Svenskarna drömmer om att resa mer, spendera mer tid och pengar på sin hobby och att umgås mer med familjen när de går i pension. Samtidigt tror över hälften att pengarna inte kommer att räcka till för att leva det liv de vill som pensionär och bland unga är andelen ännu större. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.[1]

– Bland de yngre och de med lägre inkomst uppger nästan nio av tio att pensionen inte kommer att räcka eller att det är tveksamt om pensionen kommer att räcka till för det liv de drömmer om som pensionär. De är däremot mer positiva till att jobba lite längre för en högre pension, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Pensionen räcker inte till drömmarna
Kvinnor och män drömmer i stort sett om att göra samma saker när de går i pension. Sex av tio vill lägga mer tid på sin hobby, nästan lika många vill resa och många vill också umgås mer med sin familj. Kvinnor vill i något högre utsträckning resa och umgås med familjen, medan män vill lägga mer tid på sin hobby.

Över hälften av svenskarna tror dock inte att deras pension kommer att räcka till för det liv de drömmer om, ytterligare en fjärdedel är tveksamma. Endast en av fyra tror att deras pension kommer räcka till. Män tror i högre utsträckning att pengarna kommer att räcka men framför allt är det de med högre inkomst som uppger att pensionen kommer räcka till att leva det liv de drömmer om.

– Många tvivlar på att pengarna kommer att räcka till som pensionär. Därför är det viktigt att spara privat till sin pension. Om du börjar spara tidigt kan även mindre avsättningar varje månad växa till en ansenlig summa till den dagen du går i pension, fortsätter Arturo Arques.

Knappt hälften är beredda att jobba mer för 1000 kronor extra i månaden
Var tredje svensk planerar att gå i pension vid 65 års ålder. Män planerar i högre utsträckning än kvinnor att jobba kortare, men även att jobba längre. Detsamma gäller för de med högre inkomst.

Fyra av tio kan tänka sig att jobba något år längre om de får 1 000 kronor mer i pension varje månad. Andelen är högst bland de yngre och avtar med åldern. Andelen avtar även med högre inkomst.

– Alla kommer inte att kunna pensionera sig vid 65 års ålder och leva resten av livet på en god pension. Det är viktigt att förstå att ett par år extra i arbetslivet kan innebära en klar förbättring av pensionen, fortsätter Arturo Arques.

Var tredje kan tänka sig att använda pensionssparandet till annat
Över hälften av svenskarna sparar privat till sin pension. Av dem kan över en tredjedel tänka sig att använda pengarna till annat om de skulle behöva det. Andelen är högre bland män (41 procent) än bland kvinnor (28 procent).

– Det är inte helt orimligt att anta att män har ett högre sparande och därmed högre frihet att låna av sitt sparande, fortsätter Arturo Arques.

Tips

  • Tänk på att det viktigaste för din pension är att du arbetar, helst heltid.
  • Kontrollera att din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig. Om inte, försök få din arbetsgivare att göra det eller kompensera dig med en högre lön.
  • Att arbeta några extra år efter 65 års ålder kan göra stor skillnad på din pension.
  • Starta ett privat sparande till din framtida pension. Om du börjar spara tidigt kan du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan växa till betydande belopp.
  • Se över fondernas avgifter, det gör skillnad på sikt.

[1] Undersökningen gjordes i januari 2017, i undersökningen deltog 3 000 personer.