Hoppa till textinnehållet

Kallelse till ordinarie Sparbanksstämma via telefon

Huvudmännen i Sala Sparbank kallas till ordinarie stämma onsdagen den 21 april för behandling av frågor enligt § 8 och § 9 i sparbankens reglemente.
 

Huvudmännen ska på Sparbankens stämma bland annat besluta om:

  • Fastställande av resultaträkning
  • Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  • Ansvarsfrihet för styrelsen 
  • Val av ledamöter styrelse och huvudmän för ny mandatperiod
     

Stämma via telefon med anledning av Corona

I och med det rådande läget kommer vi återigen genomföra årets stämma via telefon. Stämman kommer enbart hållas utefter de formella kraven och inga externa gäster kommer därför hålla något anförande. Trots omständigheterna vill vi framföra vikten av att du som huvudman deltar via telefon för att vi ska ha möjlighet att genomföra en stämma. 

Så här gör ni för att delta under Sparbanksstämman 


Anmälan

Använd länken nedan för att komma till anmälningsformuläret, du som inte har möjlighet att delta får gärna meddela det via samma formulär. Vi behöver din anmälan senast fredagen den 16 april. 

 

Anmäl dig till Sparbanksstämman via telefon

 

Föredragningslista och dagordning 21 april

Här hittar ni föredragningslistan.

Här hittar ni dagordningen.