Ansökningar om amorteringsbefrielse som inkommer 14 bankdagar före kreditens förfallodag behandlas samma månad. Övriga ansökningar behandlas nästkommande månad.

Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked.