CV

Arbetslivserfarenhet

Sparbanken Östergötland, Gothia, Alfa, Sverige, Föreningssbanken, Swedbank

 • Allmänt kontorsarbete Sparbanken 1975-1983
 • Chef Kundtjänst 1983-1986
 • Privatfinansrådgivare och Företagsrådgivare 1986-1994
 • Företagschef 1994-1998
 • Lokalbankschef / Bankdirektör 1998-2002
 • Rörelsechef Jämtland/Härjedalen 2002-2004
 • Rörelschef Stockholm Syd 2004-2007
 • Rörelsechef Stockholm Sydväst, samt Södermanland 2007-2009
 • Bitr. Regionchef och Stabschef Region Stockholm 2009-2011

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

 • VD 2011-2017

Utbildningar och kurser

 • Ekonomisk/språkligt gymnasium – Motala
 • Högre Företagsekonomisk utbildning – Motala
 • Industriell Ekonomi – LIU
 • Executive program in Infra Service Management – KTH
 • Högre Styrelseutbildning – Styrelseakademin
 • Aktivt & Drivande Styrelsearbete – IFL
 • Masterclass, mfl. –Ledarstudion
 • Ruter Dam ledarskapsprogram
 • Ledarskapsutbildningar intent i bank,  samt VM-resa, Sandahl & Partner, Dale Carnegie mfl.
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Handelshögsskolan Göteborg / Sparbankernas Riksförbund - Reglering & Styrning av banker
 • Handelshögsskolan Göteborg / Sparbankernas Riksförbund – Försäkringsförmedling i Sparbank
 • Handelshögsskolan Stockholm / Sparbankernas Riksförbund – Hållbara affärer
 • Handelshögsskolan Stockholm / Sparbankernas Riksförbund – Fördjupning Hållbara affärer
 • KPMG - Analys av penningtvättstillsynen 2021-06-03
 • FCG – Penningtvätt, ÖUP samt intressekonflikter 2021-11-12

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • PayEx Sverige AB, ledamot i styrelsen, ordförande för Risk & Compliance
 • Swedbank Juristbyrå AB
 • Interna styrelseuppdrag inom Swedbank i lokala styrelser
 • Rotary, Företagarna, Nyföretagarcentrum, MFS mfl
 • Åtvidabergs Sparbank
 • Eget företag Åsmyr Consulting AB, numera avvecklat

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Swedbank Robur Fonder AB, ledamot i styrelsen, ägarutskottet och ordförande i ersättningsutskottet
 • Swedbank Robur Fonder AB, valberedningsuppdrag i börsbolag

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar/deltagit i:

 • Ruter Dam
 • Ledarstudion
 • Styrelseakademin Stockholm
 • Women on the Board (PWC mfl)
 • 100-listan (Östsvenska Handelskammaren mfl)

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 

Personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för distribution av försäkringar (IDD)

 • Praktisk erfarenhet av försäkringar från tiden som bankdirektör/rörelsechef regionchef

  - Kort sammanfattning vad det innebar
  Under min tid som rådgivare i Swedbank, arbetade jag själv med försäkringsrådgivning till kund, både till privatpersoner och företagskunder. Jag genomgick utbildningar inom Swedbank för att vara behörig.

  Under min tid som chef ledde jag arbetet med försäkringsrådgivning och stöttade mina medarbetare när de skulle arbeta med försäkringar.
 • Fortbildning för styrelsen genom självstudier av Finansinspektionens FI-forum om FI:s nya föreskrifter kopplade till den lagen om försäkringsdistribution (IDD). Forumet behandlar bland annat kraven på insikt och erfarenhet för ledningspersoner, ersättningssystem, kunskap och kompetens, information till kund samt dokumentation. Utbildningen är ca. en och halv timme och till den finns även presentationsbilder - Nya föreskrifter om Försäkringsdistribution.
 • Genomfört Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD.
  Utbildningen innehåller gällande regelverk avseende försäkringsdistribution, försäkringsmarknadens roll och funktion samt marknadstrender och konkurrenter på försäkringsmarknaden. Utbildningen omfattar även de försäkringar banken distribuerar och ändamål och risker med produkterna för både banken och kunden samt kraven på banken utifrån de försäkringar som banken distribuerar.