala Hembygds- och Fornminnesförening får 40 000 kr till projektet Växtkraft Väsby Kungsgård

  Föreningen vill nå ut till Sala kommuns barn och ungdomar med budskapet att i centrala Sala finns en plats med historia som är starkt förankrad med stadens.

 • Heby kommun och HESAB får 50 000 kr för projekt Heby 2030

  I Heby kommuns energiplan har scenariot Heby 2030 skapats med ansatsen att radikalt förändra energianvändningen och energiproduktionen i kommunen.

 • Solel Sala och Heby ekonomiska förening får 20 000 kr till projekt Medlemsvärvning

  Föreningens ambition är att bli ett centrum runt solel i vid bemärkelse. Genom att värva fler medlemmar kan en utökning av solelanläggningen möjliggöras.

 • Kungsängsgymnasiet har fått 20 000 kr till projektet Hälsomässa

  Skolan vill öka elevernas fysiska aktivitet och hälsa genom att arrangera en Hälsomässa där eleverna kan prova på olika aktiviteter och lyssna till en föreläsning av Paolo Roberto.

 • Heby Brottarklubb får 20 000 kr till projektet Barn- och ungdomsutveckling

  Klubben vill utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom att bland annat satsa på ledarutbildningar och kurser.

 • Ekonomiska föreningen Gröna kunskapshuset får 25 000 kr till projektet Biosfärum

  Föreningen vill marknadsföra det planerade Biosfärum där de kommer att visa och praktisera goda exempel på bevarande och nyttjande av biosfärområdet runt nedre Dalälven.

 • Sala Silverstaden IBK får 25 000 kr till projektet Innebandy för alla

  Föreningen vill starta upp en verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

 • 25 000 kr till ABB Industrigymnasium

  Energikreatoriet

 • 30 000 kr till Amatörteaterföreningen Cameleonterna

  Utbildning av barn- och ungdomsledare

 • 115 000 kr till Arena Tegelvallen

  Färdigställande av friidrottsanläggning i Heby

 • 10 000 kr till Frivilligcenter i Sala

  Bildande av frivilligcenter i Sala

 • 80 000 kr till Harbo Sockenråd

  Harbomacken

 • 15 000 kr till Harbo Sockenråd

  Harbo motionsspår

 • 65 000 kr till Heby skola 7-9

  M å bra för att kunna växa

 • 4 000 kr till Hedens skola

  God läsutveckling

 • 38 000 kr till Bondens Egen Marknad

  Bondens egen marknad i Sala

 • 25 000 kr till Kilbo skola

  Utomhuspedagogik

 • 20 000 kr till Morgongåva skola

  Växande barn och elever behöver stimulans

 • 50 000 kr till Morgongåva Sportklubb

  Mötesplats för en ökad aktiv och social samvaro i samhället.

 • 30 000 kr till Nora församling-Kyrkstigskommittén

  Kyrkstigens bevarande och vidareutveckling

 • 75 000 kr till Projekt Skogsvallen, Östervåla IF

  Skogsvallen

 • 50 000 kr till Sala Hockey

  Växtkraft i Sala Hockey

 • 40 000 kr till Sala Silverstadens IBK

  Bredd och elit – hand i hand

 • 60 000 kr till Salaortens Ryttarförening

  MåBra med häst, friskvård för funktionshindrade

 • 30 000 kr till Solel i Sala och Heby

  Solel genererar kraft till bygden!

 • 30 000 kr till Solrosen café & second hand

  Volontär, något för dig?

 • 20 000 kr till Turbo förskola

  Tillväxtmiljöer för lärande

 • 40 000 kr till Tämnarens vattenråd

  Fågeltorn vid Tämnaren

 • 30 000 kr till Vallaskolan

  Väck Entreprenörsandan

 • 75 000 kr till Visit Sala ekonomisk förening

  Plattform för samverkan för besöksnäringen i Sala

 • 8 000 kr till Vittinge närskola

  Växande barn behöver en stimulerande skolgårdsmiljö

 • 35 000 kr till Ösbylunds förskola

  Utemiljön på Ösbylunds förskola

 • Folkets Hus Sala får 50 000 kr till projektet Lördagsskola/språkstöd

  Folkets Hus i Sala vill starta lördagsskola och språkstöd för stora och små. Målet är integration genom utbildning.

 • 5 000 kr till Hyresgästföreningen i Heby

  Mäns våld mot kvinnor
  De vill lära sig mer om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor genom deltagande på konferensen ”Manlighet, våld och förebyggande jämställdhetsarbete”.

 • 75 000 kr till Bryggan Sala

  Driftstart av projekt Bryggan Sala
  Bryggan har som syfte att stödja barn till frihetsberövade föräldrar och avser att verka för att barnperspektivet stärks och utvecklas.

 • 40 000 kr till Harbo skola

  Nolltolerans och e-kommunikation
  Vill öka medvetandet om farorna med Internet och mobiltelefoni som kanaler för mobbning och genom föreläsningar skapa trygghet hos elever, föräldrar och personal i sin e-kommunikation.

 • 50 000 kr till Teamet mot mobbning i norra Heby kommun

  Vi é vänner – vi é FRIENDS
  I samarbete med organisationen Friends vill teamet utbilda personal och elever i kamratstödjande arbete och koppla samman arbetet med skolornas likabehandlingsplaner.

 • 30 000 kr till Östervåla skola

  Livskunskap
  Vill fortsätta arbetet som startats på skolan med mobbningsförebyggande åtgärder genom utbildning från organisationen Friends.

