Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Swedbank Robur Fokus

A group of people on an excursion to the sea

En fond. Tre teman. Unikt fokus.
Swedbank Robur Fokus är en global aktiefond som investerar i onoterade, ägarledda och avknoppade bolag – ett unikt fokus som ger förutsättningar för god långsiktig avkastning.

En fond för dig som

  • Ser möjligheterna med investeringar i onoterade, avknoppade och ägarledda företag
  • Vill ha möjlighet till hög avkastning och samtidigt är villig att ta en hög risk på ditt sparande
  • Vill placera minst 100 000 kronor och har en sparhorisont på fem år eller längre

Kort om fonden

Avgifter, minsta teckningsbelopp och annat som är bra att veta.

Förvaltarna berättar mer

Förvaltarna berättar om varför Fokus kan vara en intressant placering.

Allt om fonden

Här hittar du viktig information om Fokus.

Är du intresserad?

Kontakta din rådgivare eller ring oss på telefon 0224-850 00

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se