Inkomst- och premiepension

Allt du tjänar och betalar skatt för påverkar den allmänna pensionen. Man brukar säga att den allmänna pensionen ger ungefär halva lönen den dag det är dags att sluta arbeta.

Totalt går 18,5 procent av inkomsten till pensionsinbetalningar. Av dessa utgör 16 procent inkomstpension och 2,5 procent premiepension. Det är premiepensionen du själv har möjlighet att påverka.

Varje år sätts nya pengar in på ditt premiepensionskonto. Pengarna placeras sedan i de fonder som du har valt. Om du inte har valt några fonder placeras pengarna automatiskt i statens årskullsförvaltningsalternativ, AP7Såfa.

Gör ett aktivt val

Genom att välja hur dina pengar ska placeras och förvaltas kan du påverka din premiepension. Med en framgångsrik sparform med bra avkastning kan den bli betydligt större. Du väljer själv hur aktiv du vill vara i ditt sparande.

Byta fonder hos Pensionsmyndigheten
Med en personlig pinkod kan du själv byta och bevaka fonder direkt hos Pensionsmyndigheten. Beställ kod via deras webbplats. Kontakta oss, så får du hjälp med placeringarna.

Till Pensionsmyndighetens hemsida

Ta hjälp av oss i valet av fonder
För dig som vill slippa tänka på att välja och byta Premiepensionsfonder kan vi erbjuda Fondguide Premiepension. Det är en förvaltad portfölj där förvaltaren (Indecap) dagligen analyserar och kontinuerligt vid behov byter fonder åt dig.

Läs mer om Fondguide Premiepension