Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix

- en fond med möjlighet till högre avkastning än i ett traditionellt räntesparande

En fond för dig som

  • vill ha ett räntesparande med möjlighet till högre avkastning än i en traditionell räntefond eller på ett bankkonto och kan acceptera en lite högre risk.
  • vill ha möjlighet till avkastning i dagens låga ränteläge men inte vill investera i aktier.
  • vill ha en räntefond med tillgång till hela Europas företagsobligationsmarknad utan begränsningar till ett enskilt land.

Är du intresserad?

Är du inte kund i Sala Sparbank? Bli kund här

Detta är en allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Robur Fonder AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se