Hoppa till textinnehållet

Miljö

På Sala Sparbank gör vi en insats för miljön varje dag. Vi miljöcertifierades som första bank i Norden 2002 och 2010 blev vi även en klimatneutral bank.

 

Nordens första miljöcertifierade bank

Vi är stolta över att vi var den första banken i Norden som miljöcertifierades och vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid.

Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet redovisar vi våra utsläpp och beräknar vår klimatpåverkan, genomför effektiva klimatåtgärder och kompenserar det vi inte kan åtgärda i olika klimatprojekt, både lokalt och i världen.

I miljötänkandet ingår att förenkla kundernas affärer på ett sätt som gör att resursåtgången minskar – på så sätt förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och även våra kunders ekonomi.

Vårt miljöarbete

Sala Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete sedan 1998 och det resulterade i en miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001 i januari 2002 och klimatneutralt företag 2010.

Vår hållbarhetspolicy anger riktlinjen i vårt miljöarbete. Utifrån den har vi sedan utformat miljöprogram som anger de områden där vi påverkar miljön mest och satt upp miljömål för dessa.

Vårt hjärta bankar för bygden och miljön, så för oss som lokal sparbank så är det väsentligt att vi ser till att miljörisker minimeras och att vi tar hänsyn till klimatförändringar, allt detta för att ha en hållbar utveckling i framtiden.

Våra övergripande hållbarhetsmål följer Sala Sparbanks vision

Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder genom vårt miljöengagemang. Detta innebär att:
 
  • Vi ska arbeta för ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbart samhälle.
  • Vi ska vara proaktiva inom miljö- och hållbarhetsområdet och ta vårt samhällsansvar.
  • Vi ska vara det bästa valet för kunder som fäster stor vikt vid miljö- och samhällsansvar.
  • Vi ska arbeta för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om våra miljöprodukter