Avtalspension

Du som är anställd har ofta rätt till avtalspension, förutom den allmänna pensionen som du får från staten. Avtalspension betalas in av din arbetsgivare och kallas även för tjänstepension.

Villkoren för avtalspensionen bestäms i de pensionsavtal som träffats mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vilket avtal som gäller dig styrs av vilken bransch eller fackligt förbund din arbetsgivare tillhör – inte vilken fackförening du eventuellt är medlem i.

Flytt av avtalspension

Du kan själv välja var du vill placera dina kommande inbetalningar. För redan inbetalade pengar har vi flytträtt för alla avtalspensionsförsäkringar i vårt utbud, förutsatt att det inte strider mot ditt avtalsområdes regler.

 

Avtalspensionens storlek påverkas av:

  • Hur mycket pengar som har betalats in. Detta påverkas av hur hög lön du har.
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar. Detta påverkas av hur dina pengar förvaltas.
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta dina pengar.
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut.

 De vanligaste pensionsavtalen på arbetsmarknaden är

  • SAF-LO – för privatanställda arbetare.
  • ITP – för privatanställda tjänstemän.
  • KAP-KL – för offentligt anställda.
  • PA 03 – för statligt anställda.