Hoppa till textinnehållet

Arv och arvskifte - dela upp arv mellan dödsbodelägare

Oakleaves 0252.

Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Sala Sparbank

Skicka in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Sala Sparbank
Affärsstöd
Svarspost 20126788
733 20 Sala


Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna, ring 0224-850 00 eller besök oss. 

Efterlevandeguiden

Det finns många saker att göra i samband med ett dödsfall. Vissa vill göra allt det praktiska så snart som möjligt, medan andra inte finner ork att ta hand om det praktiska. På efterlevandeguiden.se finns information om vad som händer efter ett dödsfall samt en checklista på vad som bör göras. Du kan ta saker i din egen takt.

Arvskifte - olika typer av checklistor

Flera dödsbodelägare

Arvskiften med flera arvingar/dödsbodelägare som förvaltar dödsboet själva

Ensam dödsbodelägare

När hela arvet ska skiftas till en (1) person

Boutredningsman

Arvskiften där dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

Vad händer när du skickat in handlingarna?

  • När ärendet påbörjats får den dödsbodelägare som undertecknat fördelningsblanketten en sms-bekräftelse på att handlingarna mottagits och att ärendet kommer att hanteras inom kort.
  • Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.
  • När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 0224-850 00. (Vänligen observera att vi via detta nummer inte kan svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)