 • 60 000 kr till Ekebyskolan

  Trygg i skolan
  Genom organisationen Friends utbildning vill Ekebyskolan minska mobbning och annan kränkande behandling med tyngdpunkt på barn och ungdomar i skolan.

 • 40 000 kr till Åkraskolan

  Trygghet på skolan
  Hela skolans personal ska utbildas i ART (Aggression Replacement Training) för att lära elever bland annat konfliktlösning och känslokontroll för att förebygga våld och öka tryggheten.

 • 80 000 kr till Kungsängsskolan

  Inre trygghet och trygg i världen
  Kommer att anordna två heldagar för årskurs två med temaområdena; inre trygghet hos den enskilda individen, att vara trygg i sitt förhållande till sina medmänniskor och att vara trygg på nätet.

 • 30 000 kr till Morgongåva skola

  Kompisstödjarprojekt genom Friends
  Vill förebygga mobbning genom att genomföra ett kompisstödjarprojekt på skolan med hjälp av organisationen Friends.

 • 50 000 kr till Heby skola

  Bra kompis
  Vill utveckla skolans kamratstödjar- och vuxenhjälpverksamhet med hjälp av utbildning genom organisationen Friends.

 • 5 000 kr till Åby skola

  Kompisar
  Eleverna på Åby skola och Kyrkskolan från åk F-3 ska få se teaterföreställningen ”Kompis” som handlar om utanförskap och mobbing.

 • 20 000 kr till Carola Eriksson

  Trygga Tärnsjöfesten 2008
  Vill skapa drogfria aktivitetsdagar som kan leda människor
  in på trygga och drogfria livsval.

 • 65 000 kr till Vallaskolan

  För en tryggare skoldag
  Vill med hjälp av organisationen Friends utbilda skolans 48 kamratstödjare i sin roll och få dem att känna sig mer värdefulla.

 • 55 000 kr till Sala Heby Brottsofferjour

  Våldets konsekvenser
  Kommer att informera samtliga ungdomar i årskurs åtta i Sala och Heby kommuner om våldets konsekvenser.

 • 25 000 kr till Morgongåva skola

  ”Gåvan” att vara trygg
  Skolan vill anställa en skolvärd för att aktivera barnen och förebygga mobbing och våld på rasterna.

 • 15 000 kr till Varmsätra/Kila rektorsområde

  Tryggare på Internet
  Kommer under hösten att anlita en föredragshållare som kan uppmärksamma skolornas föräldrar om hur man skyddar sina barn mot farorna på Internet.

 • 15 000 kr till Vittinge skola

  Mörkrädd?
  Vill skapa ljusare och tryggare miljöer runt Vittinges skola och bibliotek genom att sätta upp belysning på strategiskt valda platser.

 • 125 000 kr till Tekniska förvaltningen, Sala kommun

  Belysning i Sala
  Vill öka tryggheten genom att ljussätta viktiga platser och stråk i staden, bland annat cykeltunneln under Ringgatan.

 • 125 000 kr till Heby kommun och Hela människan

  Trygg uppväxt för barn i eller nära missbrukarfamiljer
  Vill utveckla samverkan mellan tonåringar och barn som lever i eller nära en missbrukarfamilj och de familjehem och kontaktpersoner som tar hand om utsatta barn.

 • 25 000 kr till Civilförsvarsföreningen Sala-Heby

  Hitta vilse
  Genom att anordna en permanent vilsestig i Sala respektive Heby kommun vill de underlätta för förskolor och skolor att ge barn kunskap i friluftssäkerhet.

 • 5 000 kr till Korpen Heby

  Jag är bra som jag är
  Vill stärka högstadieflickors självkänsla och självbild genom olika aktiviteter, bland annat självförsvarsutbildning.

 • 60 000 kr till Brandkårens idrottsklubb

  HLRD
  Vill placera ut hjärtdefilbreringsapparater på alla större samlingsplatser i Sala och Heby kommuner så de som bor eller vistas i kommunerna kan känna sig tryggare vid ett hjärtstopp.

 • 100 000 kr till Bygdeföreningen Tärnan

  Solfångare Tärnabadet
  Tärnabadet har under flera år haft en slanganläggning på taket där vattnet till duschar och bassänger har värmts via solen. Nu kommer en ny lösning att byggas för att minimera oljeeldningen och nyttja solen än mer.

 • 25 000 kr till Mälarindustrier ideell förening

  Utveckling av vindkraft och solenergi i samarbete med universitet och högskola
  Mälarindustrier ska bygga upp och utveckla lokal kunskap inom energiområdet i samarbete med Uppsala Universitet och Mälardalens högskola, och underlätta energieffektivisering för föreningens medlemsföretag och deras kunder.

 • 10 000 kr till Östervåla skola

  Närmiljöprojekt
  Projektet syftar till att låta elever lära känna sin närmiljö och dess ekosystem och på det sättet bli medvetna om att de genom sitt levnadssätt kan förändra den framtida miljön för alla organismer inklusive sig själva.

 • 5 000 kr till Morgongåva skola

  Axsjön – en levande sjö
  För att öka elevernas kunskaper inom miljöområdet och deras intresse för naturorienterade ämnen ska Morgongåva skola miljöinventera sin närmiljö och Axsjön. Eleverna kommer att mäta sjöns ph-värde och undersöka växt- och djurliv.

