Hoppa till textinnehållet

Miljö

På Sala Sparbank gör vi en insats för miljön varje dag. Vi miljöcertifierades som första bank i Norden 2002 och 2010 blev vi även en klimatneutral bank.

 

Nordens första miljöcertifierade bank

Vi är stolta över att vi var den första banken i Norden som miljöcertifierades och vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid.

Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet redovisar vi våra utsläpp och beräknar vår klimatpåverkan, genomför effektiva klimatåtgärder och kompenserar det vi inte kan åtgärda i olika klimatprojekt, både lokalt och i världen.

I miljötänkandet ingår att förenkla kundernas affärer på ett sätt som gör att resursåtgången minskar – på så sätt förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och även våra kunders ekonomi.

Vårt miljöarbete

Sala Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete sedan 1998 och det resulterade i en miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001 i januari 2002 och klimatneutralt företag 2010.

Vår hållbarhetspolicy anger riktlinjen i vårt miljöarbete. Utifrån den har vi sedan utformat miljöprogram som anger de områden där vi påverkar miljön mest och satt upp miljömål för dessa.

Vårt hjärta bankar för bygden och miljön, så för oss som lokal sparbank så är det väsentligt att vi ser till att miljörisker minimeras och att vi tar hänsyn till klimatförändringar, allt detta för att ha en hållbar utveckling i framtiden.

Våra övergripande hållbarhetsmål följer Sala Sparbanks vision

Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder genom vårt miljöengagemang. Detta innebär att:
 
  • Vi ska arbeta för ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbart samhälle.
  • Vi ska vara proaktiva inom miljö- och hållbarhetsområdet och ta vårt samhällsansvar.
  • Vi ska vara det bästa valet för kunder som fäster stor vikt vid miljö- och samhällsansvar.
  • Vi ska arbeta för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om våra miljöprodukter

Kör mer miljövänligt

Ska du köpa en ny, mer miljövänlig bil?

Med Grönt Billån får du en lägre ränta när du lånar till en miljövänligare bil.

Woman getting in to a car.

Låt solen sänka dina elkostnader

Funderar du att köpa solceller?

Vi erbjuder ett Sollån med en ränta på 1,65 procent, oavsett vilken leverantör av solpaneler du väljer.

Kvinna står framför hus med solpaneler

Gör en investering för miljön

Ska du investera i något energibesparande?

Med vårt miljölån kan du till förmånliga villkor låna pengar för att göra en investering som är bra för miljön. 

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

Hållbart sparande

Genom att välja ett hållbart sparande kan du göra skillnad. Vi erbjuder flera olika sätt att spara hållbart. Tillsammans kan vi göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa långsiktigt. För dig som vill spara och samtidigt bidra till en hållbar framtid finns flera alternativ.

Kontakta oss

Vi tar gärna emot synpunkter angående vårt miljöarbete. Du kan i så fall maila till eller kontakta miljöansvarig Annika Nelson-Berg på telefon 0224-850 37. Det går också bra att komma in på något av våra kontor.