CV

Arbetslivserfarenhet

1980- Br. Olof och Hans Eljansbo, Sala

 • Enskild firma och delägare (50%) i lantbruksföretag om 350 ha på egen fastighet med inriktning på spannmålsodling och skogsbruk

1986-1990 Nordbanken i Uppsala och Stockholm

 • Kassatjänst/inlåning på företagskontor, Uppsala
 • Administration, avstämning/utredning på notariat och kapitalförvaltning, Stockholm

1990-1991 Alfred Berg Fondkommission AB, Stockholm

 • Back-office
 • Administration och kundtjänst

1991-1995 Proventus AB, Stockholm

 • Back-office ansvarig
 • Administration svenska/utländska aktier, penningmarknadsinstrument och valutor
 • Rapportering till ledningsgrupp avseende sammanställningar och marknadsvärdering av värdepappersinnehav inkluderat ränte- och valutaexponeringar

1996- 2014 Sala kommun, Sala

 • Förtroendevald för moderata samlingspartiet
 • Vald till kommunfullmäktige och innehaft olika politiska uppdrag i nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Gruppledare för moderaterna samt kommunstyrelsens vice ordförande under drygt två mandatperioder. Ordförande i Salberga Fastighetsförvaltning AB 2006-2010.
 • Ledamot arbetsgivardelegationen 2003-2010.

2009-2012 Sala golfklubb/Fallet Golf AB, Sala

 • Ordförande och klubbchef i idrottsklubben, Sala GK
 • Ordförande och VD i det av klubben ägda driftsbolaget, Fallet Golf AB

2003-2011 Sala Sparbank, Sala

 • Huvudman

Utbildningar och kurser

Gymnasieutbildningar

 • 1981-1982, tvåårig grundläggande jordbrukslinje, Sala Lantbruksskola, Sala
 • 1984-1986, treårig gymnasieekonomisk utbildning med inriktning mot redovisning, Cederbladsskolan, Uppsala.

Universitets- och högskoleutbildningar

 • 1992, Handelsrätt/ Juridisk översiktkurs 15 p. Stockholms Universitet
 • 1995, Nationalekonomi, 30 p. Stockholms Universitet
 • 2016, Företagsekonomi 37,5 p. Högskolan i Gävle
 • 2018 Reglering och styrning av banker 7,5 p. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Övriga utbildningar och kurser

 • 2012-, Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • 2013, Styrelseutbildning i regi av Informa IBC Sweden, ”Styrelsearbetet i finansiella företag”
 • 2014, Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens riskhantering
 • 2015, Sparbankernas Riskförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete
 • 2019, Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • 2019, Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • 2019, Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • FCG – Penningtvätt, ÖUP samt intressekonflikter 2021-11-12

Uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.


2012- Sala Sparbank, Sala

 • Ordförande för styrelsen, risk och revisionsutskottet samt kreditutskottet

2015- Sala Bostäder AB

 • Ordförande för styrelsen i det kommunala bostadsförvaltningsbolaget Salabostäder AB

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i:
 

Övrigt, t.ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Djupgående erfarenhet och kunskap om lantbruksföretagande och de areella näringarna generellt
 • Erfarenhet och kunskap om politisk styrning, offentlig förvaltning samt föreningsarbete i övrigt
 • Erfarenhet och kunskap om arbete i finansiell sektor