 • 58 000 kr till Salaortens biodlarförening

  Bi i Sala
  Föreningen vill bidra till ökat intresse för svensk biodlings nytta för den biologiska mångfalden och öka intresset för bisamhället hos allmänhet och skolelever. Projektet avser att etablera en föreningsbigård med en demonstrationsbikupa och ta emot besökare och skolklasser.

 • 26 000 kr till Camilla Elofsson

  Bevara gamla svenska lantraser
  Camilla Elofsson vill bevara och öka kunskapen om gamla svenska lantraser. Projektet gäller bevarandet av blekingeankan, som det idag finns cirka 50 djur kvar av. Ankor behöver vatten för att kunna föröka sig och Camilla Elofsson kommer att bygga en damm till ankorna.

 • 40 000 kr till Idé-Forum Sala-Heby

  KLOFS – Kom Loss Från Smörjan
  Syftet med projektet är att göra Sala och Heby kommuner mindre beroende av olja och få invånarna att inse vikten av att finna alternativ till oljan som energikälla.

 • 100 000 kr till IFK Sala

  Byta ut elljusspårsarmatur
  Föreningen kommer att byta ut befintlig elljusspårsarmatur till mer miljövänlig armatur bestående av lampor med ett minimum av kvicksilver. Samtidigt kommer energiåtgången på elljusspåret att halveras.

 • 50 000 kr till Stiftelsen Erk och Maja

  Stiftelsen Erk och Maja
  Stiftelsen Erk och Majas mål är att skydda ålderdomligt teglandskap, skapat av torpare omkring år 1860. Markerna ska skötas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ge möjliga utrymmen för störningskänsliga och hotade arter. Projektet kommer att börja med en artinventering.

 • 50 000 kr till Sala Heby Energi AB

  Miljökampen
  Syftet med projektet är att öka energi- och miljömedvetenheten i Sala och Heby kommuner genom att visualisera orternas energiförbrukning på centrala platser och skolor i de två kommunerna samt att koppla denna till miljöpåverkan. Miljökampen är den tävling som projektet avslutas med, där målet är att kommuninvånarna ska spara både energi och miljö.

 • 45 000 kr till Kungsängsskolan

  Inspirations- och kunskapsdag om miljö
  Biologilärarna vill anordna en inspirations- och kunskapsdag om miljö, klimat och livsstil för att få fler elever engagerade och kunniga i dessa ämnen. Dagen kommer att innehålla miljö-kabaré, workshops och föreläsningar om klimatförändringar och livsstilens påverkan på miljön.

 • 100 000 kr till Vansjön Nordsjöns väl

  Nivåreglering av Vansjön och Nordsjön
  Projektet kommer att uppföra en regleringsdamm vid sjöarnas utlopp som gör det möjligt att reglera vattennivån och därmed undvika syrebrist. Med dammen kan vattenkvalitén i sjöarna förbättras och igenväxningen minska.

 • 125 000 kr till Företagarcentrum i Sala Ekonomisk Förening

  Eko-Lyftet
  Syftet med projektet är att öka Salaföretagares kunskap och handlingsförmåga avseende hållbar utveckling. Projektet innefattar direkta insatser mot företag, uppbyggnad av Företagarcentrums kompetens, metoder och verktyg samt säkerställande av effekter efter projekttiden.

 • 50 000 kr till Gröna Kunskapshuset Ekonomisk förening

  Dagfjärilar – en demonstrationsanläggning
  Dagfjärilen har drabbats hårt då dess livsmiljö har förändrats. Gröna Kunskapshuset vill gynna den biologiska mångfalden genom att skapa en utemiljö för dagfjärilar. Besökare kommer att få se hur de själva kan skapa liknande miljöer för dagfjärilen genom att avsätta delar i till exempel den egna trädgården för odling av lämpliga växter.

 • 3 000 kr till Västerfärnebo skola

  Väderstation
  Västerfärnebo skola kommer under hösten att arbeta med
  temat Miljö. Skolan vill bygga en egen väderstation där eleverna kan följa klimatets förändringar dag för dag.

 • 30 000 kr till Tämnarens Vattenråd

  Fokus Tämnaren
  Tämnarens Vattenråd vill undersöka möjligheterna att
  förbättra och utveckla sjön Tämnaren för framtiden gällande vattenkvalitet och miljö i sjön och dess närområden.

 • 20 000 kr till Stiftelsen Storsjöns Väl

  Restaurera fägatan
  Stiftelsen Storsjöns väl vill restaurera den gamla fägatan från Fornebyåsens västra sluttning på en sträcka av cirka 200 meter västerut mot Prästö. Fägatan skapar grunda vattenspeglar som kommer att gynna flera fågelarter, framförallt vadarfåglar.

 • 50 000 kr till Nordmyrans intresseförening

  Nordmyranprojektet
  Nordmyrans Intresseförening har lyckats återskapa en rik flora och fauna på älvängsområdet på Nordmyran i Tärnsjö. Nu vill föreningen genomföra en flora- och faunainventering.

 • 98 000 kr till Sala kommun, Skolförvaltningen

  Utökad framtidskraft
  Syftet med projektet är att öka medvetenheten och lusten för lärande om de framtidsfrågor som har koppling till energi- och klimatfrågor, med fokus på barn, elever, deras lärare och
  föräldrar, så att förståelsen om hur livsstilsförändringar kan medverka till att utsläppen av växthusgaser minskar.

 • 15 000 kr till Östervåla skola

  Miljöfröet
  Förskolans personal kommer att starta en miljögrupp för att få barnen medvetna om hur vardagsbeteendet påverkar miljön nu och i framtiden. Miljögruppen vill köpa in pedagogiskt material såsom böcker och filmer.

 • 20 000 kr Curlingklubben Silverstenen – Ungdomscurling

  Curlingklubben Silverstenen har som målsättning att öka antalet ungdomar i klubben. Det ska ske genom aktiv marknadsföring, fler aktiviteter och en utveckling av samarbetet med skolorna. De planerar även tidigare isläggning samt aktiviteter under isfri tid. Målet är också att engagera och utbilda fler ungdomsledare och föräldrar.

 • 55 000 kr Ekonomiska föreningen för Gröna Kunskapshuset – Ökat miljöintresse

  Ekonomiska föreningen för Gröna Kunskapshuset driver ett lär-, resurs- och besökscentrum i Östahalvöns naturreservat. För att öka locka fler besökare till Gröna Kunskapshuset vill de nu bygga en aktivitetsbana samt köpa in en roddbåt och några kanadensare. Målet är att kunna anordna älv-äventyr och göra fältstudier i syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling.

 • 10 000 kr Enåkers Hembygdsförening – Vävkurs för skolbarn

  Enåkers hembygdsförening vill öka kunskapen om hantverkstraditioner i bygden. I samarbete med skolan i Enåker bjuder de in skolbarn i mindre grupper för lära ut hur man väver mattor. Förhoppningen är att intresse för hantverkstraditioner väcks och att brobygge mellan generationer skapas.

 • 65 000 kr Friluftsfrämjandet Vittinge Morgongåva – Kanotverksamhet

  Friluftsfrämjandet Vittinge-Morgongåvas lokalavdelning vill utveckla sin kanotverksamhet. Aktiviteter med kanot efterfrågas återkommande av lokalavdelningens barn- och ungdomsgrupper, skolor och allmänheten. De vill nu köpa in fler kanoter och flytvästar och utbilda ledare för att kunna erbjuda ledarledda paddelturer för barn och ungdomar.

 • 35 000 kr Heby Golfklubb – Golf för skolungdom

  Heby Golfklubb vill möjliggöra för skolungdomar i Heby kommun att prova på golfspel. Projektet går ut på att golfklubben besöker grundskolorna i Heby kommun för att informera om möjligheten att förlägga friluftsdagar på golfbanan i Sävne. För att genomföra dessa behövs inköp av bland annat nybörjarutrustningar.

 • 31 150 kr Heby Ryttarförening – Hästar – inte bara ridning

  Heby Ryttarförening vill anordna kurser för öka kunskapen om god hästskötsel och hur man hanterar skador vid eventuella olyckor. De vill också ge fler barn möjlighet att upptäcka hästar och ridsport genom att anordna prova-på-tillfällen.

 • 15 000 kr IFK Sala Friidrott – Ungdomsträning

  Idrottsföreningen Kamraterna Salas friidrottare vill trygga återväxten genom att satsa på ungdomsträning. Syftet är att behålla föreningens ungdomar och rekrytera nya ungdomar. Projektet innebär en satsning på tränar- och ungdomsutbildningar då kunniga ledare är en förutsättning.

 • 34 000 kr Korpen Heby – Dans och aerobics

  Korpen i Heby vill utveckla sin verksamhet inom dans och aerobics. De vill kunna erbjuda en rolig och inspirerande verksamhet som stimulerar till rörelse. Genom utbildning av aerobicinstruktörer samt inköp av material skulle detta kunna bli möjligt.

 • 20 000 kr Kumla Hembygdsförening – Hembygdsengagemang

  Kumla Hembygdsförening vill rekrytera och engagera ungdomar i arbetet för hembygden. Projektet innefattar både ungdomsledarutbildning och att starta en ungdomsverksamhet i syftet att säkerställa framtiden för hembygdsföreningen.

 • 50 000 kr Projekt Jolleskola i Heby – Jolleskola i Heby

  Projektet går ut på att starta en jolleskola i Heby för ungdomar från Heby och Sala kommuner. Tanken är att lära ut segling med småbåtar i tre nivåer, Askeladden för de yngre, Optimist för de lite äldre och Laser för de äldsta ungdomarna. Klubben skulle ha sitt klubbhus vid Hallarsjön närmast Enåker men även besöka andra vatten runt om i regionen.

 • 40 000 kr Sala Amatörteaterföreing Cameleonterna – Lära för att lära

  Sala Amatörteaterförening Cameleonterna vill utöka verksamheten och kunna erbjuda fler barn och ungdomar att spela teater. Projektet har som mål att utbilda barn- och ungdomsledare för att öka kompetensen bland nuvarande ledare och att utbilda nya.

 • 40 000 kr Sala Heby slöjd- och hantverksförening – Vi slöjdar tillsammans

  Sala Heby slöjd- och hantverksförening vill ge barn och ungdomar möjlighet att prova på olika slöjdtekniker och att lära sig mer om olika naturmaterial. Projektet innebär bland annat att under skolloven anordna slöjdaktivteter och under sommarlovet ett slöjdläger. Syftet är att ta vara på slöjdtraditioner från hela världen och att utveckla barn och ungdomars kreativitet.

 • 35 000 kr till Sala Silverstaden Innebandyklubb – Knatteligan

  Sala Silverstaden Innebandyklubb vill hjälpa till att starta innebandyverksamhet för barn på fler orter i kommunen. Genom projektet Knatteligan vill de nå barn i åldern 6-9 år. Planen är att utbilda ungdomsledare och mentorer samt att samarbeta med de lokala idrottsföreningarna på orterna.

 • 25 000 kr Sala Stadsbibliotek, barnavdelning – Teckningskurs

  Sala stadsbiblioteks barnavdelning vill i samarbete med Aguélimuseet arrangera en teckningskurs, en timme i veckan under tio veckor för mellanstadiebarn. Temat för teckningskursen skulle vara tecknade serier, där intresset har visat sig stort och kursen skulle avslutas med en vernissage.

 • 35 801 kr Salaortens Ryttarförening – SORF ledarskap 2006

  Salaortens Ryttarförening vill bygga upp, förbättra och utföra bra ledarutbildningar på SORF. Projektet gäller genomförande av utbildningar i olika steg efter ålder och erfarenhet. Syftet är att ungdomar ska utvecklas såväl socialt som individuellt samt få en god kännedom om hästar och ridning.

 • 15 000 kr Salaortens Ryttarförenings voltigesektion – Utveckla voltigen i Sala

  Voltigesektionen i Salaortens Ryttarförening vill utveckla, bredda och stärka voltigen i Sala. De vill locka fler barn och ungdomar till voltige, som är gymnastik till häst. De vill även skapa ett samarbete med dagis, skola och fritids samt särskolan. Projektet innefattar ledarskapsutbildningar och att skapa en handikappanpassad verksamhet.

 • 30 000 kr Silverstadens bilpools intresseförening – Bilpool i Sala

  Silverstadens bilpools intresseförening vill starta en bilpool där syftet är att skapa ett effektivare resursutnyttjande genom att använda gemensamma fordon. Projektet innebär en kartläggning av intresset för detta genom marknadsföring och informationsmöte.

 • 25 000 kr Skolorna och hembygdsföreningarna i Harbo och Huddunge – Hembygd och skola

  Skolorna tillsammans med hembygdsföreningarna i Huddunge och Harbo vill öka kunskapen om hembygden och öka gemenskapen mellan de två orterna. Projektet innebär bland annat att varje elev genom studiebesök och eget arbete gör en egen historiebok.

 • 31 000 kr Västerfärnebo Hembygdsförening – Dans- och spelstämma

  Västerfärnebo Hembygdsförening vill inviga dagens barn och ungdom i folkmusiken och folkdansen. Syftet är att genomföra ett antal dans- och spelläger för ungdomar och som sedan resulterar i en dans- och spelstämma i juni 2007 med uppträdanden och verkstäder.

 • 22 850 kr Västerlöfsta Innebandyförening – Bredda Västerlöfsta IBF

  Västerlöfsta Innebandyförening vill öka antalet tränare/lagledare för att kunna utveckla föreningen. De senaste åren har föreningens lag ökat i antal. Projektet innebär att ett större antal personer får genomgå ledarutbildning och domarutbildning.

 • 10 000 kr Åby Skola Föräldraförening – Åbybarnens vindskydd

  Föräldraföreningen i Åby skola vill uppföra ett nytt kombinerat vindskydd och grillplats i skogen intill Åby skola i Saladamm. Vindskyddet skulle användas på skoltid och vid föräldraföreningens familjeaktiviteter.

 • 100 000 kr Östervåla utvecklingsråd i samverkan med OK Triangeln, Östervåla AK, Östervåla KK och Östervåla IF – Träningsläger för ledare

  Föreningen Östervåla utvecklingsråd vill tillsammans med bygdens föreningar satsa på idrottens ledare. Projektet innebär ett samarbete med Upplands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna där föreningarnas behov av kompetensutveckling skräddarsys och tillgodogörs. Föreningarnas ledare kommer att erbjudas ny kunskap i bland annat styrelsearbete och ledarskap.

 • Ungdomsledardag 25 november

  Eftersom den utdelade summan inte riktigt blev en miljon arrangerade banken den 25 november en ungdomsledardag för resten av pengarna. Alla ungdomsledare i föreningslivet var välkomna. Inbjudna föreläsare var:

  • Bengt Wiström, med 25 års erfarenhet av coachning på elitnivå
  • Anders Carlberg, vd för Fryshuset
  • Ulf Karlsson, före detta förbundskapten för friidrottslandslaget

  Det blev en lyckad dag som gav ledarna nya idéer och infallsvinklar i deras fortsatta arbetet som ungdomsledare.

 • 25.000 kr Fläckebo hembygdsförening – Tröskloge till Fläckebo.

  Att flytta den gamla tröskloge, som hembygdsföreningen har fått till skänks, från Gussjöby till Fläckebo hembygdsgård.

 • 30.000 kr Kulturföreningen Kilbolokalen – Alla åldrar – samma framtid.

  Kulturföreningen vill moblisera bygdens talanger inom dans, sång, teater och musik. Syftet är att fördjupa kunskaperna om arbete med kultur och stärka inspirationen genom bl a studieresor till andra scener och genom egna seminarier.

 • 25.000 kr Christer Ekman – Boken om Berg Kalle.

  Att i bokform skriva om gruvarbetarprofilen ”Berg Kalle”. Berg Kalle var spelstyrare vid Sala Silvergruva och fick förtroendet att styra upp den sista malmtunnan ur silvergruvan innan den stängdes.

 • 50.000 kr Aguélimuseet/Sala konstförening – Kulturkvarteret Täljstenen.

