Räntorna gäller fr o m (2015-03-18)

Den 22 november 2016 bytte vi namn på sju av våra konton till Sparkonto. Du som kund behöver inte göra någonting. Förändringen skedde per automatik och du behöll samma kontonummer för alla dina konton. Det nya Sparkontot har fria uttag och omfattas av insättningsgarantin. Räntesatsen kommer att vara oförändrad.

Dessa konton bytte namn: Silverkonto, Sparandekonto, Framtidskonto, Premiumkonto, Silverkonto Ung, Placeringskonto Företag, Placeringskonto Lantbruk.

Sparande Ränta % Kontovillkor i korthet Annan information

Fasträntekonto

Löptid från 3 månader till 60 månader

Enligt gällande dagsränta Fast ränta under löptiden. Vid uttag före slutförfallodagen utgår ränteskillnadsersättning. Minimibelopp 5000 kr (privatperson) Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonto

0,00% Fria uttag Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Investeringssparkonto (ISK) 0,00% Schablonbeskattad sparform. Pengarna på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
e-sparkonto  0,00 % Fria uttag/överföringar. Endast i kombination med Internetbanken. e-sparkontot kan bara öppnas i Internetbanken. Transaktioner kan endast göras i Internetbanken och Kundcenter Självservice.Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Skogskonto  1,00 % Gäller även Skogsskadekonto och Upphovsmannakonto. Konto för uppskjuten beskattning.Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

med 12 månaders löptid

 Enligt gällande dagsränta Kapitalet bundet med fast ränta i 12 månader, därefter vanligt Skogskonto. Minst 20.000 kr. Konto för uppskjuten beskattning.

Aktiehandelskonto

med depå och aktiehandelsavtal

 0,00 % Fria uttag Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Privatkonto

för lön/pension

 0,00 % Fria uttag. Endast ett konto per kund. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Servicekonto  0,00 % Fria uttag Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.