Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

 1. Bifoga förordnande från tingsrätten

 2. Information om hur arvet ska fördelas
  Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten Begäran om avslut för dödsbo

 3. Bolån
  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter.

 4. Vid avslut av bankfack
  Bankfack avslutas på aktuellt kontor.

 5. Skicka till
  Sala Sparbank
  Affärsstöd
  Svarspost 20126788
  733 20 Sala

Arbetar du på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå? Här finns information för dig som inte är en boutredningsman utsedd av Tingsrätten.

För dig som arbetar på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0224-850 00. (Vänligen observera att vi via detta nummer inte kan svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)