  Att anordna en föreläsningsserie i samband med invigning av det nya kulturkvarteret Täljstenen. Aguélimuseet planerar att flytta museiverksamheten till nya lokaler i den gamla brandstationen i kvarteret Täljstenen under hösten 2005 eller våren 2006.

 • 10.000 kr Kumla Hembygdsförening – Tärnafilmen från 1970.

  Att med såväl tal som musik ljudsätta Tärnafilmen, Arbete och fritid, som spelades in 1970. Filmen är idag en stumfilm och skildrar arbets- och fritidsförhållanden bland människor i Kumla, Kila, Norrby och Tärna socknar.

 • 48.500 kr Sala Amatörteaterförening – Teaterläktare.

  Att bygga en mobil teaterläktare, som ska användas både i Cameleonternas lokal och utomhus för olika typer av sommaraktiviteter. Andra föreningar och organisationer kommer att ha möjlighet att hyra läktaren till olika evenemang.

 • 51.000 kr Sala Konstförening/Sala kommun – Verkstan Levande Händer.

  Sala konstförening hoppas få flytta över Aguélimuseet och den skapande verksamheten till gamla brandstationen. Här finns planering för en öppen, levande verkstad för Sala och Heby kommuners invånare. För att genomföra planerna krävs inköp av bl a en stengodsugn, drejskivor och handverktyg.

 • 57.500 kr Fritidsgården och vandrarhemmet Sofielund – Miljöstation vid Sofielund.

  Uppförande av miljöstation vid Sofielund för källsortering av glas, plåt, hård- och mjukplast, brännbart och deponi. I nuläget saknas förut-sättningar för en korrekt hantering av avfall i enlighet med de krav inte minst en ekokommun ställer.

 • 50.000 kr Svartådalens Bygdeutveckling – Bygdecenter i samverkan.

  Svartådalens Bygdeutveckling har skapat ett ”Bygdecenter” som ska fungera som idé- och servicecenter för områdets landsbygdsutveckling. Ett behov av en gemensam marknadsplats med bokningsmöjligheter har där växt fram.

 • 65.000 kr Sala Silvergruva och Sätra Brunn Hälsobrunn – Upplev 1700-talets kultur.

  Projektet syftar till att kartlägga levnadsvillkor och förutsättningar under 1700-talets första hälft inom två områden; mat och kläder. Kartläggningen ska sedan användas för att skapa menyer och klädedräkter.

 • 60.000 kr Bygdeföreningen Tärnan – Tärnabadet och cykelväg.

  Föreningens planer är bland annat att restaurera Tärnabadets solvärmeanläggning, att bygga en scen och att utnyttja stödvallen till banvallen mellan Ransta och Kumla kyrkby som gång- och cykelväg.

 • 75.000 kr Popkult – Sala kulturort.

  Popkult är en ideell kulturförening som vill bredda kulturlivet i Sala. Under 2006 planeras flera större kulturevenemang, arrangörsskola och andra utbildningar. Föreningen vill också stärka organisationen genom ordentlig marknadsföring och regelbundna möten.

 • 60.000 kr Sala Kulturförening – SM i Poetry Slam.

  Sala Kulturförening, en nystartad ideell förening, har fått uppdraget att arrangera 2006 års SM i poetry slam i Sala. Poetry slam är en tävling i scenpoetiskt framträdande (en slags mix av diktuppläsning och stå upp-framträdande). De senast två åren har SVT gjort entimmesdokumetärer på den arrangerande orten.

 • 50.000 kr Olof G.A. Nilsson – Boken Tegelriket.

  För en bred allmänhet beskriva tegelmetropolen Heby-Sala med betoning på tillverkningen av taktegel 1880-1980. Boken ger en historisk beskrivning av regionens 23 tegelbruk, deras förutsättningar och tekniska förlopp.

 • 20.000 kr Lennart Ericsson – Dokumentation av Heby.

  Projektet ämnar publicera samlade bildskatter från Heby. Materialet kommer att visas för allmänheten och sedan arkiveras digitalt i Heby kommuns arkiv till glädje för kommande generationer.

 • 30.000 kr Hela Människan i Sala och Heby – Återvinnare.

  Hela Människan bedriver second handverksamhet i Sala och Heby och vänder sig till människor i utsatta situationer. Målet med projektet är att alla i verksamheten får ökad kompetens inom miljöfrågor och praktiskt miljöarbete genom studiebesök och föreläsningar.

 • 28.000 kr Vittinge Idrottsklubb – Entréportal i Vittinge.

  Vittinge Idrottsklubbs entréportal har blivit något av Vittinge IK:s signum. Entréportalen som byggdes på 40-talet är nu i sådant skick att den måste rivas, för att sedan återuppbyggas till dess ursprungliga utseende med hjälp av modern teknik.

 • 120.000 kr ÅC Danell och Sonja Pettersson – Skulpturpark i Heby.

  Att i det gamla bryggeriet i Heby skapa ett kulturellt centrum genom att Tegelbruksmuseet får permanenta lokaler och genom att skapa en konsthall samt utrymmen för konst-pedagogisk verksamhet. Genom att bl a placera ett antal av Sonja Petterssons bronsskulpturer och en betongskulptur i miljön runt bryggeriet blir omgivningen tilltalande för ortsbor och besökande.

 • 120.000 kr Nybyggarna – Nybyggarland.

  Nybyggarland är ett upplevelsecentrum där enskilda, familjer och företag erbjuds att bo och verka i autentisk jordbruksmiljö. Flera gamla timmerhus har byggts upp och en gammeldags gårdsmiljö som återspeglar tidigt 1900-tal har återskapats. Nu startas ett separat projekt där tonvikten kommer att ligga på marknadsföring, nätverksbildning och övernattningsmöjligheter.

