Dagens pensionssystem var tänkt att ge omkring 70 procent av lönen i pension, men de framtida pensionerna riskerar att inte nå upp till det om inget görs. Det finns dock sätt att höja dem. Genom högre avsättningar till premiepension och en höjd pensionsålder kan en grundskollärare få 66 procent av lönen i pension i stället för de 53 procent som prognosen är idag. Det visar en ny analys av Swedbank. [1]
Det är i grunden tre saker som bestämmer pensionen; hur många år man har arbetat, vilken lön man har haft under sitt yrkesliv och den förväntade livslängden.
– Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Mer pengar in i systemet
Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat från början. Höjer man avsättningen till de 18,5 procent som var tänkt innebär det mer pengar in i systemet, och med det högre pensioner. [2] En sådan höjning innebär att det för en nyutexaminerad grundskollärare sätts av ytterligare drygt 300 kronor varje månad. Placerade i premiepensionssystemet, skulle det ge över 900 kronor mer i pension varje månad.
– Att placera en del av pensionen där den genererar avkastning, utan att riskera hela pensionen, tycker jag är klokt. Kan man höja avsättningen något och det ger tusenlappar mer i pension är det bra, fortsätter Arturo Arques.
Större avsättning till premiepension ger högre pension
Ett annat sätt att höja framtida pensioner är att, av de avsättningar som redan görs till pensionssystemet, öka andelen som går in i premiepensionen.
– 2,5 procent av lönen sätts av till premiepension, men som andel av slutpensionen står premiepensionen för en betydligt större del, den växer alltså mer. Höjer man avsättningen till 5 procent får en grundskollärare 550 kronor mer i pension varje månad, [3] fortsätter Arturo Arques.
Att arbeta några extra år får stor effekt på pensionen
Swedbank har i tidigare analyser visat att genom att arbeta ett eller två år extra kan pensionen höjas med tusenlappar varje månad.
– Individen själv får ta ett större ansvar för sin framtida pension. Att arbeta längre är ett sätt att höja pensionen. Att spara privat är ett annat, det kan behövas ett skatteincitament för att få människor att börja spara till sin pension, fortsätter Arturo Arques.