För att komma till Självbetjäning, ring 0224-850 00 och välj knappval 1, 1.

Kontrollera tillgängligt belopp

10 # Tillgängligt belopp inkl ev. kontokredit
11 # Repetera tillgängligt belopp
14 # Aktuellt saldo utan avdrag av reserverade belopp

Kontrollera senaste transaktioner

12 # Senaste transaktionerna
15 # Reserverade belopp från kontot, ännu ej bokförda
16 # Belopp på väg till kontot, ännu ej bokförda

Överföringar inom banken

20 # Överföringar mellan konton
20 # Överföring till annans konto i banken×

Mobila tjänster

70 # Anslutning till Snabbsaldo via mobil
71 # Ändra konto knutet till Snabbsaldo mobil
72 # Avbeställa Snabbsaldo via mobil
73 # Ladda kontantkort mobil×

Kortkredit

21 # Överföringar till/från kortkredit
22 # Tillgängligt och utnyttjat belopp på kortkrediten
23 # Transaktioner på kortkredit

Fonder

40 # Värde på enskild fond
41 # Värde på fondkonto
42 # Köpa fondhandel
43 # Sälja fond
44 # Flytt mellan fonder

Handel med aktier

35 # Kolla genomförd aktieorder, ange ordernr.

Beställningar

17 # Kontoutdrag via post
18 # Avbeställning av kontoutdrag via post
19 # Eventuellt!

Byta tjänst

10 # Övergå till annat konto
50 # Övergå till Personlig service
90 # Övergå till annat personnummer

Allmänna funktioner

# Avbryta pågående tjänst
** Avsluta samtalet
* Radera felslag samt upprepa senaste lästa meddelande
9 # Innehållsförteckning
32 # Redovisning av Girobetalningar×
60 # Låneinformation, ange lånenummer
92 # Byte av personlig kod

× För att få tillgång till dessa tjänster måste du först anmäla dig i banken.