 • 25.000 kr Östervåla Idrottsförening – Östervåla Idrottsförenings historia.

  Att sammanställa och presentera ÖIFs digra verksamhet genom att samla in material som foton, gästböcker, program mm. Materialet arkiveras digitalt och visas upp i lokala utsällningar och på ÖIF:s hemsida. Ansökan gäller införskaffande av för projektet nödvändig utrustning.

 • 10.000 kr Läsprojekt för dyslektiker, Östervåla skola

  för inköp av litteratur som är anpassade till elever med läsproblem för att skapa läslust, så att samtliga elever ska nå en godtagbar nivå då det gäller läsförmågan innan de slutat åk 9. Kontaktperson: Alf Söderberg.

 • 16.500 kr Läsprojekt, Harbo skola

  till inköp av litteratur och ett författarbesök för att öka läslusten, läsförståelsen och läshastigheten. Kontaktperson: Britt Marie Blidmo-Hedlund.

 • 19.900 kr Skola mot mobbning, Östervåla skola

  till utbildning av skolan personal och elever i förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Kontaktperson: Cecilia Åhlenius.

 • 28.500 kr Växa med alla sinnen, BUN

  till utbildning av fjorton specialpedagoger så de får kunskap i att hjälpa barn med inlärningsprocessen genom att använda alla sinnen. Kontaktpersoner: Britta Lundgren, Maj-Lis Ryr.

 • 20.000 kr Natur forskarrum, I Ur och Skur Lågan

  till att skapa forskarrum både inne på skolan och en ”utestation” i skogen för att öka elevernas förståelse för naturens kretslopp och miljömedvetande. Kontaktperson: Katarina Larsson.

 • 26.000 kr Miljöprojekt, Vansjön Nordsjöns väl

  för att stärka bygdens medvetenhet och känsla för att bevara Vansjön och Nordsjön till kommande generationer genom bl a utbildning och miljöseminarium. Kontaktperson: Staffan Lund.

 • För att stimulera barn till mer lek och rörelse som ska öka elevernas hälsa och kondition, får följande skolor bidrag till att förbättra sina skolgårdar:

  • 14.000 kr Vår skolgård, Morgongåva centralskola.

   Kontaktperson: Kristina Andersson.

  • 14.000 kr Motorikbana, Varmsätra skola.

   Kontaktperson: Margareta Ericsson.

  • 14.000 kr Barnens skolgårdsmiljö, Föräldrarådet i Huddunge skola.

   Kontaktperson: Mats Nyman.

  • 14.000 kr Utemiljön, Ransta skola.

   Kontaktperson: Britt-Marie Thisner.

  • 14.000 kr Stimulerande utemiljö, Tärnsjö skola.

   Kontaktperson: Berit Lindman och Åsa Larsson.

  • 14.000 kr Skolgårdsaktivitet, Föräldrarådet i Enåkers skola.

   Kontaktperson: Lena Larsson.

  • 14.000 kr Den skapande skolgården, Heby skola F-5.

   Kontaktperson: Charlotte Lundgren.

  • 14.000 kr Skolgårdsprojektet, Åby skola.

   Kontaktperson: Britt Wallin.

 • 97.000 kr Föreningen Östervåla utvecklingsråd – Bygga varumärke Östervåla.

  I detta projekt skall alla insatser och aktiviteter göra orten Östervåla känd och attraktiv genom bl a Östervålapriset till ung företagsam entreprenör, företagsförlagd utbildning, presentationsbroschyr och deltagande på mässor.

 • 100.000 kr Näringslivsgruppen i Heby kommun – skola/näringsliv.

  Ett samarbete mellan skola och näringsliv i syfte att få högstadieungdomar att öka intresset för entreprenörskap och företagande genom tävlingen Entreprenörspriset som delas ut till bästa produkt och affärsidé.

 • 100.000 kr Företagarna i Sala – Företagarcentrum.

  Företagarcentrum för Tillväxt ska bli en resurs och länk mellan det befintliga näringslivet och samhällets resurser för ökad tillväxt i kommunen genom företagsetableringar och samordning.

 • 10.000 kr SHE och Vafab – Framtidskraften.

  Genom ett samarbete mellan SHE, Vafab och skolorna i Sala och Heby kommuner får alla elever i grundskolans år fem undervisning i teknikutveckling och naturvetenskap.

 • 75.000 kr Sala-Heby Idéforum – Byggnadsvård.

  Att profilera Sala-Heby regionen som ett kunskapscentra för byggnadsvård genom en hemsida på Internet.

 • 250.000 kr vardera till våra två kommuner, Sala kommun och Heby kommun,

  för att stimulera näringslivsutveckling och lokal tillväxt i kommunerna.

 • 50.000 kr till Sala Silvergruva

  Nytt gruvmuseum vid Sala Silvergruva med interaktiva utställningar för att stimulera barn till kunskap om gruvans historia och påverkan på naturen.

 • 68.000 kr till Lärkbacksskolan

  Kompetensförnyelse bla kunskap i ilskekontroll för att på ett bra sätt kunna bemöta utagerande barn.

 • 44.837 kr till Gymnasiesärskolan

  Trädgårdsprojekt, att anlägga en skolträdgård där eleverna kan arbeta praktiskt, öka intresset för naturen och stärka det egna egenvärdet.

