Sala Sparbank stöttar världens barn

För andra året i rad stöttar Sala Sparbank världens barn genom att skänka en julgåva om 35 000 kronor till Rädda Barnen.

Vårt hjärta bankar för världens barn. Det finns oerhört många barn runt om i världen som har det svårt. Inte minst barn som är extra utsatta i katastofer, krig och fattigdom.

– Många områden i världen är just nu drabbade av krig och sjukdomar, och det känns oerhört viktigt för oss att göra en insats globalt för utsatta barn, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

Lokalt ansvar
– Vi tar idag ett stort lokalt ansvar och skänker cirka 1,5 miljoner kronor varje år, exempelvis till föreningar, kultur, miljö och andra projekt och initiativ som skapar växtkraft i bygden. Så här i jultid känns det bra att även göra en global insats, berättar Christer.

Snabb hjälp på plats
Henrik Linder, Företagssamarbeten på Rädda Barnen berättar att vårt bidrag är oerhört viktigt.
– Fler barn kan snabbt få hjälp i krig och katastrofer med mat, vatten, vård och skydd. Dessutom kan vi arbeta långsiktigt med till exempel utbildning, barnvänliga platser och återförening av familjer.

Du kan också göra skillnad genom en gåva
Gåvor till ideell verksamhet sänker dessutom skatten om du skänkt minst 2 000 kronor under året och minst 200 kronor per gåvotillfälle. Det högsta belopp du kan få skattereduktion för är 6 000 kronor som ger en maximal skattereduktion på 1 500 kronor. En lista på alla godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webbplats.