Hoppa till huvudinnehåll

Enklare och tydligare

Man och kvinna tittar på en datorskärm

Den 1 juni 2017 infördes betalkontodirektivet i svensk lag. Ändamålet med direktivet är att konsumenter bosatta inom EES lättare ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, kunna byta betalkonto lätt och kunna jämföra avgifter inom betalkontoområdet. Från och med 31 oktober 2018 uppdaterades betaltjänstlagen med regler om att konsumenter innan de ingår ett betalkontoavtal ska få en standardiserad prislista från banken som baseras på de vanligaste tjänsterna i Sverige samt årligen erhålla en redovisning av alla avgifter och räntesatser som har betalats för betaltjänster under ett år. Direktivet gäller inte företag utan endast konsumenter.

Betalkontodirektivet

Avgiftsinformation

Dokument med avgiftinformation är en EU- standardiserad prislista med de vanligaste betaltjänsterna kopplade till ett betalkonto. Du hittar alla bankers information på konsumenternas.se
Du får också avgiftsinformationen när du öppnar ett nytt betalkonto i banken.

Till avgiftsinformationen finns en ordlista. Den är framtagen av Finansinspektionen och beskriver betaltjänsterna i avgiftsdokumentet.