För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindningstid finns aktuell ränteinformation på betalningsavin alternativt i internetbanken.