Tryck på ”Bokföring/anslut bokföringssystem” i menyn. Det tar cirka två bankdagar från att du skickat in ansökan tills anslutningen aktiveras. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.

Integrationen innebär att du skapar betaluppdrag i ditt bokföringsprogram från programleverantören. Sedan skickas det automatiskt till oss och du godkänner betalningsuppdraget i internetbanken.

När betalningen blivit utförd skickas återrapporteringen automatiskt till programleverantören, vilket underlättar din avstämning. Om du får inbetalningar via bankgironummer kommer även dessa att skickas automatiskt till programleverantören

Vi skickar även kontoutdrag en gång per dygn för de konton du valt att ansluta till tjänsten.

Logga in och anslut bokföringssystem