Arbetslivserfarenhet

 • Stockholms läns landsting, revisionsassistent, 1974 – 1975
 • Heby kommun, kommunsekreterare, drätselkamrer och kommundirektör, 1975 – 1981 och 1983 – 1989
 • Svenska kommunförbundet, ekonom, 1981 – 1983
 • SMG i Sifo-gruppen, seniorkonsult, 1989 – 1991
 • Tofters Tryckeri AB, VD, 1991
 • Komrev AB, revisionsdirektör, 1992 – 1995
 • Komrev AB/Öhrlings PricewaterhouseCoopers, managementkonsult, 1995 – 2004
 • Sala kommun, kommunchef, 2004 – 2007
 • Salberga Fastighetsförvaltning AB, VD, 2005 – 2010
 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers/PWC, senior manager och certifierad kommunal revisor, 2008 – 2014

Utbildningar och kurser

 • Förvaltningssocionom, inriktning ekonomi och juridik, Högskolan i Örebro, 1973
 • Fördjupning i kommunal ekonomi 60 poäng, Högskolan i Örebro, 1977
 • Kurs i forskningsetik, Uppsala universitet, 1999
 • Forskarutbildning, filosofie doktor i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2003
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, våren 2014
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning i riskhantering, våren 2015
 • Seminarier och utbildningar i Sala Sparbanks regi 1988 – återkommande fortfarande
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildningsdag om hållbara affärer 2020-10-06
 • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ”Försäkringsförmedling i Sparbank” 2020-12-14
 • Online-utbildning Digital säkerhet i 6 avsnitt 2020/21
 • Sparbankernas Riksförbund i samarbete med Göteborgs universitet, utbildning Styrning och reglering i banker
 • Analys av penningtvättstillsynen via KPMG 2021-06-03
 • FCG – Penningtvätt, ÖUP samt intressekonflikter 2021-11-12

 

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • AB Hebyinvest 1986 – 1992
 • AB Lantresurs 1988 – 2007
 • Revisor i X-trafik AB 1994-1999
 • Ordförande i styrelsen för Sala Silvergruva AB 2005 – 2007
 • Suppleant i styrelsen för Sala-Heby Energi AB under 2015 (april – september)
 • 1:e vice ordförande i Heby kommunfullmäktige 2010 – 2018
 • Ordförande i Heby kommuns demokratiberedning 2015 – 2018
 • Regionrevisor (förtroendevald) i Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län), från och med 2015 och till och med slutrevision avseende 2018 (april 2019)
 • Rösteombud för Heby kommun i Kommuninvest Ek. För. 2011 – 2018
 • Revisor i Västerlövsta Hembygdsförening sedan 2011 och fortfarande

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Styrelseledamot i Sala Sparbank, invald första gången 1988
 • Miljöpartiet de Grönas lokalavdelning i Heby kommun sedan 2010
 • Föreningen Matlagarna
 • Styrelseledamot i Sala Musikråd sedan 2017
 • Suppleant i styrelsen för Solel i Sala och Heby Ek. Fören.

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar/deltagit i:

 • Nordiska Företagsekonomiska föreningen (Fek-forskare) 1999 – 2012
 • Tankesmedjan Leading Healthcare (IFC-Handels) 2008 – 2014
 • Föreningen Sveriges kommunalekonomer 1980 och fortfarande
 • Föreningen Sv. Kommunala yrkesrevisorer 2004 – 2014

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Författare till publikationer som t ex: ”Löpande uppföljning – underlag för styrning och beslut” (Svenska kommunförbundet 1982), ”Finansiella nyckeltal för Sveriges kommuner 1991 – 1993” (Svenska kommunförbundet och Komrev AB) och ”Moralisk ekonomi i sjukvården?” (doktorsavhandling Stockholms universitet 2003)
 • Författare till ett antal artiklar t ex i följande tidskrifter: Public Policymaking, Kommunal Ekonomi och Politik, Kommunaktuellt, Studies in Ethics and Economics (Uppsala universitet 1998 – 2002), Medicine, Health Care and Philosophy (2007)
 • Branscherfarenhet, utöver kommunal sektor: Fastighetsförvaltning, energi, tjänsteföretag, landsbygdsutveckling och nystartarrådgivning, samt kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och grafisk industri