Skip to content

Fler förslag på stöd till företagare

  1. Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi

    Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

    Utökade låne- och garantimöjligheter

  2. Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)

    Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.

    Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)