I höstens program kommer du att träffa SBB, Bygghemma och BillerudKorsnäs som kommer att ge sin syn på utvecklingen just nu och framåt. Våra analytiker kommenterar och motiverar rekommendationerna för bolagen och vi kommer också att göra djupdykningar i verkstads- och gaming/mediasektorn för att se hur statusen är där.

Från Robur gör förvaltaren Ullrika Enhörning, Småbolag Europa, ett nedslag bland de mindre bolagen och lyfter några av sina favoriter. Kristofer Barret kommer att utveckla hur han hanterar Technology i en tid när teknikaktier varit i fokus. Rikard Forssmed, förvaltare för USA-fonden, kommer att ge oss en uppdatering om hur han navigerar sin fond i dessa speciella tider.

Vi tar också en resa runt jorden för att ta tempen på konjunkturen och guidar dig genom bankens aktuella Investeringsstrategi, synen på aktiemarknaden och vilka sektorer samt bolag som kan vara intressanta att placera i. Utöver detta kommer våra experter att försöka bena ut hur corona påverkar marknaden, konjunkturen och den egna ekonomin just nu och i ett längre perspektiv.

Eva Trouin och Tove Zander kommer att diskutera sparande i ett bredare perspektiv. Hört på handlargolvet, favoritaktier, tips från coachen och mycket annat kommer också att vara några hållpunkter bland mycket annat.

Programmet i sin helhet samt bonusmaterial med längre intervjuer publiceras 11 november 18.30 på Aktiellt, Swedbanks samlingsplats för placeringar och sparande.

Datum: 11 november 18.30
Höstens Aktie-TV (aktiveras 11/11 18.30)

Varmt välkomna till ett spännande program! Och kolla gärna in Aktiellt redan nu för tips och dagliga uppdateringar från aktiemarknaden!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.


För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.