 • 100.000 kr Gasilage AB: FarmAggregat Biogas.

  Kurt Hansson i Norrbäck utanför Sala har ett projekt som han kallar FarmAggregat Biogas. Syftet är att skapa mobila tankningsmöjligheter för biogas för enstaka fordon som bilar och traktorer, vilka inte kan köras till centralt belägna, fasta tankningsställen. I ett första skede byggs två FarmAggregat Biogas – det första under hösten 2003 och det andra våren 2004. Hösten 2004 görs en utvärdering.

 • 14.000 kr Harbo skola, Whippy gruppen: Hunden, människans bästa vän.

  Whippygruppen ger en grupp barn med speciella behov möjlighet att bygga upp självkänsla och självförtroende genom ett gemensamt intresse. Genom intresset för djur, i synnerhet hundar, lära de sig alla skolämnen. Bidraget från Sala Sparbank möjliggör sju studiebesök för dessa barn under läsåret 03/04.

 • 50.000 kr Västerfärnebo-Fläckebo pastorat: Med musiken som verktyg.

  Att ”med musiken som verktyg” tillvarata bygdens ungdomars intresse för musik. Genom projektet skapas förutsättningar för att utbilda/utveckla ungdomar inom musik, sång, dans, data/teknik, och kostym/dekor i samverkan med Centralskolan och föreningar i bygden.

 • 40.000 kr Östa-Kil: Kunskap i landskap.

  Ger 20 lärare från Sala och Heby kommuner möjlighet att gå en kurs vid Färnedbofjärdens Nationalpark i Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer. Detta kommer att ge elever i Sala och Heby kommuner ökad möjlighet till undervisning utomhus med allt vad det innebär i form av praktiskt kunnande och miljökunskap. Kursen kommer att genomföras av Högskolan i Gävle och omfatta 5 högskolepoäng.

 • 35.000 kr Ekeby- och Vallaskolan i Sala, Centralskolan i Västerfärnebo: Demokratiprojektet.

  Utbildning av elever till skolinformatörer för att motverka nazism, främlingsfientlighet, rasism och mobbing, för att förändra destruktiva värderingar och attityder och för att skapa medmänsklig tolerans, respekt och förståelse för våra demokratiska spelregler och institutioner. Projektet omfattar bland annat en resa till olika koncentrationsläger i Polen. Eleverna förbinder sig att vara informatörer i kommunens skolor, föreningar och företag. Lärare och elever ställer upp på ideell basis.

 • 50.000 kr Styrars skola

  Vår skolgård – med medel från Sala Sparbanks Miljonen har Styrars skola möjlighet att köpa in en balans- och samarbetsbana och en klättervägg för att få en trevligare skolgård som stimulerar till lek i utomhusaktiviteter.

 • 50.000 kr Ramsjö skola

  Skolgård i förändring – med medel från Sala Sparbanks Miljonen har Ramsjö skola möjlighet att köpa in lekredskap till skolgården för att skapa en trygg och kreativ utomhusmiljö.

 • 25.000 kr Skolbiblioteket inom grundskolan, Sala kommun

  Skrivarverkstad med årskurs 8 – med medel från Miljonen kan skolbiblioteken i Sala kommun ordna en skrivarverkstad för alla elever i årskurs 8 där de får träffa en etablerad författare som stimulerar eleverna till att våga utrycka sig skriftligen och bidra med den litterära stimulans eleverna behöver.

 • 24.000 kr till Östervåla skola år F-6

  Läsprojekt för F-6 – bokprat, biblioteksbesök, författarbesök och lästimmar utvecklar eleverna som läsare, utökar ordförrådet, utvecklar barnens fantasi och kreativitet och att få förståelse för andra. Genom bidrag från Miljonen kan alla barn i läsprojektet få en varsin bok som uppmuntran.

 • 90.000 kr Kultur & fritidsförvaltningen, Sala kommun

  Sala – en ungdomsstad?/Café pastL – att utveckla Sala till en bättre ungdomsstad för gymnasieungdomar genom att starta ett kulturcafé för ungdomar. Genom Miljonen får de möjlighet att köpa in scenljus, scenljud, filmprojektor och en demodrom för att göra caféet mera attraktivt.

 • 11.500 kr Östervåla skolas högstadium

  Andra världskriget/främlingsfientlighet – genom att läsa skönlitteratur om världskrigen och efterföljande tid får eleverna kunskap om varför konflikter mellan folk urartar till krig. Genom Miljonen får varje elev en gåvobok som ska påminna om detta.

 • 60.000 kr Friluftsfrämjandet Sala lokalavdelning

  Aktivitetssatsning med inriktning på ungdom – stimulera barn och ungdomar till friluftsliv och därigenom stärka deras självkänsla, samarbetsförmåga och naturintresse. Miljonen ger möjlighet att både sända ledare på utbildning och köpa in material.

 • 10.000 kr Heby Ryttarförening

  Utökad handikappridning – Heby Ryttarförening vill utöka ridningen för handikappade i Heby och Sala kommuner. Genom Miljonen kan de fördjupa kunskaperna hos instruktörerna inom området handikappridning.

 • 45.000 kr Ransta Nästa

  Datorstugan – Föreningen Ransta Nästa rustade stationshuset i Ransta som nu används till ungdomsgård och samlingssal för olika sällskap och föreningar. Med medel ur Miljonen kan de nu köpa in datorer till stationshuset som möjliggör fler och bättre kurser, distanskurser och underhållning.