Sala Sparbank ser lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv som en viktig del i vårt verksamhetsområde.

För att ge alla samma chans till ekonomiskt bidrag och för att hantera sponsringen så effektivt som möjligt sker alla förfrågningar och ansökningar via vår elektroniska ansökan.

Ungdomsprofil
Via ungdomssponsring vill banken skapa förutsättning för att fler ungdomar har möjlighet att delta i idrott, kultur och samhälle. Därför ser vi till antalet aktiva ungdomsmedlemmar när vi tar sponsringsbeslut och ger upp till 50 kr per aktiv ungdomsmedlem.

Lokal förankring
Vi vill att vårt engagemang ska nå breda grupper i vårt verksamhetsområde och vi engagerar oss inom såväl idrott och kultur som samhälle. Avtalen ska utgå från den lokala marknadens förutsättningar och alltid resultera i aktiviteter och affärer som leder till fördjupade relationer och samarbeten.

Exponering 

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Sala Sparbank. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Miljö
Sala Sparbank har sedan 1998 bedrivit ett aktivt miljöarbete, vilket resulterade i att banken miljöcertifierades 2002. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och ortens framtid. Detta innebär att vi också vill att de föreningar som ansöker om sponsring på något sätt kan visa en miljömedvetenhet i sina verksamheter.

Skapar växtkraft i bygden
Sala Sparbank är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde. Det är viktigt för oss att bankens värderingar följs i sponsorverksamheten.

Vår vision lyder:
Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder.

Här följer de riktlinjer som visar vilka samarbeten vi är intresserade av och vilka vi vill undvika. Jämför med dessa hur väl ditt förslag stämmer in på sådan verksamhet som banken vill samarbeta med.

Sala Sparbank vill:

 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde.
 • Alltid skriva avtal och att avtalet löper på årsbasis.
 • Följa bankens värderingar i sponsorverksamheten.
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.
 • Att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.
 • Sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal.
 • Alltid ta hänsyn till miljöaspekter i sponsoravtalen.

Sala Sparbank undviker:

 • Att sponsra enskilda individer.
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar.
 • Att sponsra riskfyllda verksamheter.
 • Att sponsra undersektioner eller enskilda lag.
 • Att sponsra skolresor och dylikt.
 • Att sponsra affärsdrivande verksamheter.

Ansökan måste vara fullständig. Du måste alltså ha fyllt i alla textfält innan du trycker Skicka.

För att arbeta effektivt med våra sponsringsärenden samlar vi ihop ett antal ansökningar innan vi behandlar dessa. Detta kan innebära att svarstiden kan dröja.

 

Förening eller motsvarande

Organisationsnummer

Ansökt belopp (vi arbetar med riktlinjen upp till 50 kr per aktiv ungdomsmedlem)

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Antal medlemmar

Antal aktiva medlemmar under 18 år

Antal besökare (vid sponsring av evenemang)

Kort beskrivning av den aktuella verksamheten/det aktuella projektet

Vi kan erbjuda följande exponering

Antal personer som på något sätt kommer att nås av exponering och aktiviteter

Vi bidrar till att skapa växtkraft i bygden på följande sätt

Vi visar vår miljömedvetenhet på följande sätt